n gamm-August...

Ja tjänt ejn göbbtjyv söm spådd te blöja på mörnöm, för å sii öm he va lönt å fera ut å fiisk eller om man skull ta på se ett extra paar långkalsöngren...Han såg allt te den där blöja, vinterveere, fångstchanser, å öm he skull kömma nagen på besök....Han va urskogens å bergens man....Hele live hadd han levd uti skogen, hugge veen å fiske te sjöana runt öm Vindeltraktn...
Ena dagen va han te Lappavan där bredave Granön, anne dagen tog han skiden å fäälese dell Kamsjön för å sii om abbarn nappa...
Gamm-August kall ja han...n August han hadd kömme dell där punktn te live då öga int riktit häng vee å minnet ha börje fall bort, men rynken te ansikte avslöjje att han hadd levd live....myche mer än mång aaren hadd levt he, men plir-öga dem hadd han kvar, å humorn kunne man int ta miste på, den hadd han kvar dellers schluute.......
Ja bruke gå dell han å drick n köpp kaffe å sööra nalta...Ja ha allti tyckt om å höör på gammfalke, för dem ha se myche historien dem kunn berätt....n August vorte alltid se glaa då ja kömme oppa bron å njacke på dööra...
Man kunne höör innifrån kallfarstun hur han hytt "Ja kömm!!!", för he to ejn stunn innan han hadd rulla fram ve rullatorn å hann  fram dell dööra...Sedan dro han för n lillgardin söm satt te ruta på ytterdööra....Man kunne sii hur små-plir-öga lyst opp då han tjänt ijenn mej...
"Men jere duu, men köm då inn se int gråhunn köm å ta de!" sa han ve ejn darrig men glaa stämma...han öppne dööra å kute nästan ve rullatorn inn dell tjööke te hemmarne hans...bejna dem bar han knappt, men varken hemtjänst eller ett bättre boende var int å tänk på!
"Ja jee född jenna, å jenna skull ja döö, som dem ha jort förut i schläkta min! " sa han då man försökt å få han å tänk iallafall på att han kunne få mer hjälpa...
Han satt kaffepanna på vee-spisn ve en van hand....Ve darrande händer se snört han in ejn veklabb te spisn å fjutta på ve ejn tännstick....hännren dem darre å på vänster hanna kunne man sii att lillfingre fattase, etter en dispyt ve ejn folkilsken gråhunn en kylig höstmööra senhösten ´62,...
Sedan dess ha int n August lita på naagen gråhunn, utan älghunna han hadd sedan dess ha vyre pudla, taxa, ejn labrador å ejn chiahuahua kallad Puttrik, men ve e mycket magert resultat...
labradorn dog på fläcken då n August sköjt först oxn, för han vart se rädd å kakke åå på plats...
pudla dem fastne te rise ve tjackpäls dem haa, å n August fick spendera mestadels å älgjakts-tiin ve dem ve å klipp bort blåbärsrise å napp kotta från pälsn deras...
den där taxen han hadd, han kunne ju kuut se nanting, men ejn älgtjur je int se rädd för dem dären små-limpen se den taxn fick se sitt öde förseglat då älgtjurn fick för se å spela fotböll ve den där stackars taxen....
Chiahuahuan, han drunkne te ejn littn hellberevittes vattenpöl då han skull drick nalta dröppana vatten, å snubble på August kåsa....sedan gav n August opp....Dem te jaktlage tyckt att han skull släpp de där ve att va se rädd för gråhunna, men ejn August vägre....
Han fick söm ejn knäpp etter chiahuahuan drunkne te vattenpööln, he slo runn på ejn gång, då ingenting ville n August vääg, se han trodd att han hadd vorte ejn gråhunn!
n August klädd å see, å kute runt te skogen runt Lillsävarträsk!
Pöjka te jaktlage dem trodd int sina öga, då n August köm höppenes å yla högt i skyn, alldeles naken, ut jörning snårskogen å ut på grusvägen bredave jaktstugan...n August han höppe inn i Börjes blåa 245a , å börje piss ne hele skuffen! n Börje vart göjvuut å kute dit dell biln, öppne baklucka å schleet ut n August, men han hadd ju hunni piss ne överallt....n August flög på n Börje å börja jucka mot bene hans!!  n Börje ville je han e nådaskott, men pöjka te jaktlage dem skjusse n August dell Umedaln iställe....
Etter en tii på Umedaaln se kömme n August hejm ijen...Först tiin se fick han ju knaper på na pillra...han måst då ha tyckt om dem pillra, för se fort han hadd gneggd på dem dären se låg han te sänga å fline å stirre tomt upp mot take....men lycklii va ja sa n August nöjt å börje på å sörpell nykokekaffe!
n August köm du å få hööra mer om, ha en trevli söndag nu! Hojt!

dem hären je ingenting å jaga älgen vee enligt n August...


Armbandsklåkka...

Hur kunn man va se lättlure? Du tjänn, unne tiin ja jick te  Brinkskola se jere ett minne som stick ut från all aaaren minna man ha!

Ja kunn ju berätt om då katta min pisse te väska, å hele klassen fundere va i hellseekes he va söm lukte från mitt håll...He schlute ve att ja kaste ut väska fort se naanting på lillrasten 10 i 10 å gömt väska te buska, å cykle dellbakas å hämte väska då skola hadd schlute å allt falke hadd fyre hejm....

Då kunne jii ha sitt en littn tjack ong-snöjv söm kryppt runn på all fyra, spötte å fräst ut lööve jörning lillgrisnäsa, å dyngt ne se inni buska för å lejt opp pisse-väska, ja hadd joola tammetusan överallt....
unjefär sinna såg ja ut då ve väska!
Eller så kunne ja berätt öm då vi tutta på e papper inni klassrumme medans fröken va å hämte mer kriten te scvarta tavla, å fick fick full sjå å schläck pappere, å sedan lukte he brandrök te hele rumme, he stack te näsen vore....Då bestämt vi oss för å tränges te e fönster å försöka övertyga fröken att he brann på Shell......He jick int....
Nee, nu ska ja berätt om hur hellseekes lättlurad ja va som lillong...Ja trodd på alldela....å min övertygelse va skriven i sten....Ja begrip int hur ja tänkt, men hadd ja fått för me nånting, eller vorte itutad nånting se skull he bara vara så....du kunn kall me dumdristi eller göjjvut....Ja trodd wrestling va på riktit, ja va övertygad att Hulken fanns å kunne jöra slarven å allting, o att McGyver va se hellseekes smart, hur han kunne hitt på se myche grejern bortå tammetusan ingenting...Men hinna hannel om en klock!
Ja jick i 3an tro ja....då ja hadd fyllt år se fick ja en armbandsklocka......oj se stolt ja va över den där..ja hadd sitt den där hos Gideons tro ja....eller va he ICA? ja kom int riktit ihåg....Han hadd ejn urtavla i metallic-blå se he gnistre om han då man köökse på klocka i sola....resten va putsat stål kunn ja tro, eller nån silverbeläggning....
Ja kunn tro att han köste 199 kronren, eller nå sånt...
Till saken hör att ja ha vyre alldeles otroligt dukti på å hee sunt grejern...ja ha kunne he sönt grejern på de mest underlia sätt man kunn tänk se....se pappa min, han ville i förebyggande åtgärd försök få mej å va nalta försikti ve klocka, se han fick för se, att om ja trodd att klocka va riktigt dyr, då skull ja kanske va mer rädd öm han...
se pappa slängt ur se i farten utan å tänkt etter att klocka koste minsann över 3000 kronor, se nu va ja TVUNGEN å va rädd öm han....
Ja dro etter andan å våge knappt köökks på klocka, ja strök försiktit över urverke ve prinskörvsfingra å fline där ja satt i baksäte på våran vinröda Volvo 245, 75ans modell....
Sagt å gjort, dagen etter se strutta ja runt på skola å vise opp ny-fin-dyr-hellseekes-klocka för all småonga....o va dem inte kunne tro va att klocka koste över 3000 kronor! Ja va i total övertygelse att så va falle! He jick flere dagana uttå skryt från min sida så fort nån ville titt på klocka, innan ja till slut va tvungen å fråga pappa min va klocka ejentligen koste, för ja hadd ju fått allihopen emot me då ja sagt att klocka va se dyr....
Dell slut så va han ju tvungen å erkänn att han int alls koste se myche, han ville ju bara att ja skull va rädd om han! Den dagen så insåg ja plötsligt att allt som falk berätt för en, kunn faktiskt va osanninga! Oj va ja skämtes dagana etteråt te skola....
ja försökt å släta över he ja sagt ve att butiken hadd råke se fel på prislappen å slöjje in en nolla för myche, men he trodd ingen heller....
Men klocka, he va ändå den fineste klocka ja haft i mitt liv....än till denna dag ha ja inte sitt nån sån i nån affär varken på Drottninggatan eller Stureplan som köm opp i den skönheten som pappa hitte på Gideons i Vindeln!

Dem hären trodd ja fanns på riktigt....

Minnet av min far och jag...

När ja va unjefääär n tvärhann hög, o lika brej, tjaa, vi säg 10 år gammal, se de bäste ja visst he va å fera ut tidit öm mörnum å fiisk ve pappa min...Den här speciella dan utspele se i Schtoorsandsjöön, te stuga vore....Åre va 1988, en sommardag i början på juli....
ja vakne opp ve e ryck, o tjänt att nu hadd jett ja piss annars vaal he olycklitt te sänga...He kanske vorte varmt en stunn, men sedan både blött å kallt...Se ja smygd opp, å brorsan min låg å snarke å sövd se tungt...Ja kile nerför trappa ve småföttren, ja klappe katta söm låg te fåtöljen å kurre nedi vardagsrumme....hele huse låg se tyst å stilla....då ja kömme ut se va he en alldeles underbar sömmarnatt...

Jii vejt att sömmarnättren te Schtoorsandsjöön je nånting alldeles speciellt!...Sjön va alldeles spegelblank å henn hadd n litte tunt e täcke ve dimma på see..Sola lyst se försiktitt ve nager solstrålana söm lyst jörning grenverke på skogen....å ejn uggel satt på ledninga bredave huse å sa ho ho hoho...
He va daggen te gräse å he lukte sömmar kunn ja tjänn ve lill-grisnäsa min! Fögla hadd vakne dell å hadd börje sjong å krax å pjöllre på, he lät söm om dem satt på grena å skvallre om va söm hadd hänt seneste tiin...

...ja blinke ur öga å gäspe stort...sedan bruke ja pinka på en speciell björk på gräsmatta, ja vejt int varför men ja hadd söm fatta tycke för den där björken på någe sätt, se ja ställt me å börje på å jöra he ja skull jöra....

Ja skynde på me för he hadd vorte kallt ve små-bäär-föttren te kallgräse, se ja kute in direkt då ja va klar, osså mött ja på pappa min söm hadd vakne å sto å koke kaffe te tjööke....Ja sa gomorron å gäspe ejn gång dell, o då fråge han om ja ville fera ut å fisk?
Småöga dem blinke dell å ja spärre opp dem å sa JA innan ja ens hunni tänk nånting!

 Joo, men du få va tyst se ingen hör oss sa han...Ja fnisse å höll för mun, för he tjäntes söm om vi skull ut på nå spionuppdrag....Ja ha alltid haft en rejäl dos ve fantasi, se ja direkt to på me rolln som agent å smög opp dell sövrumme vårt, ja kröp oppför trappen se tyst söm ja kunne, ja åma me opp se tyst ja kunne....sedan att ja såg ut söm ejn littn tjöttbull ve tigerkallsongen, he hör int te saken...i fantasin va ja en ninja på hemligt uppdrag...
ja to me in dell sövrumme...brorsan låg å snarke å fes om vartanne, he lät söm en tryckluftsborr baki rompa på han....smacke ve mun å mummle te sömn....ja dro på me klea å smög dellbakas ne dell rumme....pappa hadd koke kaffe å bredd ett par smörgåsen söm vi skull ta ve oss....Sedan packe vi pappas fikakånt söm han hadd, å smög ut ur de sovande huse.....

vi jick ne dell båthuse å knöt loss båtn, å putte ut han från båthuse....pappa drog igång 4 hästarn å vi puttre ut på sjön.....
den upplevelsen få ja fjärila te magan å tänk på, speciellt då min pappa int finns kvar längre...just den bilden kunn ja dröm dellbakas å tänk på , då ja tänk på pappa....
vi som sitt te träbåtn som lukt tjära, sola söm precis börje gå opp över horisonten, fögla söm kvitter å vi som segla jörning dimman på ett spegelblankt schtoorsandsjöön...luftn som lukta sömmarmorron å pappa som sitt vid motorn o ler mot mig....han o jag....precis där och då....hela världen stod stilla tyckt ja då....

Inte en levande själ va oppe den tiin, förutom ett par koen som råme från byyn, från Olofssons lägda tro ja...
Vi stanne å en stunn innan gäddviken söm ja o pappa hadd döpt han te, för he sto alltid gädden te vassen där längst inni vika....Ja tog åren å börje på å möönn nalta, se int vi skull skräm bort fisken.....sedan släft ja ne ankare å satte fast båtn.....allt va alldeless stilla å lugnt....ja prove ve en rappala utan resultat, se ja bytt dell e gammalt hederligt gäddblänke....Tiin jick å ja hadd no vorte nalta trött för rätt söm he va se dro he te lina å ja fick napp....ja höppe dell å båtn gunga dell se pappa fick säj åt me å ta he lugnt...lillhjärte mitt he klappe på utta hellseekes å ja flämte dell då ja tjänt hur he va söm en stock som rört se vid ytan o sedan dök igen....hellseekes tänkt ja, nu jere Schtoorsandsjöö-odjure söm ha nappe på blänke mitt! Ja höll stumt ve småarma miiin, å bromsn tjöt te spolen...Pappa vart söm upphetsad han åå....ha to fram både håven å gäddkroken...jaa, den där förbajjade gäddkroken söm ja hadd tampats ve innan...he kunn jii lääs om sen tidigare!.....ja veva å veva å reglere bromsen om vartanne......fiskespöe for fram å åter å ja satt denna te båtn å gnydd å va alldeles schvettig te panna min...ja skratte å hytt om vartanne, för ja va se nervös....sakta men säkert se trötte ja ut fiskn, å dell schluut se kömme han se nära båtn att pappa kunne ta håven å lyftn inn hann dell båtn.....Ja titte ve småöga å vifte ve arma å titte opp åt skyn å skeke på lillkroppen söm en segergest....He käntes söm he va ejn bjässe på 50 kilo, men he vise se att he va en gädd på 2 kilo kanske....

He märktes att pappa va stolt över me, he va ju hann söm lärt me hur man skull fisk fisken! Ja va se stolt att ojojoj....Vi satt sedan te båtn å fira ve smörgååsn å koke-kaffe ve mjölka tii, ja hadd no mjölka ve ejn skvätt kaffe tii, satt denna te båtn å smaske på körvsmörgåsen å sörple kaffemjölka....
Vi pjöllre på å prata öm va vi skull jöra ve fisken å ja sa direkt att vi jett hejm å laga han på en endaste gång, inge å diskuteer!
 Se vi puttre hejm ijen, dimman hadd skingre se å sola lyst över mitt älskade Sandsjön....vi parkere båtn te båthuse å sedan fick pappa jöra iordning gädda å he han inni ugn...När resten å familjen hadd börje vakna se bjudd vi på ugnsbakad färsk gädda ve mandelpären te frukost!
Gissa om he va en stolt liten paltpöjk söm bjudd på frukost! 

Om du bara visste hur myche ja kunn saken dig kära pappa....Speciellt då man tänk etter vikka tider man ha haft ihop....Just sånna här minnen kömm ja för alltid att bära ve mee, dem finns där och man jett vårda dem ömt....
Detta jee å mina finaste minnen uttå min pappa...För han kanske he va ejn vanlig sömmardaa ve pöjken sin, men för mig va he något alldeles alldeles hellseekes speciellt...

RSS 2.0