Hopptävling i Schtoorsandsjöön....

Ha jaa berätte om då ja nästan brööjt footn å n´Jonas dränkt me ve lera ve blåå puuuchn? Joodu, sätt de i fejt-stooln ska ja berätt.......Va saa du? Vejt du int va ejn fejt-stool jee för nantiing?

Men Hellseekes!!
I sömmarstugan voore, dänna finns ejn reedi fejt-stool, i gammal gustaviansk stil, blåå å se fiiin att....Joo, he jee ejn stool som je alldeles för stoor för ejn person, men alldeeeless för liiiitn för två! Hee jee ejn fejt-stool...
Man sitt see braa, man kunn riiiktigt bree ut see se naaantiiing, och skööönt sitt man se ojojoj....

Ja bruk sitt dell den stool på sömmarn å sii då föögla flyyg förbi å minnes då pappa berätte att då han gjort lumpen på Ing 3 i Boden nån gång i schluuute på 60-taale, då toog han hejm k-pistn, för han hadd vorte less på all sjöööfööögel som skriidd o levd öm varenda mööörna runtöm stugknuutn....

See han gick opp tidit en möörna å vänte på att fögla skull böörj sckveeel å skriii, å då helt enkelt tog han e paar magasina å sätte see dell samme fejtfåtöölj å börje peppra ALLA föögla som flög förbi....
Min faar va ju ejn höjdaar på å skjuuut, å hadd vunne många många priser i olika skytte-tävlinga, å han sa själv att he flög bra mång fjädra å föögla om vartanne den däär möran nedii Schtoorsandsjöön....

Apropå min faar, han snodd ju dynamitn från farfar Sixtens byggföretag som han hadd, int va he samma säkerhet som idaaa int! Han dro ve see kömpisa sina å ejn låda dynamit, osså for han å fiske ve dem! Dem toog båtn o foor ut mitta sjööön där dem visst att fisken stoo....sen drack dem ööle å tännt på stuubiin å snöört dynamitn te vattne....Demm fick ejn årsranson av fisk på ejn heel kväll....

Samma gäng ha tydligen enligt uppgift kört ve ejn folkabubbla dell Tväråluund å stanne ååå dell majbrasa å snört in en dynamit i brasan....Sedan fick dem bröttöömmt hejm igen....En å grabbarna va pöjken åt landsfiskaaaln, å han toog pappas bricka å pistol å foor ut å lekt polis i Vindelnområdet, stanne åå bilana å låsses va polisn....Jaa, huuujeedaamee....

Hadd he hänt idaaag, se hadd he vorte stora rubriker överallt å stränga straff.....Men he va tidens melodi sii jee!!

MEEEN, nu ha jaa kömme bort från he ja skull berätt!!

Vi böörj ve då ja nästan bröjt footn å mee....Harkel....Host...Joo, he va ejn gråmulen julidag 1988, 10 år gammal hadd ja vorte å he vaaa see tråkigt denna dag minns ja....
Ja hört n Jonas kömme ve den där blåå Puuchn å stanne å utaa gååårn...Mamma hytt åt mej o brorsan att "nu jeee n JOOONAS JEENNNAAAA....KÖÖÖM UT!!"...He skååånggreee te vägga då hon hytt å he rentav mullre te finporsline på väggana....hon hadd e minner glatt röstläge, för hon hadd int komme över de Jonas hadd gjort 2 veckor innan....

Då hadd vi tjöööft e nytt luftgevär, ejn BSA Airsporter ve kikarsikte, 5.6 mm kula....E reedit finnt e luftgevär, som Jonas bestämt tyckt att kikasikte int va RIKTIGT inställt, å sedan direkt sköt in siktet på mammas trosen som hängt på tork på klästrecket.....Jääädrans, trosorna såg ut som e durkslag innan Jonas va klar.....Ja tyckt he va som fränt att dem snurre runn runn på strecke då han träffe å dem! Men he tyckt int mamma....hon kömme ut å n Jonas va snabb se förbajjat innan hon såg va som hänt....Han sprant över lillkulln dell Hjerpenskölds å gömt see te lövverke dellers mamma hadd gått in igen i tyst vredesmod...

Iallafall see sprant ja neee å uta gåårn se sööra vi nalta å n Jonas han tyckt vi skull ha ejn hopptävling!!....

Int va ja bangen int, så ja antog utmaningen direkt å tyckt att hinna skull va ejn lättköpt seeger för den Sixtenssonska släkten...Int för att ja va na dukti int, men ja hadd vittring på seger tjännt ja!

Sagt å gjort, vi gick ut på vägen å vi kömme överrens å höpp över krondike å se vem som kömme längst, då fick man nalta press på see, för man ville ju int hamna nedi vattne i krondike...Ja stoo å stretcha lill-fejt-kröppen se gått he gick...Böööjt på beena å vridd huvvune som ejn uggel, fram o dellbakas...fram å dellbakas...försökt å nå marka ve raka bejn....ja kömme väl halvvägs ungjefääär....

N Jonas tog sats å höppe först, å han hamne halvvägs öppa krondike, men ovanför vattukantn....brorsan tog sats å höppe e reditt e höpp see han hamne nånstans lika högt ut mot kantn.....Sen vare jaag....Jag tog sats å snört me allt va ja kunne över kantn......Ja flög se ja preeecis landa ovanför vattukantn, ja vingle å vifte ve arma se ja int skull fall bakslänges, lycklig över att ja klara mee.....

Hopp nummer två, då flög n Jonas över krondike som ejn världsmästare, tja, eller snarare som ejn skrämd älgkalv som va jagad uttå Umsjöliias jaktlag....
Brorsan höppe å klara sig högre opp å tog ledningen.....Sen vare min tur!!!....
Ja visst ju precis då ja skull höpp, see ja ställt me branå långt bort å tänkt att nu jere bara å bränn på!!!   

Lillhjärte bulte som ejn virveltrumma å ja sprätte gruse ve små fejt-klompa dell föttren....Ja tog e djupt andetag å börje spring....Jag sprant söm ja aldrig sprunge förut.....gruse flög å tiden stanne åå tjänntes e söm....n Jonas titte ve oppspärrade öga å brorsan mee....
Ja flög fram som ejn gasell å he gick fortare åå fortare....
Ja sprang söm ja hadd trampe nedi ejn getingdyll.....
Till saken hör att he hadd regne tidigare på dagen, se he fanns söm lerpölana på vägen....int tänkt ja på he, se då ja flög fram se PREEECIIIIIS då ja skulle dell å höpp se flätte ena footn te leeran å i stället för å jööra e graciöööst höpp se vart he Armageddon bortåå alltihoop!!

Jag dundra över krondike som ejn liittn elefant ve balansproblem, ja liksom volta ve kröppen å lyckese på nåt vidunderlitt sätt få dell ett höpp....
Ja minns att ja hann täänk "hinna kom int å schluuut bra!"......
Ja braka rätt in i krondike se lera ba spruute runtom å ja fick fulle mönn ve lera, kvista å blada....å ena footn tjeeeta fast te leeran innan resten å kröppen hunni landa.....
he braka till i foootn å ja trodd ja skull dööö.....halva kröppen va nedi sur-dyng-vattne å andra halvan satt fast te leeran....

HELLSEEEKES se ont he gjort!!!

Innan ja ens hadd hunne reagera se hadd ja spötte ut leran å kvista å allt fanskap söm fastne te käftn åsså börje ja skriiik.....JA SKREEK se fögla flög bortå trea...ja skridd se högt att Vittra vart rädd....Ja hytt kallpäären se högt att de ryktas att dem hört me ända dell åt Hällnäs enligt högst tvivelaktiga källor....N Jonas å ejn Patrik stoo kvar som förstenade å ba spärre på mee ve tefata te öga.....

"Men hjääälp me dååå, ja ha brytte BEEEJNEEEE!!!" Skrek ja se ilsket att själveste Getskalle-göbben fick hurrven...."HJÄÄÄÄÄLLLPPP!!!MAAMMMAAAAAA!!!"
Skrek ja medans ja plaske runt te surdyngvattne å fotn satt fast i dike....Putte å Jonas sa åt mej å va tyst....men he kunne ja ju int då fotn satt löst å hängt å dingle, tyckt jag iallafall...
Ja hytt RÄTT UT å brydd me int om att nån kunne höra me....Men troo jiii att ja fick sympatier?!!
NEEDU, he ska ja säääj de, att he fick ja inte!!
Brorsan å Jonas sa hele tiin att ja va tvungen å va tyst se int mamma eller pappa hörde....Men he va ju he jag ville jue! Ja va juu gåle dööö enligt mig själv....

Ja försökt å slit bort fotn bortå leran, men ju mer ja kämpa desto mer lerig å mer sjönk jag....Som genom ett under se fick ja loss fotn dell schluut...
Men hur skull ja komma över dike igen då?! Då ja komme loss se börje Jonas å skratt......SOM VANLIGT.....

Han skratte å på ann sia krondike stod jag...lerig, smutsig, ve snore å tårarna rinnandes nerför ansiktet....

Ja sto å griine å n Jonas vek sej av skratt....ja vart förbajjad som så många gånger förr på denna man, men kunne int göra nånting...fotn hängt å dingle, o ja tyckt han hadd gått utav, se snart trille väl foten av minst....jag såg framför mig ett liv utan fot, där ja höppe fram ve krycken, å bara en stump där fotn en gång suttit....Å samtidigt hadd Jonas mage å skratt.....
han kikne utav skratt å brorsan såg mest blek ut och av han fick jag nog lite sympati, för n Putte sa åt n Jonas å va tyst...Som genom ett under se lyckese ja vräka mig över dike å kravla mig upp på vägen....Eftersom Jonas blev avhyst från platsen av brorsan se gick han å hämta mopeden...han visste väl att mamma int skull uppskatta Jonas påhitt utav denna tävling...
Jag ställt me opp å i samma veva gick mamma ut för å sii vaa vi höll på vee.....Ja hytt åt mamma att ja hadd brytte bejne, å hon släppt allt hon hadd å rusa emot oss, som den hönsmamma som hon va....n Jonas vart fejjen å starta Puuchn...Som sagt, he hadd ju regna tidigare på dagen, och int hadd han lust o stanna å sööra ve mamma inte, se han gasa allt han kunne o slängt in ettan o släppt köpplingen, o he sprute leran söm ejn dyngspridar.....
he sprute å sprute dyngleran, och int hadd han en aning om att precis bakom mopeden sto en fejt littn gråtande pöjk ve snore te hele ansikte å ena bene söm hängt å dingle....

Han duscha mej ve leran i vad som kändes som en evighet..ja hadd gett opp...ja orke int röra me, se ja sto kvar medans han börna loss te lerpöölen....Putte höppe ju åt sidan se han klara se...men inte ja int.....ja såg ju knappt nåt för alla tårar, men ja kände hur leran spruta söm om han rent lackera mig.....eller snarare blästra mej.....Sinna såg ja ut då ja fastne ve footn...

Blåröken spred sig över nejdn då n Jonas brännt iväg....Hadd han vänta ett par sekunder dell hadd han fått tjänn på mammas vrede, he kunn ja va säker på....Mamma å Putte fick bära mig in i stugan å pappa undra om he fanns nån pöjk unner all lera, och etter varsam omplåstring uttå mamma och pappa somna ja framför brasan den kvälln efter ja hadd smaska på ejn vattenmelon.....

....Int hadd ja bryte fotn int, men ja fick nog ejn spricka eller två, för ja kunne knappt gå på ejn vecka....

Ha en riktitt trevliig ejn helg nuu!! Hojt!!


RSS 2.0