N Gamm-Augusts vilda jakt på Kroko-körrn...del 1...

PANG!!!! Ljude eka högt över Sävöns ståtliga furor och grana....
"Hellseekes!!!" roft n August och sprang jörning lövverke se lööva sprute.......n August flåse och he sprute snore borto näsbörra då han kute söm öm han hadd vort riktigt tookut.....
 
När han höppe över krondike se snört han opp studsarn på ryggen å satte åå bortot Lundmarks skifte.......
 
"Må gudarna sii dell att ja hitte å" tänkt n August då han sprant över päär-lanne se blastn yrt å nypären titte opp från joola då avtrycka från Augusts gamm-svart-stövvlen avskiljde sig från hans tjur-steg....
 
 
Väänt nu.....ja jett nog ta he från början.....Tjåå de nalta!
 
Sinna vaare, året va 1976 å n August va en gammgöbb redan på den tiin....hans rektia ålder jere nog ingen söm rektit veet, enligt vissa uppgifter från bönnren uppstylte te Flakabäck, jeer n August född redan 1878, eftersöm man hitte e kort på n August från bygget utå tjyrka te Vindeln.....
 
Grundstenen las 1901 uttå byggmästar Lars Theodor Ellström, o på e kort ve byggara se kunn man urskilj n August som stå ve bygg-göbba, he ska tydligen va n notering på baksiia där man ha rabble opp namna på alla söm byggd tjyyrka, å där på ejn raad se stå he ditritat ve knagglig handstil, "August från Näverliden, 23 år"........
 
.När tjyrka grundades o börje bygges 1901, då kunn man sii n August stå denna ve arbetslage på e kort söm finns nagerst på Flakabäck...
 
 
Vissa, dem ve ursprung från Kryckeltjärn, dem hävda ju bestämt att he jee n August, som ses på ett kort från Vindelns Järnvägsstationshus från 1903, göbben ve svart kostym till vänster...men ja sii se dåligt, se ja vejt int....
 
 
He va ju brukligt för göbbana från Näverlia att hjälp dell i Vindeln, om he skull bygges eller fixas nanting, för Näverlia-pöjka, dem va händig seee naaaanting!
 
Om jii int vejt vars Näverlia jee, se kööks på en karta see sii du stället, nordöst, cirka 1 mil från Vindeln.....triangeln mitt emella Kryckeltjärn-Buberget-Kryckelliden....
 
I alla fall, dem pöjka från Näverlia, dem va seee dukti på å snicker och bygg se att man trodd dem va född ve hammarn te hännren redan från födseln....Rykten gick att Näverlia-onga att såå va falle! Så fort dem onga kömme ut från mamma se klistre dem fast n hammar te nävan!!
Sen fick dem snicker sin egen vagga innan dem fick nagerst å söööva....He jee trooligt he! Innan dem kunne gå på kloo se skulle dem snicker sitt eget utedass, annars vare bara å pröppa igen dyngränna!
 
Men nu jere int om he ja ska berätt den hääär historien!!
Dellbakas dell den där möööran 1976, då n gamm-August stövvle över pääär-lanne i Sävön....Historien börje ve att n August hadd hört över en köpp ve tjär-kaffe vee n Jäälak-Edor,
( köm jii ihåg han?? )
 
joo, han hadd höört å Jäälak-Edor att nu hadd han sitt Kroko-Körrn igen!
"KROKO-KÖRRN??"  hytt n August frågande se ruten skallre på lillhuse hans......han satt kaffe tee hascha se han gatt tjöjjes nalta....
 
Jooo, n Edor sätte se tillrätta te fåtöljen å börje berätt allvarligt öm n varelse söm fanns i Sävön, strax bredave Kamsjön å Degernäs....He va n Kroko-körr! Alltså, he va en blanning mella n Krokodil å ejn Ekorre!!
När n gamm-August fick höra n Edor spött ur se en sån historia se börje han skratt.....OJ va han skratte.....löstännren flög ur mönn å träffa n Edor rätt på panna se han välte hele fåtöljen å n Edor flög ur den bakåt.....n August han rulle på gölve å kunne knappt andas, se skratte han å tjöööt....n Edor vart förbajjad å skeke n August se hörapparatn flög all världens väg o nedi guldfisk-skåln.....
Guldfisken försvann ju redan 1945 då tyskarna kapitulerade, då bestämt sig n August för å släpp ut den te ån söm rann baki huse, för att han va ju tvungen o bli fri oxå! ....
 
I alla fall...n Edor skeke n August se han slute å skratt...o sen nappe han opp fåtöljen å berätte ve allvarligt och HÖGT tonläge att he va sant....He fanns n Kroko-körr! Han had själv vorte anfalle bortå den där lille saatiken som han beskrev he söm....."Djävulens avkomma" sa han dell n August....
 
n Edor had sutte på n stubb å hytt och levd röövar söm han bruke te skogen, ettersöm han jee ju alltid jäälak, å då hadd n litten tvärhann hög ekörr ve krokodil-hövve studsa fram borto buska å börje hugg etter n Edor.....n Edor hadd flygi upp o skridd rakt ut då han såg det där förvridna kreaturet som ömsom väste å omsöm kackle söm n höna.....
n Edor försökt å värje sig mot Kroko-Körrn ve n pinn söm han hitte...men odjure bara tugge i see pinn å spötte ut e fortare än kvickt....
Vikke GUSSRIIIS hytt n Edor å börje kuut, ve odjure studsandes hack i häl.....han kunne tjänn hur hann naffse te hälsena lite då o då, på den där jakten inne snårskogen.....n Edor hytt o levd öm, o då n jäälak-Edor passere en liten äng se passe ejn turist, som va å plocke snattren, på å knäpp e kort på den där saken, odjuret, varelsen eller va man nu kunn kall he.....
 
 
 
 
Sii jee, Kroko-körrn han finns!!! Nu vejt ni! stygg se nanting å ilsken se oläcklitt!!
 
N Edor, han passere den där ängen å just söm han skull höpp ut på vägen se vänn han sig öm å se turisten söm knäfft korte, han bli påhoppe å den där Kroko-körrn o då såå........
 
Jooo du, nu vart du vääl nyfiken va? Du jett tjå de nalta, men fortsättningen, han köm snart!
 
 
 
Hojt från n Gamm-August!  

RSS 2.0