Spräng int åå jii hännren nu!

Ja tro tammetusan ryssn ha kömme dell Sätra!
Jii vejt att jenna skjut dem raketa tammetusan hele tiin, flere dagana innan he je dags!
Ja satt nu på mööran å drack tjär-kaffe....jaa, ja bruk kall he tjärkaffe, för he je söm tjäran te konsestensen, ställ man skea mitt i köppen se stå n rätt opp, å etter en stunn se försvinn schea, han vitter opp uttå styrkan! Då jere gött å drick, pigg vaal man se nanting, man spärr ve öga helt utan å ansträng se, å man få söm e könstit flin te mönn!
Joo, ja satt te tjökks-boole å sörple tii me kaffe, å HELLSEEKES va he small å! He tjäntes söm dem sköjt ve n Haubits inni tjööke vore!
Ruten skeke å ja skeke ve hännren å hällt ut varm kaffe över hele mej själv! He jort se ont att ja hytt rätt ut å sparke katta rätt inni väggen, eftersom han låg å kurre vi föttren miin....han pjule å fruste nalta å skeke på skalln....Ja öppne köksfönstre å tro jii int att he va na snor-onga söm sto å tänt på smällara nedanför på gåårn!
Ja dro in andan åsse börje ja på åå rååm!
Ja skridd att nu jäääämarns jere gocke däre nickes, nu köm ja nee å stöpp ne dem te snödriva! Ja sto där te fönstre ve långkalsongen halvdeles på, å n alldeles för liten tshirt se magan hängt ut nedanför linningen...
sedan sto håre på trekvart, ja hadd ju vyre alldeles nyvaken innan hinna hännt! Småonga dem titte opp på me, å ja jett ju ha sitt förjäklii ut, för dem vart se föronnade rädd å börje på å kuut se fort dem bara kunne, dem for åt alla håll söm koen söm man släft ut på grönbete! Dem lämne kvar ett par smällara, se ja kute ne å nappe åt me dem, för dem kunn ju va bra å ha om Jehovas, Rädda Korset eller Röda Barnen köm å pling på! Hohoho....
Men duu, ja hoppas att jii få e RIIKTIGT Gott Nytt År allihopen därute söm läs!
Ja ha bara en sak dell å sääj!
HELLSEEKES!!!Köökks in nalta vettja....

http://blogg.artmissy.se/
A Månikas annra blöggen....Sätt de å tjiik runt nalta vejtja!

Goooo fortsättning på jula åsse få jii ha e gött nytt år!

Ja få önsk jii ejn goo fortsättning på jula åsse fåå jii ha e gött nytt år!
 Ja ha då itte se myche skinka att ja ha börje på å lååt söm n gris ha ja hört....jaja, he jee se gött att! He ende ja sakne i år va blöjta, men he få ja vääl stå å laga dell sjölven kunn ja tro! Hoppas jii hadd rolit på annandagsdansn, he bruk ju va söm sköj å få träff gamm-kömpisa å klass-kömpisa!
nu ska ja lägg me å rapa på sänga å lääs tininga, sedan jere dags å fera dell jobbe! A månika hon feer på Europe på Hovet ikväll, noo jee ja nalta avundsjuk, men he jör inge! Vi va ju å såg n Alice Cooper föör vikkun, hellseekes se bra he va! Han dödd 4 gång på scen, he sprute ba bloon å slamsen!

Jii jett gå in på kanal5.se å skriv nalta öm avschnitte söm vii va vee tee, dem hall på å röst fram avsnitte söm ha vyre mest minnesvärt å coolast...he je ji våre avschnitt, eller hur? klicka på Roomservice på hemsidan denna å skriv!

http://kanal5.se/web/guest/roomservice/3spalt?p_p_lifecycle=0&p_p_id=K5AV_INSTANCE_8ZkK&_K5AV_INSTANCE_8ZkK_struts_action=%2Fk5journal%2Fav&_K5AV_INSTANCE_8ZkK_articleId=2166451&_K5AV_INSTANCE_8ZkK_groupId=1097&_K5AV_INSTANCE_8ZkK_version=1.0#article-comments

Julmööran söm överjick dell en historia om brorsan...

Nu kömm juln ve störmsteg, he jee bara naager dagana kvar! Ja jett ju berätt nalta om hur he va då ja va litn på jula!
Vi jett då gå dellbakas dell mittn på 80-tale, då va man lagomt gammal för å kunna tyck att he va söm bäst ve juuln! Hellseekes se rädd ja va för tomtn! Ja ertjänn he vikken da söm helst! O ja va nalta rädd för lutfisken mee! Han såg se hämskt ut, där han låg å dallre på serveringsfata! söm ejn daller-klomp söm lukte illa se nanting! Ja ha allri förstått de där ve lutfiskn...ja ha itte he nu när man ha voxe opp, men he je juu söm å eta ejn snor-klomp tyck ja....
Iallafall se kute ja runn runn huse se fort ja vakne på mööran, öga va söm söpptallrika då ja kökkse ut jörning fönstre, för å sii öm tomtn hadd kömme ne dell Lia änn.....Men han hadd ju int he, för på nå hellberevittarns sätt se kömme han alltid etter Kalle Anka! Iallafall på mööran se när ja hadd kute schlut på småbejna se kunne ja sätt me å slafs tii mee na risgrynsgröötn, å sedan bruke brorsan å jaa spela Hockeyspel, ett sånt där söm stå te tjällarn för de flesta nuförtiin...
Vi bruke anordna turneringar å till pokaler see snodd vi sånna där småpokaler söm satt te e emblem på nån sorts spritflask söm sto te barskåpe! Vi pillre loss dem där småpokala, osse spele vi!
Men ja jett sääj att brorsan min, han je universums sämsta förlorar alla kategorier....VAD vi än spela, vägg va ju en klassiker till exempel....Hännt he att ja vann först pricken i vägg, se sura han ihop o hytt att "he va bara en provomgång!!"...vi skull ALLTID spela om, då han förlore....å he kunne slut i handgemäng, se allvarlitt to han på he!!
....Jaa, brorsan förresten...köm jii ihåg hur han såg ut? Joo, men jenna jee brorsan min...Han je seee gla att oj oj oj...Jii jett ju begrip att vi köm från e stiligt schläkte!
Ja jett berätt öm då ja nästan dräpt han! När vi va små se höll vi på å dräpa varann på riktit nager gång!
De här va en solig vårdag, å ja sto å öva ve brännbollsträe ut på snoningsplan, han låg bredave indexator, å he jee ju en sån där vändplats för bilana, en stor cirkel där vägen schluut förståå jii....Snonings-plan? man sno runn ve biln!
Ja sto denna å slo å slo i godan roo, pricke å naager gång, man va ju tvungen å träna inför säsongen på skolan!
Brorsan han va ute å tjört ve mopeden....Moppen he va en guldbrun automatisk tant-moppe! Han va see bra, men he va ju ingen tuff MT5a söm all aaren hadd!
Brorsan han kömme där på rakan rätt emot mej, o ja tro hann  skull försök å sii hur fort hann kunne pressa den där stackars moppen....han lute se fram för å minska luftmotstånde för å vinn nån km/h....jääämarns va he råååme från lillmotorn....men han höll stumt!
He tog unjefär 3 millisekunder se tänkt ja att nu ska ja försök å träff å han!
Brorsan kömme närmare å närmare, i rak linje rätt emot me! Han kanske skull försök å hitt å mej, he ha ja allri fått reda på när ja tänkt etter!
Sedan va he söm från en dröm, ja snört opp lillbölln, å dreva dell ve slagträäe.....o du tjänn, ja träffe å bölln  PEEEERFEEKT....bölln for iväg i en perfekt båge, å ja kökkse på bölln å på brorsan om vartanne!
Huvvene mitt for opp o nee om vartanne, å ja insåg att hinna kunne vaal en redi träff!!
Ja ångre me i sista sekund, å börje veva ve hännren att han skull vik å kursn å scväng nalta, men brorsan titte opp iställe å ja peka opp i luften, å då titte han opp, o nu köm de otroliga!! När brorsan titte opp se pricka bölln å hjälmen MITT I ÖPPNINGEN där visire va oppfällt!! Bölln tjaske dell rätt inni hjälmen å he dompe dell rejält bårtå smälln! ja såg hur brorsan å moppen börje på å vobbla, huvvene skeke fram å åter, å han såg ju ingenting för bölln va ivägen!! Ja spärre ve storöga, å ja såg hur brorsan o moppen vek av vägen å rätt in på våran tomt, helt utom kontroll! han bromsa men fartn va ju se hög, å sen såg han ju ingenting,  se han sladda ikull o vart liggendes på marka! Ja trodd för en sekund att nu ha ja döda brorsan min....nu jee han döö! Ja va nästan säker på he!
Ja släng slagträe å börje kuut mot han, men när ja kömme närmare see såg ja hur han börje på å rör se, å han tog å se hjälmen...MEN SAATIKENS se arg han va!
Ja tvärstanne, å svängt om å börje kuut åt andra hålle! Ja sprang för live mitt, han hytt å skridd baki me, å ja kute ve småbena mina!

"Snökaos i Stockholm" säjj tininga....

Hellseekes....vissa dagana önske man att he va söm i vindeln....va satikens mena han nu då, ha han ångre se att han flytte ne? needå...int alls...men he je nalta annorlunda jenna motför vindeln...he je ju naturlit...men söm ejn sån sak söm vintern....nu jere snöön dell förbannelse jenna, man få tjava å gå i 2 dm snö, för dem hinn int röjj unna för he vräk ne hele tiin nu....söm trafiken till exempel....he ska ju allti stå en massa "snökaos i stockholm" på löpsedlana....ja försto ingenting då ja bodd i vindeln, tyck den där satans stöckhölmara, dem kunn då int tjöör bil...dem jee bara fjollträskara...osså fline man å myst åt att dem va se dåli på alla sätt å vis....

dellers ja flytte hit å fick sii sakren på e helt anne sätt....nu begrip man ju, då man jee mitt oppi hinna....o he hannel int alls öm snön....needå...he hannel int öm att snön eller chafföra för den deln heller....falke tjör ju bil lika bra jenna söm i vindeln, he jee ju ingen raketforskning precis, gasa ve högern å köppel ve vänstern, å ratta litte emellanåt....
jenna kunn man trafikreglen dessutom, förbajjade reglen...
he too tii å läär se, he too tii å läär se att stockholmara tjör no bil kanske bätter än ja söm tjört biln i 13 år i vindeln, satikens he too hårt o inse, för man vill ju va nalta bätter tjänn man innerst inn!

...va he hannel öm je trafiken....bara he....int öm dem söm tjör, utan själva trafikfenomene....när man inse att he jee 150 000- 200 000 bilana söm passer Essingeleden varje daa....150 000-200 000 bilana vareviga da! om man då tänk etter....jere EN bil söm få minsta lilla sladd å vaal ståendes, så körka he ihop se på 2 minuter...he vaal köen söm från vindeln åt hällnäs....på 2 minuter....he jii he söm je "snökaos" i tininga!
nu kook kaffe på spisn!

Möglia Polly å Buagöbben...

Nu ska ja berätt om göbben söm bjudd på möglia Polly då ja va litn....När ja va ejn littn palt se bodd vi nedi Lia, lave mormor å morfar...Alltså, vi hadd e stort hus, osså bodd min familj på övervåningen åsså mormor å morfar bodd på nedervåningen....he va ju sinna att ja jick ju på varken dagis eller tjyrkans barntimme, eftersöm ja spendera dagana ve dem....eller, jooo, ja jick dell barntimme först gången åsså sist gången, he köm ja ihåg....he va se hellberevittarns tråkigt minns ja!
 Å väx opp ve mormor å morfar va bara mysit köm ja ihåg....
Ett å mina först minna jee då ja tidit i ottan smög ne dell morfar, han va allti opp tidit söm all gammfalke, han levd no etter den där principen att he söm int je jort innan 10 på förmiddan je int lönt å sätt igång ve! iallafall se va he en isande kall januarimööran, kvicksilvre hadd no kryppe ne dell -28 minst kunne ja tro...
he va alldeles möört te huse, ja hadd på me tigerkallsonga å brottarlinne, åsså trippe ja neför trappen o glänte försiktigt på dööra deras....Ja tjiike in å n Allan, morfar, han satt dell tjökks-boole å rökt pipa å höll på å kaffepanna sto å puttre på spisn....ja fnisse å han vänt se öm å upptäckt me å plire ve öga å vinke dit me....ja satt me bredavee han, osså fråge han om ja ville ha na thé, å he ville ja....han prata tyst för mormora hon låg å snarke i rumme bredave...sola höll precis på å gå opp å he va alldeles illrött i skyn, o alldeles klart....sedan jick morfar inn i skafferie å hämte en pösa ve skorpen, för he visst han att ja tyckt öm! å sedan pricken över i, se jick han å hämte militär-vintermyssa söm ja älske å ha på me....sedan satt vi oss dell bole, å småbena mina dingle, för ja nådd int ändå ne....
Morfar hedd på me myssa, hällt opp thé åsså fick ja döpp skörpen, å denna satt ja ve vintermyssa på inomhus, ve tigerkallsongen å brottarlinne på o sedan titte vi på bilana söm skull dell Indexator, å ja fick välj vilken ja skull vilja ha! Ja to no alltid ingelssons gröna ford vill ja minnes!
Morfar tog e bloss på pipan, å he lukte se gött köm ja ihåg....


Närmest granna vore va n göbb söm ja inte minns namne på! Ja tro he va Öberg eller Ögren, nånting på Ö iallafall! Han va söm en tjyvgöbb söm va roli! Han bodd te e lite rött e hus söm je rive sedan lääng! Varje gång ja va över se ville ja höör historien om Buagöbben!
 Jii förstå att nu jere senna att i varje hus se ha man dem därem! Oppa böttn, eller vinn söm vissa säj, (senare försto ja att oööa böttn betyd uppe på trossbotten), denna boo Buagöbben! han jee no schläkt ve n JälakEdor, för han tyck int om onga söm kut opp dell vinn å ska leek...han kunn kömma rätt söm he je å hyyt BUUUU fick ja lär me.....

en gång minns ja se bjudd göbben på möglia Polly, han såg int se bra, å va no int se bra på å eta godis heller tro ja...
iallafall se tacke ja å stöppe ne dem dell ficka då han titte bort...he fick ja ju ånger sedan förståss...dem håll se int se bra nedi ficka opptäckt ja...ja stöppe ne lillhanna å trodd ja hadd dyngt ne me te ficka, oj va ja skämtes ännda dellers ja kömme på att he va ba choklad...iallafall se vart ja se nyfiken på hur den där Buagöbben såg ut, se ja utmana söm ödet å jick fram dell trappen hans....han fline å sa att "jaadu, fer int opp denna, för då kömm han!" ja titte he störste ja kunne ve öga å börje på å gå oppför trappen..."du få ånger de, he löva ja!"....men ja va litn å stursk! nån gång jett man ju få sii den där göbben, ja hadd ju hört talas öm han se mång gång, men allri hört eller sett han....ja höll krampaktigt fast me te ledstången å småbena mina börje på å skeek....lillhjärte mitt he dompe på söm en symaskin...när ja hadd kömme oppför halve trappen se hör ja hur he dompe dell riktigt hårt ett par gång åsse hör ja en röst "VEEEM JEERE SÖÖM KÖÖM Å STÖÖÖÖR MEEE??"..........HELLSEEEKES, JA FLÖG NERFÖR TRAPPEN.....ja trodd ja skull dö där å då, ja kaste me nerför trappen å ja skridd i högan skyyy, "BUAGÖBBEN!!!"....åsså kute ja ut på gååårn å ja glömt å ta på me skon, se ja kute te gruse ve bärföttren, he jort infernaliskt ont unner föttren, men ja kute å hytt samtidit! göbben kömme ut på bron å skratte högt etter me....ja snodd öm för å sii öm buagöbben hadd kute nerför trappen för å jaga me....men he va ingen där....
men ja fortsatt å sprang in dell morfar å sa åt han å ta fram byssa, för nu je buagöbben etter me! ja kute å jömt me under sänga deras, o ja låg denna ända dellers ja hadd lugne ne me, å ja vart se trött uttå hinna, se ja somne å dell slut.....denna låg ja, under mormors sänga, å snarke å sövd....å morfar....han prate ve göbben å tyckt att han skull int skrämm mig nån fler gång...men Buagöbben....vem vet öm han finns? va tro du?

Nu ha vi kömme ilann ijenn!

Jääärsmooorskans va he snöö idaa! Ja vakne opp, blaske ur öga å dro upp rullgardin, o sii på satiken se snöe he! He single nee lapphandska, å ja hytt åt a Månika att köm o spärr! Ja sto denna te kallsongen å titte å spärre å fline! Hellseekes, nu kunn man tjänn nalta jul-tjänsla iallefall! Men sedan kunn snöön försvinn ijen, etter jul, då få he vaal vårn fort uttå bara hellsikke....Ja ha int skrive na myche sist dagana å he bero på att vi ha vyre på kryssning ve schväärmora som fyllt 50!

På båtn fick vi eta julmatn alldeles gratis! Jii skull ha sitt me!
 Ja kaste me frammanföör all falke å to ett par trii tallrika å fyllt dem ve maatn, he va prinskörven, silla, tjöttbulla, allt utom revbensspjälla!!...jaa hytt rakt ut då int he fanns, å vifte ve arma å skridd "vaktmästarn, vars jee jii?"...
å he kömme fram ejn tjomme söm söra e på, ja förstådd ingenting, han kunne ba finska försto jaa....se ja dro på me nalta engelska söm ja jee bra på å saa " Hävv joo gatt any fox-bone-ventilation? ...han sto ba å spärre ve öga, å ja fråge ijen...."haa jii nada fox-bone-ventilation? "...
han skeke på huvve o jick ijen, men då fick ja sii ejn lilljänt söm kömme ve en tallrik revbensspjäll, o ve snabbspurtar-stega se kömme ja ikapp na o ta hele tallriken å na, o sprant iväg dell boole vårt ve he......Ja tugge å tjaske å satt å stöne för he va se gött...jii gatt knäpp opp skoteroveralln för å få plats ve magan söm växt...

Vi satt denna te matsaln ett paar tiim å vi kunne knappt röör oss, sedan fick vi nästan ring dell Pipen för å kunna ta oss därifrån...Vi too oss iallafall därifrån se småningom, å ja försökt å hitt na nya stickesocka dell affära söm dem hadd där på Silja Galaxy, men he hadd dem int...Ja fråge öm dem hadd na rediga Lovvika-vanta...men tjena, he hadd dem knappt hört talas öm...Jaja, he va trevligt ändå!

Hur ja träffe tjäälinga jenna...


dagens rappört från storstan...

Idag jere då närmest nollgraditt ute...ja for o bytt däcka på biiln etter ja hadd schläfft åå a månika te salongen, så nu ha då jaa åå nubben tee däcka....senna sii he ut då ja tjör omkring nercabbat...åt mörnöm ska ja å eeeta juulmaaatn ve jöbbe...vi ska slask å tugg skinka se he stå härliga dell, sörpel sövvle å döpp te gryta!.....jäämarns se gött....
he je nagerst i Gamla Stan, få vääl sii då ja köm dit om ja hitt dit...ja sa dell arbetskömpisa miin, att höör jii nagen söm skriik å hyyt se jere nog jag söm int hitt....nee, men du tjänn, he ska vaal söm rolit o få umgås å eta julmaatn...sen kunn ja då int föle vee dem å drick na öle etteråt, för ja jett fera å jobba sen, men men...
I varje fall, etter ja hatt bytt däcka se for ja o tvätte ååå biiln nalta dynga, o dammsugen n mee...Se nu jere söm ejn ny biil ijen tjänns he söm!
Nu hör ja he pling på döööra, jett fera å öppen, he je väl na satikens jehåvas eller na anne göjjva.......vi hytes!

RSS 2.0