Tidi mööran på jöbbe...

Jomen tjenare! Ha du vakne duu åå? Ja jee på jöbbe, ha precis itte frukostn, file å flingen å tjärkaffe...he vart suuve 2 tiim på jobbe inatt, he gall int na mer, he va nagen orolig själ söm dunnre å smällt te vägga se ja kunne int ligg kvar....tur ja jör se staaarkt e kaffe se he je söm tjäran te konsistensn...men he sätt fart på magan å humöre!
 du tjänn, nu jere bara 5 å n halv tiim kvar dellers he vaal hälja! Gu se schönnt! ska fera hejm å söva n stunn sen ska vi bränn iväg dell Kongens Kuurv o tjöp nalta grejern...ja fundere om man skull ha klädd ut se dell n Jälak-Edor på Helloween-festn åt mörnöm? Ja få sii, ja skräm väl all falke ja sii då....

Hadd fundere på å byyt te vinterdäcka åt häljen, men ja vänt uti de siste, he jee ju inge vinterföre på långt håll...Förre åre hadd ja behöft dubbdäcka en vikku tro ja! Restn hadd ja nog klara me hör du! Men hellberevittarns se sjukt he jee jenna, nu jere dubbdäcksförbud på vissa gatuna!
 Hur i hellseekes ska ja kunne tjör inne stan då? o hur ska dem kunna kontroller? ska polisa stå på gatun o lyssn på dem söm tjör förbi ve dubbdäcka, o sen sprint ikapp dem å njaack på ruta o hyyt "Tjör int jenna, tjöör på gata bredave n henn! "....Jaja, tokfooren!! Lika logiskt söm att cafée i vindeln je stängt då falke vill gå på café...he vill säj då man jee ledi, semestern å kvällstid....tokfooren!! men he je kanske ännre nu då ja hadd flytte? int vejt jaa...

Hojt!

Schvart-taxi i Stockholm del II

A Annika hon satt mest o surre baki baksäte å ville ha nanting å eta, se vi sa ått n att han skull tjör dell e ställ sem je öppet å ha maatn! Hele tiin se spärre den där tjaufförn på me, snegle söm åt sia mot me...ja satt mest o surre ve a annika, å rätt söm he va se stanne han å utaanför seven-eleven, o sa att jenna kunn ni tjöp na maaatn...a annika kute in ve snabb-sprintar-bejna o kömme dellbakas ve na matlåen en stunn senare...

Så när vi böre på o tjöör hejmåt se börje chaufförn o ta på låre mitt...han som missa växelspaken o too på bejne! Se fline han å fråge me försiktit me brytning te rösta :" Är do i ståkkhålm for att ha skönt? " Osse blinke han ve öga...
Ja spärre på n o fråge va faaaan han sa? "Joo, ni va på TipTopp, micket fina killar där! "  osså slicke han se öm mönn o spärre på me, o sa, " Do är fin ock söt pojke, hittade do kille där?" ...

ja titte bak för o få jälpa uttå syrran men a annika o slafse å åt överallt te biln, hon hört ingenting utan satt o stöne för varje tugg, hon tyckt he va se gött att!!
He va matn tammetusan överallt dänna bak, hon hadd lyckese o få makaronen te håre å pastasåsn va drällt över hele baksäte....
men hon va se glaa o lyckli i sin värld, så som bara Annika kunn sii ut!
 Ja titte dell bakas på n Mohammed, han flåse o he dröppa schvetten då han titte på me, o fline nalta....Se försökt han å ta på bejne ijen, men ja satt ått han att " Du jett begrip att ja följt syrran dit, ja je bara n hårdrockar som hamne på TipTop, INGE ANNE....nu tjör du o je tyst o sii på vägen!" ....
Han vart söm snopen då ja int ville gosa ve han....Hellseekes, ja hadd då helt tappe matlustn o gav he te a annika, söm ve e lyckostön tog emot låa min o börje tugg o eta, helt ovetandes om min situation där fram....

Jaa, vi kömme fram dell vars vi nu sov den natta....Chaufförn va söm sur på me, o ja sa int se myche utan ja betala, å vi gick ut ur biln...Baksäte såg ut söm e slagfält! He såg ut söm he hadd explodere från matlåen! Han starta ve n rivstart o drog iväg..."SATAN!!" hört ja efter en sekund...."PLÅÅÅNBOOOKA!!!" sa annika...då hadd hon glömt plånboka dell biln!
 Vi såg hur taxin sladda runn o tjört mot oss, o då tänkt ja att jävvlar nu ska han tjör på oss, men han vek å i sista sekund o han kaste ut annikas plånboka.....han va tömt på penninga...inte ett öre lämne han kvar! Vi vart se paff se vi sätte oss på vägkantn o börje skratt, o annika hon slute allri skratt då ja berätte öm va som hänt te biln...Haha, hee va ejn rees o minnes!

Schvart-taxi te storstan del I

Gomööran allihopen! Sitt o ska strax dell jöbbe! Jöbba dellers åt mörnöm, men sen jere hälja! Se schönnt! He je juu spökhälja, då ska vi nog feer åt Skogskyrkogårdn o tänn ljusa för mina nära å kära som int länger jee ve oss...He je se fint å gå på Skogskyrkogårdn, he je ljusa överallt, tusentals söm brinn! He je se stort denna se he finns n egen busslinje som gå innanför kyrkogårn!! Myche döinga te schtorschtaan....

Iallafall, ha ja berätte då ja o syrran min, a Annika, va jenna å åkt taxi o chaufförn försökt å ragga på me? Haha, seeeeee gööjvutt!!
He börje ve att vi va på Ankare....He je bäst-rock-klubben jenna, enligt min åsikt! Vi hadd se trevlit o drack gött o drack ännu mer o träffe falke å såg na band söm spela se hellbervittarns högt att he pjuule te öra flere daga etteråt....Joda, a Annika kömme på att hon ville dell TipTop, en numera nerlagd gay-klubb, o he låg mittöver gata från Ankare...Se vi to ut klea vore o tjava e över gata, o nu tjänt man att he hadd vorte nager öla för myche, för man va söm tvillrut te skalln o man tjännt se nalta runn unner föttren....Vi gick in denna å he va söm trevlit, myche falke denna å, men skillnan va att man int riktit visst öm he va en jänt eller en pajk man prata ve...he va söm n blanning å bägge dela....vi festa e på å klokka jick, o he va riktit trevlit, rolia människen se naaanting va he, ja skratte åt dem o vi hadd baara trevlit....

Sen då vi skull hejm så vinka vi in n taxi, o vi höppe in o a Annika hon va...tja, va ska man säääg...om vi säj att ja va hellberevittarns runn unner föttren, så va a Annika utan föttren syntes he söm...haha...hon va söm spaghetti te krappen, o han la ikull se baki baksäte o ja sätte me fram, men he skull ja INT ha jort!!
He va en Muhammed söm tjört, han gatt ha vyre ungefär 2 meter lang o vägt säkert n 150 kilo....Å han lukte!!! Men duu, va han lukte! näst gång du ska jör tacos, du tjänn, han lukte PREECIS som när man öppen kryddpösan o ska häll ne i tjöttfärsn! Lukt då du precis öppen pösan o dra in e djupt e andetag...sinna lukte han!! Hellseekes, ja trodd ja skull spy....

Nu jett ja fera på jöbbe men ja skriv mer ikväll då he ha vorte lungt på jöbbe! Vi hyytes!

Lill-paltn....Hellseekes....Redan söm n littn palt se va man hårdrockar...kunne ha passa i vikke glam-band söm helst...haha, redan då ville ja int klipp me....såg ut söm n Bruce Dickinson te frisyyyrn....1982-83 nån gång...

Först gånga ja åkt moped....

Nu ska ja berätt fortsättninga på berättelsen om då ja fick streten te krappen!
 Ja skrev om he för nager daga sen! Ja hadd ju kute hejm o had se ont te lill-tjack-fingre söm fastne te tändhattn, o satt i stugan å lekt ve småbilana söm vanlitt....satt däre mat-bole o spötte o fräst o sladda runt ve småbilana....
rätt söm he va så ringt n Jonas å unnre om ja int ville kömma dell n o åk moped! Ja vart söm fundersam, men ettersöm ja int ha na bätter för me se sa ja att ja köm på ejn gang!

Sagt å gjort se to ja på me nya kalsonga, jii gatt ju byyt tigerkalsongren, läs förra berättlsen så få du reda på varför....osså to ja på me ett par mjukbyxren o lubba iväg på stigen dell n Jonas....

Ja kömma fram o spärre in i garage, o denna sto n Jonas ve ejn bultsax eller va he nu va, o han schvoor o försökt o gneeg å n tjätting ve bultsaxen...mopeden satt fast te väggen.......
Ja fundere va i hellseekes han höll på ve, å han skratte o sa att nu ska du få åk moped söm du allri ha gjort förut.....ja schvara att he hadd ja allri gjort heller, he va först gånga ja skull sitt på en!

Dell schlut se lyckes han int å gneeg å tjättingen utan han too n ståltråå o pillre i låse en stunn, o etter myche öm o männ se gick låse opp...." Vi få pass på å åk nu , då a Gulli å n Gunnar je på aktion dell Norrlia"   sa n Jonas å styrt ut mopeden från garage....." o du ska veta att ja ha jacka kölven se han gå i 55 blås den här " sa han o klappe tanken på den silvergrå rejsern...." hopp opp nu, se fer vi! "

Ja bräsa ve små-tjack-bejna o sätte me baki pakethållarn....n Jonas kicka igång vidundre o he small nalta osså gick han igång....n Jonas vridd gasen te böttn o vi drog iväg på grusvägen vi såga i Schtorsandsjöön...Ja höll tii me te n Jonas uta bara rädsla....HELLSEEEKES va han tjört....han bara gasa mer å mer o ja hört hur han skratte söm öm han vorte besatt....
fartvinden blåst te ansikte mitt å he tjänntes söm öm vi höll jämn fart ve n Jumbojet....
n Jonas tjört jävvlar som om live hängt på he, som om vi vorte jaga å e månster!
Han gasa bara mer å mer, o vägen vart bara minner å minner....Ja hytt " MEN LUNGEN NEE DE! " " JONAS.....HALLÅÅ......SCHLUUT Å TJÖR SE FORT!!......

men n Jonas han bara skratte å vi studsa runt på småstigana runt byn, lillrompa min han hadd no vorte alldeles blå o gul öm vartanne....rätt söm he va se vart n Jonas allvarli o vridd huvve å hytt " GASEN HA HÄNGT SE!! GAAASN HAA HÄÄÄNGT SEE!! "...
o ja vart se rädd o grabba e tag kring n Jonas o skridd rakt ut....Ja kike över axeln hans o såg att vi hadd schvängt å stigen o va på väg ut mot straana neri byyn....
n Jonas hytt " HALL I DEE!!" o hellberevittes va he skompe o skeke te mopeden...o rätt söm he va se jett vi ha tjört på en tuuv eller nanting, för vi tog sats o höppe......

ja tjänt hur vi lätta o va te lufta.....allt vart söm lungt.......
ja blunda o n Jonas hytt för allt han va värd....he tjäntes som en evighet, o dell slut se krascha vi rätt ner i vattne!!
He sprute vattne överallt o ja släppt n Jonas å flög rätt ut i vattne....Ja snurre runn runn å hört hur Jonas hytt å hur he vart alldeles tyst sedan....
När ja sansa me se insåg ja att vi hadd int hamne mitt uta sjön söm ja befara, utan ett par tri meter från strana...vattne gick opp dell midjan, å mopedn, he va ba ejn massa rök på vattne å n Jonas sto å skratte....han skratte se ja trodd he hadd slöje runt för han....han schlute allri skratt heller.....Själv se tjava jii opp från vattne o satt me te straan-kanta o puste ut, lycklig uta å va i liive....å n Jonas han skratte o försökt o leet vart mopedn to vägen på böttn...Ja va tvungen å gå hejm å byyt kallsongren igen....
Tina je tokut!Jii va in på CityGross å hadd tänkt tjöp n körv-ring idag, osså möttes ja å hinna, gatt ta e kort!
 Hellseekes, ja drick ba folköle, tocken däringa drogen je inge för meeg, ja skull då alri prova svamp...de enda ja sniffa je morronfisen...ljuv som brisen...

Huggkroken söm fastne te bejne...

Haa jii tjännt hur he tjännes å få ejn huggkrok te bejne? då ska ja berätt hur he jee!
 Om ja int je se tvillrut inne skalln så vill ja minnes att he va sömmarn 1989, ja va 11 år gammal...Ja hadd n Kenneth söm hälse på me, pappa hans tjört n blå 145:a Express ve överväxel om ja int minns fel! .....Vi hadd bestämt att vi skull ut o fånga gamm-gädda denna dagen, se vi packe träbåten vi hadd, o tjört ut från båthuse....lillstackars 4 hästarn puttre på se fint, o sjön låg alldeles spegelblank....Ja höll stumt ve Evinrudarn, o blunda man se kunne man tro att he gick fort see naaanting! men då man öppne öga såg man sjöfögla simma förbi en trots att man gasa he som man kunne....

Vi kömme fram dell vika vi skull fisk te....ja slo å motorn en bit ut, osså fick n Kenneth ro nalta, se vi int skull skräm bort gammgädda...." Du jett ju möö´nn sa ja dell en" ....."Möö´nn? Va je he? " sa han...." He jee ju som å roo, fast långsamt o försiktigt see vaanveetet, ve ytterst-tippen på åra..."

He gick en stunn å int fick vi nagen fisk int...Vi bestämt oss för o fera hejm, o ja fråga en Kenneth om han ville tjöör på hejmvägen, o he ville han se klart! Vi bytt plattsn, o ja vise han scjhooken o gaaasn, o att man skull pumpa bensin te motorn innan...He gick ju se hellseekes galant henna, se ja satte me frammerstii båtn o vi puttre på hemmåt....vattne stänkt te ansikte o sola lyyst...live va perfekt tyckt ja....

Men nu jere senna att historien schluuut int jenna, för i båten, på säte ja satt see hadd vi en huggkrok som låg...o nu vare sinna att gummipluttn som skydda kroken hadd trille åå, o han va som kile fast te säte me kroken mot låre mitt.....en kenneth fråge nånting, men ja hört int, se ja bestämt me för å skjut fram kroppen se ja kömme närmare...men he skull ja INTE ha gjort!!

 Med ett bestämt TJASK se for kroken rätt in i låre....o då mena ja långt in...han gled som snett in te låre en 3-4 cm åttminstone.... he va som å sätt vass kniiiven te e smörpaket....
Ja titte ne på kroken o sen på n Kenneth...
Han stirre på me o sen på kroken o sen på ja igen....O JA SKRIDD!!! JA SKRIDD ÅÅÅ HYYYTE Å RÅÅÅÅME se myyyyyche hellveeetes...
he jort se ont att ja trodd att NU DÖÖÖÖ JAA! NUUUU DÖÖÖ JAA!! En Kenneth börje på å sympati-skriiik mee mig, o han vart alldeles vit oppe ansikte....Ja tjänt på huggkroken å ja kunne int rööörn, he va stumt...Ja börje på ååå griiin o skridd om vartanne...
Skrike mitt, he jett ha eka dell Lill-Sandschjöönn å Kvarnbråne allra minst! Kenneth skrek o skridd söm en stucken gris.....Stucken gris, he jett ju ha vyyre ja då!

Mitt i allt se börje båten på å skena,för en Kenneth vart se rädd att han våge int tjöör na mer!
 " Ja vill int!! sa han å höppe bort från motorn".....
Se tänk jii scenen....mitta Schtoorsandschjöön, n båt ve 2 småonga som skridd o hyyte se myche jääävulskt, o ingen söm tjört n heller....Ja gatt ju försök o sätt me vi motorn , se ja tog opp kroken o han fick föööle vee då ja sätte me bredavi motorn...VAAANVEEEETETT se ont he jort! Ja styrt rätt inni båthuse o lyckese int stanna då man skull se båten tjört rätt in i båthuuse å oppa tralln...

Ja vet int riktigt hur ja jort, men ja vart se föörbajjad å tog ta te kroken o drog ut han i rene sinne...
Ossa satt vi denna te båtn, som va halvt oppa lann...bägge grine o hytt om vartanne...mamma o pappa dem va int hejm se ja fick tjava inn dell stugan o hämt först-hjälpen-låa..Blode he rann å tåren trille...men ja försökt o rengöra såre....eller håle som he va, o sedan satt ja på e tocken däringa bandage....som tur va se va kroken alldeles ny, se ja behövd int få na fisk-basskillusker..he kunne ju ha schlute oläkkligt...ja kunne ha mutere bårtå fisk-DNA:t o vorte Gädd-pöjken...Harta pöjk å harta gädd...Hovva....

Hellseekes...

Hellseekes= jmfr herregud, hellberevittarns, jäämarns. Uttalas (hällseekes). Uttryck som används för att förstärka en helhetskänsla i en mening, t ex "Hellseekes se fejt han ha vorte.." eller " Hellseekes va dem tjata öm den där röö-lastbiln dem hadd tjöft..."

Jaa, jenna hadd du ejn förklaring dell oole söm ja bruk använn...Ja vejt int hur utbrett he jee å använn hellseekes, bland all aren i vindeltraktn, men i vår familj använn vi ne hele tiin...He köm nog ursprungligen från farbrodern min, n Åke, söm spridd he vidare dell schläkta vore...He jee e bra ool..he förklara de meste...


Kakke åå?

needå, jaa haa int kakke å om jii trodd he!
 ja jee å jåbba hele hälja, se ja ha int haft naagen tii å blågga..åt mörnöm köm he mer historien om jii vill höör....

hadd fundere på om ja skull berätt om hur ja fick huggkroken te bejne å sedan om hur he kunn gå om man åk schvart-taxi jenna...

vi hytes åt mörnöm! HOJT!

jaaa, ja tyck bildn tala för see sjöölven!Jenna haa vi myche radiokanaalaa...Allt från Radio Bangladesh dell.....hinna....Bäste jee då att vi ha 3 stationa söm baara spela hårdrocken! nästan söm min egen radio; www.zikkan.podomatic.com

Hinna jee en Virus!Jenna jee ejn å katten vi haa, en Virus....Han jee den enda levande varelse söm jaa vejt som kunn stå te halln, o kööks in dell både sovrumme å vardagsrumme samtidigt....haha, jii vejt att när han jee nyvaken see ståå ööga åt varsitt höll! dem peka söm utåt siien..söm vinnögd, fast tvärsöm...
hee ta en stunn innan han söm vaken dell o få dell öga....n Virus han jee int söm all aaren!
 Du vejt, då hann bara va n lillstackars kattong, då råke hann trill ut från 4e våningen, för en kömpiss dell a Månika hadd glömt o stäng fönstre då hon skull rööök...

Lill-Virus han tyck ju allt jee see spännande, så hann smög se opp på fönsterblecke å sii på faaan se råke han tapp greppe o trill neer....Varken a Månika eller kömpiiisn såg nå, för dem va te e anne rum sii du....
Plötsligt se dunnere o dompe på dööra...dem ruse ut i halln, öppne dööra o fundere vad i stackarn söm ha hännt..denna stoo granntjäälinga te små-trosen o rulla te håre o hadd spärrd opp öga o flåse fram " Din katt har trillat ner från fönstret!! Jag satt och åt fil och rätt som det är flyger en kattunge förbi fönstret, jag såg hur han slog i Öppet-flaggan på pizzerian!" ....

Hellberevittarns, a Månika fick ju paniken o rusa ner o ut på gatan....Hon hadd förberett sig på å få sii de värste, men tro du int lillkatta sitt o darr i ett hörn intill porten! Han je alldeles vettskrämd, förmodligen va he vimpeln söm dämpa falle, efter 4 våninga nee....Ingenting hadd han brytte eller gått sunnt...Jäämarns vilken tuuur! ...Jaaa, men sedan dess see jee han int söm all aaren....Han jett ha fått na Damp eller nagen aaren bokkstaavskombination! Han jee nalta göjvutt, men han o Päron, den anne katta vi haa, dem jee dem bäste katten ja nånsin ha tjänt! dem jee se fiiin....

Invigning å gräsänkling...

Gomööööran! Haa ji suuve gött? Ja hadd vyre på jöbbe heele gåårkväälln, o sedan for ja dell n kusin min o spärre på ejn film, vi inviiigt stoor-hellseekes-bio-anläggningen han ha tjöft....
Ja hadd som ingen brådska hejm, då a Månika haa fyyre dell Göteborg på n token däringa affärs-reejs...He jee ejn määss hon ska på, ja hadd fööle vee om ja int jöbba hele hälja...
Vi köökse på "rejsa dell joola´s mittnpungt" ...Då ha dro igång filmen se skeeekee vägga utav baasn, o he dunnre se föronnat att ja gatt sätt dell me rejält te söffa å hall i me te söffkantn, hele siia på rumme, där hadd han en storjärmarns bioduuk....He va söm n barnfilm jett ja sääg...gjord mest för 3D kunn ja tro, då man sååg på vinkla dem hadd vee te filmen....laanghååre mitt he fladdre söm dell då schpeciiaal-effekta sloo dell.....he dompe se förronnat borto högtalara se ja trodd nu kömm ryssa o anfall ve kanonen...

jaajaa, ja tjört hejm sejnt på natta...kömme hejm, katten spärre nalta på me o unner sääkert vart ja hadd vyyre...o sen vaare baara å piss å gå å lägg se!

ja sii att dem tjöör ve gräsklippar traktorn o napp opp lööva borto gräsmatta utanföör....he je söm e pissit e veeer idag....nu ska ja drick na kaffe å läs tininga! Vi hyytes!

Trafiken i Ståkkhölm...

Jaadu, om du ha läst rubriken så förstå du va he hannel öm...Ja vill böörj ve o säääj.....VINDELBON VI KUNN INT TJÖÖR TE EN SCHTOORSTAAA!!.....vi jee int förberedd för hee, vii jee int byggd för he, järtte palla int riktit, o schvetten ba rinn.......nu hadd ja sakt he!...jomen Ume gå ju som bra tänkt duu...o Skellefte möjligtvis....Joo, men nu mena ja en schtooooor n staa.....
hellseeekees....man ha ju lärt se o tjöör efter "bruuk-int"principen....jaa, jii vejt dem söm tjööör från Botsmarkshålle o passer ICA-körsningen....vissa dem ba dunner förbi...missa helt stöpp-skyyltn...helst på nättren....för he "bruk int" kömma nagen den tiin, ha man fått höör.....överallt kunn man sääg, vissa dem titt se allri föör för he "bruk int" kömma nagen i den o den körsningen....

Först gången ja tjöört te Ståkkhölm då darre hännren värre änn n elvisp ve turbo...Ja hadd kömme fram på natta, o he jick ju söm galant, man höll E4an hele tiin o neonlysa blänkt se fint å man såg siluettn utåå stan borto Essingeledn...
sen schvängt ja åå när vi kömme dell Västertorp....Ejn sak söm man läär se fort, he jee å titt opp o lääs på skylta när man ska nagerst....he finns 4, o tillome 5 filer iblann på motorvägen jenna, o lägg man se int te rätt fil då jere gocke däre nickes, då kunn man få tjöör o tjöör lääng innan man kunn schvääng å...he je int ba o brömsa o schväng runt, då köm polisn å taa en...he gåå int heller, för he je e betongstaket mellan vägana åt varsitt håll...

jooo, he vart möööra o då skull vi ta en tur inn dell city för a monika skull napp opp en gitarrförstärkar, för hon skull ha en konsert på klubben sin, å he fattades ejn stärkar....

ja klämt ne me baki rattn osså tjört vi ut på motorväägen osså in mot city.....fele ve stockholmara jee att dem följ reglen....dem gör söm man ska göra....int jee vi vaan he!? vi paarkeeer där he finns plats, oavsett riktning på vägen o ja hadd då allri knappt hört talas öm datumparkering o pskiva! I vindeln där ställ man biln där hann få plats, o där he je närmest man ska dell...sii ba hur he sii ut utanför Prylis en lörda-kväll, då vejt jii va ja prata om..bilana o mopeden omvartanne....

opptjörningen min besto i å tjör mot ume, vänn etter ett par mil, o sen hejm ijeen....inge fickparkering eller na anne, opptjörningsgöbben surre e påå om traktora, han sammle på dem tydligen....han vart söm intreseert då ja berätte öm då ja 8 år gammal höll påå å tjör en Grålle o han skena uttet ååkern på Sääävön, men he je en annan historia...
blixtlåsprincipen trodd ja läääng va att man ska kööks ner då man ska ut från huse o sii dell o dra opp blixtlåse te böxen, annars köm flugen...

Jaa, vi närme oss city å schvetten börje kömma....bilana vart ba fler o fler, o minner o minner plats mella dem...he je söm ICA-parkeringen på en lönefredag klåkka 16.30....göbba hytt ve näävan o he luukt bränt köppling, motora rusa, o tjäälingen hyyt o rååm inne bilana "parkeer Gösta, he jee ejn plats leedi denna" man försök hinn träng inn se å parkeer om någen stackar ha moode o försök tjöör ut...

Tänk jiii den synen, fast sinna jere jenna hele tiiin, alltjämt....vi tjört åå liljeholmsbron å kömme ut på Hornsgatan....( jenna lär man se hitt via gatu-namna) ....
he flöda ba schvettn o fingra hadd vorte söm blåå tyckt ja....ja hadd isom ngen kännsel kvar...
bilana tute o hur he nu vart see vart he alldeles lugnt o ingen trafik alls....ja vart söm fundersam, men ja tjört en bit dell, o rätt sömm he va se insåg ja att ja hadd tjöört in i en enkelriktad gränd, osså dessutom i en bussfil, där bara bussana få tjöör! ja kömme fram dell en hållplats å falke dem spärre o peke på mee....
ja kömme från fel håll å en Volvo 940 jee ingen buss va jaa då veet, även om he kunn kännes söm he o tjöör en....schvetten ba sprute å ja scvängt å o vaanveetet se stressad ja vaa, huvvune mitt snurre runn runn söm en uggel, järtte dompe te bröste mitt...

etter en liitn stunn lykkes ja schvääng å den där föronnade bussfiln....som ett under se kömme vi fram dell affärn, he sååg ut som Bergners affär, men he vaa ve mer musikgrejern...vi nappe opp stärkarn o styrt kosa ut från schtaan...vägen hejm va like daan, ångest, bila söm dyyyte, schvetten som sprute, nävana söm hyttes...men stolt söm en tupp va ja då vi kömme hejm igen, du tjänn, he hadd int vorte en enda skråma te biln....samma natt vart ja åå ve fäälja å däkka, men he berätt ja ejn annen gång....

Först gången ja fick meka...

Nu ska jii få hööör om först gånga då ja fick streten tii mee....He va sömmarn 1985, platsnn he va stugan, gräse va grönnt och sola sto mitta himmlen, he va vaaaart o alldeles spegelblankt på Stoorsandschöön...ja kute runt te kört-kallsongen, ja hadd e favvoritpaaar söm ja icket ville ta åå mee...tigerkallsönga!...bätter än krääämen....
ja va se stolt över dem däringa tigerkallsöönga, dem vaaa tiger-randiga o oranga o bruun te färgen....brunfärgen va orgiinaaal, inge söm ja hadd åstakömme....

jaajaa, ja hadd på me dem, osså n Nintendoklubben tii-shöört...ja hadd inge o jöra, se ja kute över delln Jonas, sprinte på ve små-tjack-bejna, dem gick söm trummpinna...ja kömme fram dell n Jonas, o han va te garage söm vanlit....Ja söm köökse in i öppningen, o däär stoo n Jonas o pillre ve Cresentmoppen, han va se gråå o fin...jaa, moppen alltså.......
Ja tyckt he va som intressant o ja fråge om ja fick kömma dell han å späärr nalta....Jomen he je klart sa han....Jaaa, han höll på å skruv te motorn, o he va ju som spännande....

rätt som he va så vänt han se öm o fråge om ja hadd lust o jäälp han....joo, men no kunn ja he, schvaara ja....joo, sii duu, ta å stöpp in fingre jenna, o så hall du tii en hänn, sa han o peka på söm en litn gummidutt ve en schlaang på....jaaa, int visst ja att he va tännhattn int, liten söm ja va....see ja tryckt in lill-tjack-fingre se långt ja kunne, o höll tag te schlangstompen söm stack ut.....O JÄÄÄÄVLAR ANÅÅÅÅDAA......VAAANNVEEETET....he söm hänt sen he je söm tramaaatisst!
n Jonas ställt se o börje kicka på kicken....fotn hans kicka söm om han allri gjort na anne...HELLSEEEEKEEESS hytt jaa rätt ut! he gnistre o strömmen for jörning lillkrappen min....he som durre överallt, osså hadd ja tryckt opp fingre se långt att ja fastne! he gick int å fåå ut tjack-klomp-fingre...
o jaa hytt o skridd rakt ut, o n Jonas han skratte o skratte se han börje griiin nästan....dell slut så lyckes e jaa dra ut fingre ve e högljutt PLOPP och ja kunn ärligen säääj att tigerkallsongen, dem hadd fått en ytterligare och annan nyans åå brunt....


Jäälak-Edor....man eller myt?

 

Haa jii hört berättelsn om n Jäälak-Edor? He jee n se omåttlit argsint n göbb söm ha förföljt mina minnen sedan barndoms dagar....Ingen ha rektit sitt han, ingen ha rektit prata vee han, hinna korte je he enda söm finns påån, he va töjje för naager år seedan, fotografen knääft e kort i fartn då han tjört mella vindeln o ånäse, o n jälak-Edor kute baki biiln o vart se jäälak då han too korte....

Vissa säg att han flytte åt Tjälamark, o vissa sääg att han fortfarande i dessa dagar finns runt skogen kringöm Ånäse.....Jaa, he finns ju bara ETT Ånäääse! O ve he mena ja Vindel-ånääse, int na hellberevittarns ånääse bortot skellefte....vissa dem sääg att han je fackombud på Indexator, o vissa säg han att han brytte ne flygtorna nedi Lia bara i rene sinne, så he va därför dem försvann....

n jäälak-Edor han ha gått jörning live o skridd o vyre förbajad vareviga dag sedan tidernas begynnelse....iblann på nättren,  om man stann å biiln mella Buberge å Schtoorbergmyra, då kunn man höör han råååm o hyyyt inne skogen...va hann hall på ve vejt ingen...

en del dem ha hört att Odéon i vindeln, he je Jäälak-Edors verke...jaa, he finns ju int kvar....He sägs att Edor va å såg en film där, o han tyckt att filmen va se oläcklitt dååli, se att han vart se jäälak etteråt se han slo sunt hele huse o he vart ba flisen kvar......jooda...he je sanningen hee.....Ha jii sitt n Jäälak-Edor så kunn jii höör å jee!


Dagens betraktelse...

Men se myche jääävulsk, nu ska jii få höör...Hall i dee...Ja gick ner åt centrum, jaa, he jee söm ICA parkeringen i Vindeln, där samles ju hele byn, jaa, fast jenna kalles he ju int byn, utan centrum...o du vet att he va en lill-stackars pöjk, han va int mer än en tvärhann höög, o hellseekes se stora klea han hadd, han måst ha ärft he å nan stooor-släkting....

ja tro int hann va mer än trettan år gammal, lillpöjken...spänn öga o lääs nu...
han ställt se mitta gölve, o tro du int han börje danse mitt frammanföör mig!....jaa, danse o danse, he såg ut som han fick elekstrisistreeten i see...han baa skake o börje schväääng ve arma...
ja trodd han hölle på å döö...han snurre runn runn, o he gick ba fortare o fortare...ja ba skeke på skalln...o han va se glaaa och fline o danse..men du skull ha sitt hur han snurre o böjt på lillkrappen...ja trodd han skull gåå åå på mittn...göjvuut sa ja dell en osså gick ja därifrån...joodu, he va en vanlig dag i Stockholm he... =)

brorsan min...

Joo, men jenna jee brorsan min...Han je seee gla att oj oj oj...Jii jett ju begrip att vi köm från e stiligt schläkte!


jaa, hinna jee brorsan min, jaa jii sii ju se glaa han jee! vemsomhelst begrip ju att vi köm från ett stiligt schläkte!

När ja for på Café Opera o festa lave dem i KISS....

Denna jee dem, pöjka ve sminke...Jomen satan, du vejt, he jee ju senna att schväärfaarn min, han ha ju jobba ve Polygram, skivbolage, osså ha hann grunda o vyyre President för KISS Army... Jiii vejt, de där bande ve hann ve tonga som häng o släng! Hann känn ju tammefan all falke som man sii på TVn o musik-falke!

Jaaajaa, he je ju en hellberevittarns tur för meeg, som je en såndär rockar..ja spela ju trummen, smäll o dunner på skinna , osså sjong ja juu mee, men ja haa då inge bann å spela vee jenna nere, ha int tii för he tyvärr....

Iallfall, hee börje ve att ja o sambon skull jobba på Hard Rock Café Sthlm, då KISS spela jenna på Stadion förre åre, o he va ju söm kul! Schväärfaarn höll i förfesten och efterfesten på Hard Rock, osså ringt han kvälln innan o fråge om int vi ville vee hann på Café Opera, för KISS hadd kömme dell Stöckhölm kvälln innan o ville söm äta nalta gött, o då hadd väl n Johan, han hejt Johan schväärfaarn, prata ve dem.....

VAAANVEEETET, tänkt ja, vars faan ha ja kostymen?! Han jee väl itte opp å maaln hann ja täänk..He va ju som läääng seedan ja på Jonssons o köft kostymen, men sen bestämt ja meg för å int ha nagen, vanveeetet, ja ta på me na rockers-fin-klea!
 vi satt oss baki grisbiln, nee, ja mena tunnelbana, osså bärt he å in dell city...
När vi hadd tjava o gått en stunn då kömme vi fram utanför Café Opera...O HELLSEEEKES se falke he va där...fotografa o tjändisa om vartanne...n Johan kömme o gav oss nå biljetta av nå slag, osså gick vi in, före all aaaaren...vi vart stoppa å na fotografa söm knäft na korta borto oss...ha ingen aning om vem he va som fota oss, men he va väl na Hänt extra eller Land eller nå sånt...

Jaajaa, vi gick in osså den förste som kömme o häälse va a Kishti, hon de där göjve från Idol, men hon va då söm trevli o snäll, hon skratte myche...Osså hon den där från Army of Lovers, Camilla, hon kömme o surra en stunn...Jooda, vi ställt oss te baarn, men vaaaanveeetet se dyrt he va....vi tjöft ett par cider, osså gick vi runt o köökkse...Man tjännt se söm malplacere...som o va o hannel på Konsum i Vindeln....Ja jee ju en ICA-pöjk! Jii vet va ja mena...man hitt int o man vill söm dell ICA ändå, man ånger se nalta....He je nog tvärtom för Konsum-falke! =)

Joooda, vi gick runn runn o hellberevittarns se fint e ställe! Gulle tammefaan överallt, stooora spegla överallt o statya o fingrejern.....

joomen sen då ska jii få hööör....
he kömme fram en såndär Stureplansbimbo, ve blond e hår o silikontissen, hon kömme fram o viske te öre mitt på en riktigt Östermalmsdialekt: " Hmm, heeej, jooo, duu, jaa undrar om du vet när de i Kiss kommer hit, för du ser ju ut o veta sånt...thiiihii...." osså fline na o skeke nalta på tissen....
"Men hellberevittarns, hur ska ja kunna veta he? " sa ja osså vart he söm en kalabalik...

då kömme ne 4 st Lamborghinis söm bränt in o schvängt in frammarnföör bron, o ut klev KISS...hellseekes, falke börje hyyyt å fotografa tog senna myche bilden att ja trodd Gud fader själv kömme in! Joooda, dem kömme in o satt se o börje tugg o eta....flicken ve silikontuttana dem scväärma runt om dem o ja kunn då garanteer att ingen å dem kännt dell gruppen o vikka låtana dem ha gjort...

Jaja, dem va ju söm trevli, n Gene han hängt o slängt ve tonga o posere frammanföör kameren...Han hadd då minst 5-6 Slitzblondiner te hännren hele tiin, han såg som nöjd ut...Dem aaaren dem tugge o tjaske på tjötte o brydd se int se myche om falke först...men sedan då dem kömme in i palt-schviiimen, då börje dem surra e på...
Osså den där Conny Bloom, jii vejt han i Electric Boys, han stirr då jävlar öga ur see se fort Monkan gå förbi...Vi ha träffe han fler gang tidigare i olika sammanhang, o varje gång kööks han se ojojoj....precis som han int ha sitt na fruntimmer förut! haha....jaja, men he va ju söm eljerst, nalta annorlunda!

Nu ska ja gåå o drick na kaffe!
Hojt!

Gomööran!

Jahaapp, då hadd  man snarke o suuuvi då! Ha meste vridi o vänt me inatt, he köömme söm ingen bra sömn tro ja! n John Blund glömt å häämt e gruslass borto Fahlgrens grustage tro ja!
 jaajaa, nu jere söm he jee! Jaa jee ledi idaa ja, för ja jobba åt hällja!

 Ska fera in dell Skannstull å hämt na grejern ve a Monika, o sen dell banken o fix nalta! Nu köm pöstn höör ja, he dompe ne på hallmatta! Först pöstn för daagen!

 Men jii jett förståå, att när man flytte ne hittna kunne man allri tro att he köm pöst 2 gång per dag! Först gången trodd ja brevbärarn hadd glömt na breva, men he vise se att jenna få man tininga på natta, sen köm pöstn vi 11-12...osså köm pöstn IGEN vi 14.00 tiden.....Jääämarns.....Int ha ja se myche räkninga se he möst kömma 2 gang per dag...men men....he jee söm he jee jenna nere....

Nu ska ja drick opp mjölka o fera ut ve Passaten o bränn na gummi!
Hytes senare!


Gööjve te schtoorschtaaan!Jaaa, jenna sii ja uut....Du tjänn, ja ha vyyre på Gideons o tjööft nya glasööga. Nu sii ja nalta bätter!

HELLSEEKES!

Jomen tjeenare! Joodu, nu jere senna, att nu ha ja börje ve o blögg!.....Jomen, du tjänn, man jett ju följ vee i tiiin, he som je söm modeernt o nalta koolt å hall på ve henna!
Men va faaan tänk duu nuu....Vem jeere söm skriiiv?
Joo, nu ska ja tala om he för deeeg!
Krax host å harkel..... 
Ja jee en pöjk, eller pöjk pöjk, jaa jee 31 år gammal...Jee oppstylte nedi Lia i Vindeln, tulte runt denna o tjava e på denna nedi lia ända dellers ja vart 12 tro ja, då flytte vi oppa vindeln! Jaa, he je int se myche o sääg mer, ja drack falköle o tjört trimmad mt5a, sen gjort ja lumpen o åra gick, dellers ja ejn dag träffe tjääärleeken....jaa, ja gjort nalta gästspel neråt lanne nedi Motala ett tag, men he kunn vi prata om sedan nagen gång....Joo, ja träffe tjäärleken o flytte nedi schtooorschtaaan.....Stockholm...

Å he je nu söm historien haa sin början!
Du vejt, att he hänn see hellseekes myche grejern jenna i schtoorschtaan, see ja jett berätt för jii denna oppa lanne!
Ja jett ju tack ´n Jonas söm kömme på idén och skriiiv om allt söm hänn! Ja börje o skriiv på Ansiktsboka, men ja tyckt att he kanske je lika bra o skriiv en blögg iställe!
Jaa, n Jonas, han jee lika göjvuut som jaag...Jii vejt, vi ha tjännt varann sedan ja va n liten palt...jaa, ja såg ut sömm en palt vee...lika brej söm höög! jooda....både ja o n jonas ha ju stugan i Stoorschandsjöööön, o ja kunne int ha vyyre mer än 3-4år, he je tidigaste minne bortå n´Jonas!
Han lekt ve brorsan min, n Puttrik, och ja kömme ihåg att dem rete mig se myche hellseeekes, see ja vart see förbajad...ja kute in ve småbena miiin, he ba dompe te marka, o ja kute inn o hämte n lååa ve småbila! ja älska småbila då ja va liten, satt o spötte o frääst o tjört runn runn på bole o lekt man hadd n bil ve åtminstonde 112344 hästkrafta...hee lät så iallafall bortå mönn min....jaja, ja hämte lååa o kute ut...där stoo n jonas o brorsan o hytt åt me att ja va litn eller fejt eller nå sånt...ja kömm ihåg he änn idag sömm he hännt imorse....
sen vart som allt i slåååw mooojtion...he söm stanne åå....ja satte nee låååa o n jonas o brorsan ba spärre på mee....men sedan....hellseeekes....småarma mina, dem ba veva o veva o ja nappe opp bilana fortare än blixten...he ba yyyrt småbilana över pöjka...ja snört o snört o veva ve små-tjack-arma....hee spruuute ba bilana överallt o n jonas o putte dem kaste see nedi gräse o rulle o ställt se opp o kute söm dem allri ha kute förut....jäääämmarrns....dem bråke ve fel lillpöjk den dagen....

RSS 2.0