Att va fejt nedi bååtn!

Ja haa int kakke ååå om jii tro hee!
Men nu jett jii få höör va som hännt i fjoool, då ja va opp dell Schtooorschaanschööö-stugan på semester!

Jag tog grisbiln opp från Stockholms centraaaaln, jaa ji vejt bussn!

Hee va se myche falke att ja höll på å kvammen ååå!! Men hellseekes se trangt he vaaa!!
Ja fick kläm in me mellan sätena, o sitt bredave 2 fejtgöbbana, som lukte gamm-dyngbrunn.. ja...tjännt me söm huvvuvill bortå luktn å ja satt å skruuuve på me å tjööjjessee meste hele vägen opp dell Vindeln.....
Hele bussn va fullt ve göjjva tyckt ja, gamm-tjääälingen som prata i ett, söm hönsen, småonga som skridd rakt ut, o göbba söm satt å glodd å spärre ve ööga....

Jaa, dem glodd på mig tro ja....Ioförsig, he je väl int se könstigt egeeentligen, då he va mitt i sömmarn å ja hadd Helle-Hansen ställe på mig, skoterstövvlen åå armens vinter-myssa oppa skalln, å fika kontn ve me, ve smöörgååsen...

Man vejt allri hur vädre jee se he je lika bra man jee förberedd bruuk ja sääääj.....joojoo....Men hinna va nog varmaste daagen på åre, ja schwettese se he rann nee åt pannan å ryggen....

Int vart he bätter då ja drack borto termosen, ja hadd ve me en liter het mört-buljong, gött se nånting , men bätter på vintern tro ja, för svalkande, he va he ICKET!! Ja satt å bada i schwetten tro ja tammetuusan, öga for runn runn inne huvvune, dell slut trodd ja att nu kakk ja ååå!!

O waaaart va he, luftkonditions-snerringen fungere ICKET, he ba kömme varm-sur-fiiis-lufta....
"HAAAAH!! tänkt ja för me sjölven, hoppas vi int vaal stååens längs vägen, för då jere gocke däre Nickes!!".......
(undra vem den där Nicke vaa för n göbb egentligen, jere nån söm tjänn han??!)

Ialla fullafall se etter myche dynglukta se va vi fraaam å ja kunne rusa ut från grisbiln å tjippa etter andan........
GUUUU SE SCHÖÖÖNT o få dra in Vindeln-lukta te lill-gris-näsborra mina.....
Ja vart som fejjen å ringt ejn Jonas å sa att ja hadd kömme fram, å han tyckt vi skull feer å fisk dell Mjösjöön om kvälln å fiisk nalta, se ja for in på Järnbolaaaaaage å tjöfft e se fint e drag dell spöe, he va ejn Rappala tro ja....
Man jett ju köst på se då man ska fisk först gånga på ååre tyck ja!

Nåväääl, kvälln kömme å ejn Jonas kömme å hämte opp mig, han hadd fyrhjulingen vee se, å tjört framför biln söm ja vaa te....

I vanlig ordning när he köm dell motorfordon se jee he ju som regel att he ska ju sotas ur avgasrööra när he jäll n Jonas, he ska icket finnas ett varvtal som ska va ovarvat, se han drog iväg som ejn skållad Kanka (läs om den dären lite tidigare jenna på siia) å gruse sprute söm allri förr, han ställa opp den där fyrhjulingen i varje kurva å satt å skridd o skratte om vartanne....

ja hadd fullt schååå å häng vee, ja satt å törke schvetten i sinne å han flög etter den där lill-gamm-vägen dell Mjösjön, se ja trodd att köm he en traktor nu se köm han å sitt söm e frimärke inni plåtn!!
Grästuven flög å till slut va vi fram ve ejn vägbom, se ja jette lämn biiln.....
Ja fick åk ve ejn Jonas sist biitn, för biln tog se int länger, he va se dålig ejn väg....eller väg å väg...he va väl mer nån sorts stig, unjefäär som vägen mella Vindeln å Granö kunne ja tro!

å ja skull ha hadd ejn vuxenblöja på me, för ja klamre fast me ve fingra se dem vart alldeles vit å blåå.....Han tjört söm den där gånga ja fick åk moped för först gången, (ja ska lägg opp den där historien jenna hadd ja tänkt, han köm! ) å ja hytt å skridd men en Jonas bara brännt iväg över stocka å tuven å jörning snåre.......Han hadd tejpa fast gaasen tro ja.....Ingen människ kör sinna!!

Dell slut kömme vi iallafall fram levande, å gu se fint he va denna!! Ejn liiitn stuga å båtn låg förtöjd se fint att.....

Hinna va anne än å strosa på Sveavägen bland toka å blåfåra!!!

Vi klämt ne oss dell bååtn å vi fick som styyr ut han branåå långt innan vi schlute bottna.....Ja tänkt int mer på he, utan vi börje på å rooo å hellberevittarns se tongt he gick!! Jii skull ha titte på!

Denna nedi båtn satt vi, se föronnat fejt jee vi ju int, men bååtn höll på å sjunka!! vattne va precis vid år-tulla, ja lova!! he va söm att vi rodd ejn ubåt!

Ja va tvungen å mönn ve ååren för att he int skull skalp in vattne!

Tongt se myche jääääävulsk vart he.......mitt utta sjön tänkt ja att hinna köm vi allri å klara......båtn bara börje på å sjoonk mer å mer tyckt ja.....men he va int EN droppe vatten te bååtn....ja begrep ingenting, men vi satt denna te badkare mitt uta Mjösjön å börje fiisk......
Ejn Jonas fick e napp, och vart se fejjen att hele bååtn börje skeka å he skalpe in vattne.....
Ja hytt å skridd rätt ut att han jett ju sitt still te bååtn annars sjunk vi juu!!
Jonas hytt å veva å vifte ve spöe se ja trodd han hadd fått Parkinson, för han skeke å vifte ve arma int utå denna värld....
Båtn gunge sakta å för varje gung se skalpe he in mer o mer vattne......MEN HELLSEEEKES VI SJUNK JUUU!!! Hytt jaa....ja börje på å ööösa ve klomphännren mina, för annars hadd vi vyre nedi böttn på nån minut, ös-kaare gick som trumpinna dell hännren mina, he sprute ut vattne söm en vattenspriidar.......

Iallafall se lossne fisken å Jonas vart förbajjad på att int gammgädda vart plocke opp....
Ja torke schwetten å va gla att ejn Jonas hadd lugne ne see nalta....Vi börje på å roo in dell lann, för man vart som orolig dell kroppen, vi kunne ju sjonk närsomhelst tjänntes he söm!!
He va söm å ro en stor oljetanker, ja lova!
Vi hadd vattne oppi kanten på båtn nu, å ja trodd ååren skull gå åå....när vi börje närme oss lann se hännt det mest otroliga......
vi gick på grund!!....vi vart ståååen....mitt uta sjön tjänntes he söm.......vi hadd bottne ve båtn, unjefär 20 meter från lann.....
Nu tänkt ja att nu jett ja börj på å äta mindre å träna mer, då man je se hellberevittarns fejt se man gå på grunn mitt uta sjööön!!
Vi ba titte på varann å skeke på huvvune.....denna satt vi.....fastkilade te bötten, int en människ på flere kilometers avstånd.....ingen mottagning på mobiln.....he vart alldeles tyst, bara en kråka söm kraxe å skratte åt oss, hörtes i fjärran.....

Etter myche juckande se lyckades vi bryt oss loss ve åren, å tog oss kanske ett par triiii meter dell, men sen varte pött tjätt igen.....
Sist biitn fick vi vada ilann, men de konstiga va att båtn va lika tung ändå såg he ut söm....Vi drog opp han se långt vi orke o for hejm igen.....Hemvägen såg ut ungefär som ditfärden....En blandning av skräck, framflygandes bland snår och stigar medans ejn Jonas skratte å tejpa gasen....

Ett par dagana senare se kömme ejn Jonas förbi stugan å förklare att den där båtn hadd tydligen dubbla skrov, å då hadd he gått hål på ena å båtn va fylld ve vattne mella skrova!! Se vi va int se fejt söm vi trodd!
He va ja tvungen å fira ve ejn koke gädda å makaronen!!!

Se kunn he gå dell ibland!!

Berättelsen om Maria Kristina Olofsdotter, även kallad Get-Gunnel borto Hunntjännmyra...Del 1

 
 
 
 
"Hee jii jaaarn!!"...."Försviiinnnn!!!!" He eka över Lillsävarträsk då gammtanta te bååtn hytte ve åra åt dem där könstiga människen som sto på straana....Hännren skaka då hon satte ne åra å börje på å mönn te vattne....
 
 
Schvetten dröppa nedifrån krokinääsan å hon andase tongt....he pep te bröste, å sola lyst inni öga hennes, he va sensömmarn å blada hadd böjre vorte gul å orange, skogen sto i brann såg he ut som å he va klart o friskt i lufta....
Hon kise ve öga å sååg att dem där göbbanan hadd int gått än, dem sto kvar på straana å vifte ve arma o hytt nanting som hon int hört....
 
"jaadå, jii kunn stå däär dellers julaftan om jii så vill, ja köm int dellbakas...." muttre hon för sig själv medans den där gammbåtn hon satt te sakta försvann jörning vassen å ut på öppne vattne....
tanta släft ååren å hon stirre nedi durken ve trötta öga.....hon ba stirre å andase sakta....
 
 
Maria Kristina Olofsdotter va hennes namn....Men falke i närheten tjännt na söm Get-Gunnel....Vissa kalla na Göjv-Gerda....Småbåna te byyn bruk skrik Tok-tjääringa åt na....Tjärt folk ha myche namna...
Maria bodd te ejn littn stuug te skogsbryne, strax nedanför Hunntjännmyra...Denna hadd hon bodd i herrans massa år...
 
 
1916 flytte hon å göbben sin, den amerikafödde Alfred Edgar Byford från Bloomington, Minnesota, till Sverige etter ett liv i flykt i Amerikat då n Alfred rädda a Maria från att ha vorte vålltöjje utåå 3 guldgrävare på en saloon i Bloomington, he schlute ve att n Alfred dräpt allihopen ve ejn yxa....
Denna haa du dem....Neder bildn je töjje på Långholmen, dåå n Alfred etter ejn låång rees te Stockholm ve SS Andrea Doria från New York vintern 1916, vart töjje utåå landsfiskaaaln etter e slagsmål på en bakgata vid Ola Pipars Gränd i Gamla Stan...
 
n Alfred vart satt på Långholmen som fånge nummer 3005 och a Maria ordna se hon vart husmora hos ejn förmögen familj vid namn Von Kossling, där hon skull husera dellers n Alfred vart fri igen....Tiin gick å n Alfred fick påbackning ettersom han rymt 2 gånger men vart fast bara timmana etteråt...
 
Livet hos Von Kossling va hårt...Hon fick skura alla rumma i 8-rummarn 3 gång per dag, endast ve ejn littn fingerborg ve tyge på, å tchvätt klea åt dem 3
snor-onga som dem hadd hele tiin....Redan i ottan börje a Maria på å laga frukost åt demm, o he va körvana å fin maatn redan på mööran!
 
Herr Kossling ville ha 2 korvringa å 9 koke ägga å ejn limpa rågbröd te frukost...Hinna sköljt han nee ve 2 liter svagdricka! Frun i huse va se elak så a Maria fick söva ståendes ve klea på se, se hon fort skull kömma då frun plinge te klocka....
 
 
Live va branåå hårt för a Maria...Men he jee ju se ve kärleken....He övervinn allt sääjj dem...
Tiin gick å n Alfred vart utsläppt dell schluut...
He va den 25 februari 1921 och världen låg redo för n Alfred a Maria...

RSS 2.0