Nu jere reklampaus....

Öm jii tyck öm krimskramse söm tjäälingen jilla se knappa in jii på en hänn sia! Hinna je a Månikas företage, bäst jänta te hele väääla ! Surfa in denna o sätt sprätt på penninga vettja!
http://www.artmissy.se/

Då ja jort dagens goda järning!

He hinn hänn myche jenna neri Ståkkhålm ska ja berätt!

Ja ha nästan vorte ne-slöje å e gäng, helt utan anledning, ja ha vyre e ögonblick från å ha vorte krosse å ejn lastbil som skena, men he je historien ja berett en ann gång!

 Nu ska ja berätt då ja nästan blev drippe å en njarkar söm vart jaga å en polisbil....

He börje ve att ja å a månika å lillskitn satt hejm å fundere va vi skull ta oss dell, vi satt å spärre på teve-ruta, men he va söm ingenting som va nå å titt på! bara toka å blåfåra te teven....
Vi bestämt åss för å feer dell Willy´s å tjöp nalta götta, för he va bestämt löördagen, o då få man ju vräk tii se nalta götta, he ha ja då lärt me!

Vi satt åss te biln o bränt iväg dell Kungens Kurva jenna, he ligg unjefär 3 minuter bort ve biln....Ja bruuk säääj he att i Vindeln tog he 4 tiim minst dell IKEA, men nu ta he högst 4 minuter dit, he je söm ejn skillne....Jaja, vi kömme fram dell infarten dell parkeringen, o nu börj he söm je spännande....sätt dell de te stooln å spärr riktigt noga på he ja ska skriiv....

Du tjänn, ja skull precis dell å schvääng in dell parkeringen, då ja märk att he lyys te vänster backspegel å ja hör däcka söm tjuuut å he ba vråla från ejn motor, he låte värre än då man starta opp en Grålle-traktor....
ja bara reagere te skalln å vridd öm ratten dell höger å tryckt gasen te böttn.....

ja hann räta opp biiln o hellseekes, tro du int att en stor skåpbil jävvlar PREEECIS flyg förbi biln min, se he bara skåånger å skeka te biln min.....han tjört se infernaaaliskt fort och hadd full schåå å ratta åbääke, he röök om däcka å han drog förbi i minst 100km/h....
I full kareta se tjöör tokfaan rätt bortåå väägen frammanföör me, o rätt inn i en gräsvall se he ba tjoonge te plååtn, å he yyrt bildelana överallt, han braka rätt in i ejn betonggris söm sto vi sia å vägen!
 I samma veva se hör ja polissirena tjuut å pjuuul baki me, osså bränn en civilar förbi mee, å dra handbromsen o sladda tvärs över vägen.....

Ja stå ve biln alldeles baki dem, å pulsen gå i 180 minst! Ut från svartskåp-biln se kömm en lång skånk, o hellberevittarns va han börj på å kuut rätt uti terrängen!
 Från civilarn se kute he ut en civilpolis ve sköttsäker väst å han dra pistoln å börj kuut etter, han hytte åt han å stann å , å lägg se ne på marka!

 Nu jere sinna att bangditen han va alldeles svartklädd å he fanns inga lysa denna, se ja bestäm me för å tjör etter å lyys upp åt polisen se han sii han, för he va se mööört...ja följ etter å slå på hellysa se polisen see vars han kuut, den där satikens tokfan....
Dem kute runn runn å inni buska å över buska, söm e par hunna söm leek ve varann....polisen hyyte å rååme att han skull stann å, men han ba lubba vidare söm öm han va tokut, långbena dem schväängt fram å åter söm e paar stora trumpinna,å ja tjört etter å lyst opp skogsbryne....
polisn vifte ve pistoln å sikta på han, o dell schluut se stanne han å räckt opp hännren.....då skull jii ha sitt polisn....han kute fram dell han å höppe på han, å slog ne han! .....

satiken va han brotte ne han!! Han stöppe ne pickadolln å tryckt ne han dell marka söm öm han skull sätt pääären ve han....knäe te nacken å fram ve handklova....
ja hytt rätt ut te biln å skridd utå förtjusning! sinna gå he, tokjäävel sa ja högt dell han innfrån biln, men ja tro int han hört me!
 I samma veva se kömme ne 5 polisbila i full fart, å dem tokbromsa allihopen se däcka tjöt...nu kömme ne förstärkning! He va piketen å 2 civilara å 2 polisbila...blinke å lyst blåljusa tammesatikens över hele område, å he kute ut ejn hel drös ve polisa, he va k-pista å pistola överallt....vi ville då int vara kvar denna tjänt vi...

Vi bestämt åss för å tjör å parker å gå in å tjöp na godis.....ja säg bara he....hadd ja schväng 1 sekund....1 SEKUND!! tidigare, se hadd biln min vyre tvärs över vägen , å då hadd han tjört rätt in i me, på min sia....han hadd ju ingen kontroll över biln då han braka fram.....
då hadd ja garanterat int leva idag! då hadd du int kunna lääs hinna, utan ja hadd vyre negräft te marka nagerst....he hadd vorte gocke däre nickes! 1 sekund....he kunn va skillnen på liv å död....
Bena dem skeke söm välkoke spaghetti å alla vi 3 sa int e ord på ett par minuter....sedan klämt ja fram....nu ska he smaka gött ve na karamellen....

Dagen etter se sto he te tininga att dem hadd töjje fast ejn stor njark-langar söm tjört ve biln full å njarke, å he börje ve att han hadd rejsa ifrån en trafikkontroll....Jodå, sinna gå he då man skall håll på ve senna tokfooren....He je bättre ve Trocadero å Körven!


Jaaa, nu jett jii si på en hän klippe! He säj allt!

http://www.tackfilm.se/?id=1258806638124RA29

Modebloggarn...

Joo, jiii läst rätt! Nu ha ja börje på å modeblogga! Hellseekes, he ha ju vorte se omåttlit populäärt ve å blogga om klea man ha på se, o vikka grejern man haa, se ja tänkt att jäämarns, nu jett ju jaa å börj på ve he!

Ja to å jick Drottninggata fram å åter, men dem hadd då inge speciellt tyckt ja dåå, bara ejn massa fin-klea söm man int kunn ha då he vaal vintern! små-skoen å finböxren, he je inge för meeg! Se ja for hejm å beställt från Vindeln, se dem fick skick nee nalta rejäla klea! Nu börj ja!

Först ut se jett man ju ha se ett par rejäla lång-kalsången, helst dem man tjöft från överskottslagre, militärgrejern jee bra se nanting, å dem je redan fisse inn! dem kunn man hitt för en 50-lapp om man ha tuur!
 
sedan gå vi raskt över dell nanting ovärderlit på vinterhalvåre, ett par rejäla vinter-tjängen, eller stövvlen om man vill kall dem he! förstå se gött he je å stöpp ne föttren te dem hänn då man ska ut å åk sparkarn en vinterdag i januari, då temperaturn ha fyre nedi -34 å man jett på bokhandeln för å tjöp senaste numre å Röster från Vindeln! 
Ta dem i kombination ve tumvanta, se få ja goo-hurven bara ja tänkt på he!
 Stövvlen finn du på Lantmanna eller va he nu hejt nuförtiin, granngååln eller va hellberevittarns dem döpt öm he tii. Dem kunn köst ejn slant men he jere väärt ska du sii....Tumvanta få du enklest från nån gamm-tjääling du tjänn, söm kunn stick, å he kunn ju all gamm-tjäälinga runt om te Vindeln tro ja! Fråg efter e paar stickesocka vee, se ha du de ultimata för vintern!

 

För å få den där rätta Vindel-looken se jett du bara ha en myss söm du kun bära ve stolthet!! Va kunn int va bätter än Försvarets vinter-myss! Den ha fått åtskilliga vindel-jänten å schviim å av ren förtjusning då göbba ha töjje på se dem hären! He je aldri fel nån gång, he pass å ha likväl om Skylt-söndan söm Juldags-dansen kun ja sääg! He vaal alltid en succé! Dem hittes enklast på överskottsbolage dem vee, förn 100-lapp eller så...

Mobiltelefåån, schlääng de te väggen! He funger ändå int sen dem kööme på de där förbajjade GSM...Vaa va he för fel på NMT-näääte? he fungere tammetusan även fast man satt på pass mitt uti djupsnårskogen utanför Kulbäckslia! Nee, nu ha ja gedd opp, se nu jere komradio söm gäll! Ha en hänn i e bälte se köm falke å spärr o vaal avundsjuk då du strosa Järnvägsallén fram...För å kömma fram ve stil å elegans se jett du ha nyeste modelln å sparkar! En hänn skönheten kunn du no beställ å n Jalle på RVS kunn ja tro, han ha då liks allt mella himmel o jool! Ja ha ju försökt å öppen ejn spark-shop jenna nedi Stockholm, men he jick i KK branå fort...ja förstå int varför, vem vill int ha en sån här å susa fram jörning Stureplan!?
Pricken över i jee ju de bäste å allt! Nu när du ha töjje på de allt ja ha prata om å spark jörning Vindeln, se jett du ta en paus, o då feer du dell parken, där dem ha kapa bort meste all träa söm finns, osså sätt du de på sparkarn o släng fram en hänn;
  Kååntnn! Hellseekes, hinna jett du bara ha på de för å få den där lyxiga känslan söm vi alla vill tjänn! Du ha packe den pött-tjätt ve maaatn, koke kaffe å bredd smörgååsa! Du vejt dem där mjuk-kaakun från Kussjön söm smaka söm paradise själv, o på dem ha du vindelrökt skinka å branå myche smööre! Denna sitt du te parken å sörpel kaffe å tugg å tjask på smörgååsa, o du vejt att du je ejn stil-ikon! Nu jere bara att du böörj på å shoppa loss! Hojt!


Sinna bodd ja först ååre jenna nedi Stockholm!


Nu ha ja då böörje på å filma nalta!


Då vi fick va vee te TV:n...Telefån ringt o ja schvaara; "093 på slute, Sixtensson, vem jere?"......Ja trodd int öra mina! Ja fundere å tänkt att nu jere nån söm skoja ve me, för tii luuurn se va he ejn tjääling söm hadd läst breve mitt o tyckt he va söm intressant, o dem ville kömma å intervjua åss samme dag!.....
Hellseekes tänkt ja, o fick storöga...
Om jii nu unner va ja sööra om så ska ja berätt! Tjåå de nalta, Beda......
He jee ju sinna att vi hadd tuurn å få va vee i TV, tee Roomservice på femman....För jii söm int såg avsnitte se klicka på länken:

http://kanal5.se/web/guest/roomservice/webbtv/-/k5videoplayer/playlist/30903/none

Hele historien börje juu vee att ja satt på jobbe, o he va mittnatta, vi 3 tiin nån gång, he va då alldeles lugnt, se ja skull kolla maila min...Ja kunne int söva, för he hadd väl vyre nalta orolit denna eller nåå....Ja hadd fått e mail från Backyard Babies fanclub där he stoo att Roomservice sökt hårdrockara att jöra öm te e rumm hejm....Men hellberevittarns tänkt ja o va snabb se nanting å schvara...Ja knappre o slå på tangentboole se he ba dunnre! ja skicke iväg maile o sedan tänkt ja int en sekund mer på he!....

Dagen etter då vi stå te busskurn, o ja ha precis berätte för a Månika om maile ja hadd skrive dell dem, å fråge na öm hon skull jilla om Roomservice skull kömma hejm dell oss, jääämarns!! tro du int, då ringt telefåån o he va n tjääling från Jarowskij Productions!
 Hon skratte å tyckt att ja hadd skrivi se rolit å intressant, se dem ville kömma samma dag å filma oss å intervjua å sånt....Men vi skratte öm vartanne, å trodd int he va sant....bara att dem hadd läst he tyckt ja va otrolit!
 Men vi fick eldn  te baken o for hejm o städa å feje, dammsugarn for runn i lägenheten söm ejn tornado....Sedan ringt he på dööra å he va Kanal 5 söm sto utanför!

He va ett par göbba söm kömme in o tryck ejn filmkamera te ansikte mitt, o ja fline å schvara på frågen dem hadd...Vi surra e nalta å sedan bjudd ja dem på kaffe å smörgååsen, men dem hadd int tii, för he va se mång dem skull fera å intervjua!

He jick ett par vikku å sedan ringt dem å dem sa att nu hadd dem intervjua myche falke, men he va vi söm dem hadd fastne för!!
Se he vart vi dell slut!! Ja hytt å skridd dell månika att nu jäämarns jere gocke däre nickes!! Ja vart se tvillrut dell skalln att ja visst int va ja skull ta vägen...ja börje på å daans mitta gölve, svängt va arma o stampe ve bejna å vi skratte o unnre hur i hellseekes hinna skull bli!
Tiin jick, ett par vikku dell, osså ringt en jänt o ville kömma hejm å ta måtta på rumme, o söra nalta! Hon hälse på å hon fråge va vi tyckt öm för färger å materiel å våra önskningar..vi passe på å berätt allt söm vi tyck öm, å hur vi ville ha ne unjefär....Sedan dröjt he nån vikku å sedan skull dem sätt igång...Ja hadd jobba natt å int suve nånting, o for hejm tidit på mööran...
klåkka 8.00 se ringt he på dööra å he va snickara Johnny å Mattias, osså filmgöbba från Kanal 5...Dem va då se hemskt trevli å rolia, dem berätte lite hur allt skull gå dell, att vi va tvungen å håll oss borta i 4 daga...Vi filma dell mitta dagen, å sedan fick vi pack katten å alldela o hee åss jaarn...He tjänntes nalta orolit då vi for ut dell schväärföräldra på Ljusterö, o vi fundere å unnre va dem skull hitt på....

Dagana jick å sist dagen se ringt dem å sa att vi skull va beredd klocka 18.00, se vi for dell a Månikas kunsin som bo te Västberga, int se långt hemifrån.....Tiin jick å dem ringt ju allri!! Pulsen slo fortare än ejn virveltrumma då klocka ringt etter 20.00 o sa att nu jere klart!....
vi kömme fram, å dem intervjua oss utanför å sedan fick vi gå in ve ögonbindla, å jävvlar va ja snava, höll på å dräpa me själv inni halln! Ja braka rätt inn i toadöra se he ba tjånge, hytt rätt ut jort ja! he va alldeles tyst o sedan släppt dem in oss te värdagsrummet.....MEN HELLSEEEKES!! Ja höll på å schviiim å tjänn du! Va hadd hänt? Jääsikens va dem hadd jort om, lagt nytt e gölv å ejn lik-kist på väggen!

 Jii jett sii avsnitte om ji int ha sitt he! o sedan vise se he att he va n Dregen söm inrett allt! Satiken se snäll ejn grabbhalv! Vi hadd ingen aning om att he skull va han söm va inredar! osså hadd ja på me en Backyard Babies-tshirt på me! va je oddsen för he? tokut säjj ja bara!
 Då dem stängt å kameren, då berätte Dregen att han hadd sitt intervjuen ve oss å skrivi ner allt söm vi ville ha, färger o materiel o sånt, o sedan jort nå eget utav he! Han hadd vyre hos oss hele vikkun å jobba söm en tok!
 De fineste han jort va ändå änglavingarna till mamma å pappa tyckt ja! Ja nämnt te intervjun att dem hadd gått bort bägge tvåen, o he hadd han töjje dell se! Jaa, jääämarns vilket äventyr man fick va ve öm!

Vem jee jii?

ja sitt jenna å fundeer nalta.....Va tyck jii öm en hänn blöggen? tyck jii ja ska fortsätt skriiv?
 å vem i hellseekes jere söm läs en hänn sia? kunn du int skriv vem du jee å vars du köm fröm?
 he skull va braanåå rolit å sii vilka toka he je söm läs hinna!
 Sii ååt, nu köm brevbärarn, nu domp he väl ne ejn massa räkninga å schlikt...sedan jere dags för ejn kaffetåår....Vi hytes!

Hälja som ha vyyre!

Ja ha ju vyyre ut å schviira både på fredagen å lördagen tjänn du! Först se vart ja bjudd å kömma å sii ejn kömpis söm spela te e band, å dem skull spela på på fredass-kvälln, se ja to ve me grannen n Johan, åsse dro vi dell Sundbyberg för å sii dem! Jaa, he je söm å fera åt fel höll dittna! Sumpan jere ju he kalles, å he ligg på feel sia öm schtaan tyck ja....
he je söm å fera dell örträsk tjänn du! he je ju nära, men he je fel håll ändå tyck man! vi tjava ner dell tunnelbana, men hellseekes, misse vi int preeeeciiiiis tåge! Vi va tvungen å vänt 7 minuter dell nästa....du vejt att ja ha vorte branå tvillrutt te skalln, för man tyck he je läääng å vänt! 7 minuter i vindeln, he je ju unjefär va he ta å tjör raggarundan 2 gång!....
men ja ha no kömme underfund ve att he je nog för att tåga gå ju alltjämt ve e visst intervall, åsse tänk man no att man ska passa in se man köm fram ett par minuter innan, men missa man då, se kunn man vaal upp dell n 20 minuter sen, o he je he söm je stressande tro ja...ba ejn tanke...
i vindeln jett man ju fera ve bussn eller tåge, de få gånga dem gå, jenna kunn man styr tiden myche mer...fast ändå int! öm ji förstå....jomen, vi kömme fram dell The Cave söm he kalles, å på vägen in se mött ja a Månikas kömpis! Hon hytt å skridd å rooope "Ziiiiiikkkaaaaaan"......o kute fram å krama öm me...öm jii sii na för först gånga se vaal no mång rädd för na!
Hon je liten se nanting, o ha låååångt e hår, ve dreadsa! dredsa, he je söm....långa testana ve håre söm na spenen, osså sii na ut söm hon ha fölle nedi fiskelåa, he je järnskrote fulle ansikte! Men hon je snäll se nanting sii du!
Joo, vi trippe in å tjöft ejn öl o sedan kömme n Matte fram å hälse, he va han söm spela te banne! Han tyckt he va se rolit att ja hadd kömme dit för å lyssen på han! Jooomen, hellberevittarns sa rätt ut, he je klart ja köm å skek skalln nalta! Dem spela högt se förbajjat, o myche falke va he, o kvälln va riktit rooli!
På lördagen for vi in dell Gamla Stan å spärre på julklappa å umgicks ve schväärmora..Vi jick på ejn resturang, p ja fråge öm dem hadd paltn å na kalvdansn , men he hadd dem int å spärre ve storöga på me, söm öm ja va rent tokut..! Så he vart ejn schnitzel ve stekt pären å såsn....Schvääärmora hon ville att vi skull föle ve på konsert ijen åt lördagen, på releasefest för e bann, se vi följd vee....
Hellseekes, he va pött-tjött ve falke denna å dem filme å hadd se, kömme ve filmkamera oppi öga på me...ja spärre dellbakas å unnre öm he va Västerböttns-nytt, men he va he då int, sa dem...jaja, vi va söm trött på kvälln, se vi tog ba ett par coca cola denna på ställe å sedan såg vi då dem spela, jäämarns va dem kunne spela! sedan åkt vi hejm dell Sätra ijen.....Va ha jii jort i hälja då? Tjoflöjt!

Jälak-Edors förbajjelse....Ha jii hört talas öm Jälak-Edors förbajjelse? men vaanvetet! nu ska ji spänn öra!

 Joo, först o främst....ejn förbajjelse he söm en litte schnällare variant utåå n förbannelse....dem bruk ju hall i see meste hele liive, men ejn förbajjelse he hall tii see ett par-trii vikku, o man bruk oftast ha en hellberevittarns tur medans ha ejn förbajjelse på se! Visst vill jii vetta hur man jör nu? joo, ja försto he! 

  He gå till sinna att man jett börj ve å ha rätt utrustning för å kunna träff n Jälak-Edor...
Du jett vänt nalta, dell först vikkun i december!
 Då gå du å tjöp ejn piassava-kvast utå n Jalle på RVS, sen jett du fera dell Kjell på Järnboolaaage o napp åt de ejn låa ve spiken, valfri sört...Int no ve he, du jett fera dell Skoställe, (där dem ha rea alltjämt!) o tjöp ett par Birkenschtock i 3 skostorleka för små se he riktigt jör ont te föttren.....Joodaa, när he je tjöft se vänt du dellers he vaal först fullmånen te december...då feer du nedi tjörka, stortjöörka int Mikaels kapelle!

 Du ställ de utanför portn, sedan ta du på de skoen söm je för små, sedan skrammel du ve spiklåa o börj gå baklänges runt tjörka, å utåå skoen börj du på å gnåål o gny för he jör se ont....gå nu 12 varv, skramle å gnååle lär locka dit n Edor.....Passavakvastn ha du framför de, se du sopa bört spåra dina hele tiin, se han int få upp spåre på de!....

När du då kömme framför portn sist varve, då ska du kööks å spärr på tjyrk-portn, för då ska n Jälak-Edor uppenbara see i egen hög person!
 Vaal int rädd nu, utan lyssen vääldigt noga på han! Du vejt, han lär va se hellseekes förbajjad å jäälak att han ställ se å rååm å hytt ve nävan åt de!
 Men räkna hur mång gång han hytt ve nävan å sedan hur mång gång han hyyt o skrii åt de!
Du vejt, antalet du få ska du skriv ne, för he je lottnumre du ska tjöp från lottringen söm Lions ha på skyltsöndan!!

He schlåå alrii fel, ja ha jort hinna 4 år i rad, o ha vunne både 30 par stickesocka, 14 kilo pären från Tvärålunn, en halvdag på Väståmån å 3 köppa kaffe hos hemtjänstn...He je jäääsikens int dålit he! När ja kömme 5e året i rad dell Lions se fick ja int tjöp na låtten å dom, ja fick int ens drick glöggen dem bju på! hellseekes....


Hinna jee a Lisa!jenna jee a Lisa....jooda, vi hadd tjöft samma glasöga å n Gideon....he je söm populära bågana...vi jee se fin te dem se att! A Lisa ha ja tjänt branåå läääng, blann först minnena ja haa, jee då vi sitt å spela tv-spel, å he va Super Mario Bros vi spela....a Lisa je ejn hejar på he! ja kunn int ha vyre mer än 11 kanske....

Osså kömme lill-grannjänta inn o vill sitt lave oss å titt på, men då säj a Lisa, "neee, he få du int, för du e see ful!".....osså rynka na på näsan....jaa, he je sanninga he!

  a Lisa, hon försökt å sälj katta min utan min vetskap...rätt söm he va se ringt flere falke o unnre om dem kunne köm å hämt Busan, för den hadd sitt annonsa på ICA å överallt i Vindeln....."men va i hellseekes sääj du? " sa ja dell dem....då visa ne se, att över hele Vindeln se satt annonsa på varenda anslagstavlen att "fin norsk skogskatt bortskänkes"....osså hadd hon satt ut nummre mitt å rite en bild på katta....he va see att n Busan, ( he va en han upptäckt vi senare....) hadd bitte a Lisa, o klöst na på hanna, o he va anledningen att hon jort sinna!

En anne gång se fick ja stöppa na då hon höll på å flyg på na dörrvakta jenna i Stökkhölm! VI skull fera ner på Kiss 1997, o dagen innan se drack vi na öle, o jick på n Pub i Sigtuna.....Vi hadd no töjje naager öla för myche, o dörrvakta va rätt se kaxia, o ville int att a Lisa skull kömma in....
he schlute ve att vakta sa " ERU LOCO ELLEEEER??!".....o då brast he för a Lisa...
hon hytt å skridd o fundere va i hellberevittarns "loco" betydd.....sen skull hon bestämt in ändå, o då fick vakta nog o snört ut na....hon vart mer förbajjad, men ja lyckese få hon på bätter tanka, se vi tjava o jick hejm dell Jempa iställe....

men a Lisa, hon je branå bäst hon! snäll se nanting, hon bry se öm falke, men jäämarns om nån skull kömma i kläm ve na, då köm sinne! he je bara å passa se!
 oj se goa pittsen hon kunn jöra på pittsa-sten söm hon ha...å hon tyck öm körven, precis söm jag!

Morsans trosen å Anna-kiosken....

Nu jere sinna att ja sköjt ve luftjeväre hämningslöst då ja va litn!
....ja jick ofta på jakt ve jeväre, kute ve småstompa inne schnåår-skogen o lekt att ja va nan björnjägar, eller kommandosoldat...fienden he va allt söm rört see! Jaa, int sköjt på människen eller sånt, men ja försökt o skjut fisken då dem vaka te bäcken mellan stugun våran å jonas stugu!....denna jere söm n stig å snårskogen, o ejn lillstackars bäck söm rinn....o denna kunne ja sitt på kantn o vänt på att nån lill-abbar skull kömma opp dell ytan, o du tjänn, ja ha no skutte ett par-tri fiska på he sätte! ja sköjt på småfögla iblann, men he ånger ja mest idag, he va inge snällt mot dem...

men denna dagen satt ja på altan te stugun å sköjt prick på n tavel söm ja hadd jort, ve n röö-runn-ring söm ja skull skjut in jeväre på.....
n Jonas kömme å fråge va ja jort å ville skjut han å!
 se denna satt vi o sköjt o sköjt, men dell slut se tyckt n Jonas att nu ska vi skjut på na anne, se han skratte o vännt se öm å sikta på klädsträcke söm morsan hadd hängt sur-klea på....

denna mitt i strecke se hängt morsans trosen på tork....han fline å peke på dem å ja hann int säj nåt förren han tryckt åå, å he small dell från 5.6 mm Airsportern, o trosen dem fladdre dell å n Jonas hytt rätt ut å skratte, o ladda öm o brassa iväg ett par skött dell se fort han hann....
ända dellers mamma tjiike ut o fundere va vi höll på ve....Då hon fick sii att trosen såg ut söm e durkslag se hetta na, å hytte ve nävan o råme att "nu få du je dee Jonas! "....oj va han kute! han sprangt iväg söm öm han hadd få elda baki rompin.....han höppe på blå Puch Dakotan ve sneramen han hadd, o he sprute ba gruse då han drog iväg....
Ja jick hejm å sedan for vi in dell Vindeln för å hannel nalta, he va lördagen se vi stanne utanför Anna-kiosken o ja fick na småpenninga för o tjöp godis....
söm vanlitt se öppne na lucka å ja räckt fram småhännren å ville ha gödis för e par-trii kronren....då fick man bra myche godisa för he.....
hon nappe opp godisa ve fingra o fline åt me, o ja tjike dellbakas på na o spärre på godise som va söm guld värt....kömme ihåg att hon hadd vita pösana ve bubblen på, röö o råsa å sånt på godispösana...hon nappe opp nager fler än va hon behöft, ba för hon va se snäll....sen for vi dellbakas te stugan o satt o såg på Lilla huset på prärien....he tyck ja öm, he va ju nalta kobojsa me te serien...

ha jii sitt se jäävuluusiskt...

men sii du på bildn? hellseekes...he va den 3 e maj 2007, he va marknad te Västertörp, där a Månika bodd förut, o ja kömme ihåg he söm he hännt igår!
 Jii jett vejt att biln sto precis utanför portn, å vi hadd sövroms-fönstre 4 våninga opp, men vi hört jäklarns ingenting på natta....för he hänt på natta....vi vakne å ja hadd sörple tii me mööran-tjär-kaffe å tugg o slafse tii me na smörgåsen, o tjava nee o skull ut dell marknan o hitt na smågrejern, he je söm rolit ve löppisa o marknan o sånt tyck jaa....jooda, vi kömme ut på gata o ja spärre mot biln o tyckt han va söm låg, jämfört ve all aaren bilana!....ja vart söm misstänkt å vi jick dell biln o fick siii.....hinna.......vi spärre på varann å kökkse på biln....osså spärre vi på varann o ja börje på å skratt!!! ja vart se förbajad se ja börje skratt,, ( he je nåt söm ja gjort sen ja va lill-palt då ja vorte tillräcklit förbajjad...) a månika vart se schockad att hon jett sätte se nee på gata o ba spärre på biln, å ja kute runn runn biln o förstådd ingenting....ja spärre å vart mer å mer förvånad å förbajjad o kunne int anne än å skratt åt alldela....

a månika hon skämtes, hon too söm på se allt, utan nån söm helst anledning, utan hon skämtes för idiota söm finns...ja krama om na, o pusse na o försäkre att he va ingen fara, men hellseekes va dem jett ha vyyre tyst då dem jort he, då vi int vakne å ne, då vi snarke å sövvd precis rätt ovanför biln....he finns gööjva tammefan överallt...jaja, he va ingenting å jöra utan vi satt denna å spärre på biln o va alldeeles tyst....

vi bestämt oss för å gå inn å fundeer va vi skull jöra, samma dag skulle vi å titt på n lägenhet, men he vart söm oppskjute....sen ringt telefån 2 gång på varann! he va na granna te a månika söm hadd kålla upp biln o ägarn, o fråge öm dem kunne jöra nanting åt me, om ja ville ha hjälpa ve å fixa nya däck o sånt...he va se hellseekes fint jort!
men söm tur jee, see je schväär-mora chef på Poståkerie, se vi ringt hon o fråga hur vi skull jöra....
Hon kömme snabbt på o ring dell deras verkstads-göbba, dem ha flere bilana söm tjör runn runn i Ståkkhölm söm serva o laga lastbilana öm dem få problem...he gå som int o vaal ståendes jenna på varken motorvägana eller inni city...då vaal he pött-tjätt på ejn gang å köen jäämarns lika långt söm från Hällnäs dell Vindeln!

 Se ejn göbb sa att han kunne kömma på en gång, å schväär-mora, hon kömme direkt från jobbe , hon hadd liks lunch, å skjusse oss dell postns bil-kyrko-gård, o vi fick tag i 4 i stort sett nya däck dell n 940 ve fälg å allt...när vi kömme dellbakas se mötte vi service-göbben, han stängt å gata, o saftblandara dem blinke å lysst se grannt, he såg ut söm ejn julgran! o jii skull ha sitt göbben!
 Hellseekes va han kunne jobba fort! he va söm man tryckt på ejn knapp å dro te startsnöre, se börje han på å kuut runn biln o fixa å dona...han ruse runt se he vart ba sömm e damm-moln borti han!

Han snört fram 4 domkrafta, lyft opp hele biln o tryckt dit däcka å he smattre ba när han sköjt fast bulta...söm n formel-1 depå-stöpp! he to ba nån minut tjänntes he söm, se va han klar....he je klart, jobba man ve å laga bilana hele dagana, å jenna gå he int o va långsam om man vaal ståendes...ja vart se imponert att ojojoj....
ja tacke dem evinnerlit å provtjört Nojjen....ja bruke kall han de, då ja hadd NOJ söm registreringsnummer...all bilana ja haft ha haft ha heta nanting bårtå reg-plåtn....först biln ja hadd va Hitler-Mercan, HTL 556, eller även kallat Shejken, då han drog lika myche olja söm bensin...en legend i Vindeln på sin tid...vi kunne va 10 persona iblann intryckt te han, zigenarsänkt å svarta ruten o he dunnre hårdrocken från stereon....
jooo, ja provtjört Nojjen, o han gick se fint att ojoj...

Jaa, jii sii hur he kunn gå! He va synn på se fina fälja, men he je bara grejern! Sen att man vart förbajad jee ju naturlitt, men huvudsaken att biln fungere fint!
 Ja ha vyyre ve öm betydligt värre o tragiska öden te live mitt, hinna va int se farligt! Nu ska ja ta å drick na mjölka o skär me ejn körvbit å tugg på.....Hojt!

gå-in garderöben...

jaaa jääämarns! nu jere då hälja å n ann ska då jobba meste hele tiin!
om jii unner varför ja int ha skrive på e paar daga se jere för att vi hall på å möbler öm totalt hejm!

 Hellseekes, ja hitt int ens kalsöngren numeer, ja lete dem te spisen i mörest!
 vi ha int köpple in datora än, he vaal no nån dag dell kunn ja tro! men he vaal fint söm snuse ska du sii!
du tjänn, nu ha tjäälinga fått n tocken däringa walk-in closet söm frunntimmra prata öm överallt....vi ha vyre å tjöft grejern å söm gjort e rum te sövrumme där hon kunn stå o klä öm te! hon vart då se gla, tjoe o tjimme då ja hadd köpple in sist spöttlajtn te n den...jaaa,  ja tyckt he vart söm grejhöjta ja mee, å katten dem spring runn runn i hyllen å skåpana se he ba flyg trosen å klänninga...

men jääääsiken va vi hadd flyt igår! vi for åt Jula å skull tjöp na små-hellberevittarns-lysa å häng ut på balkongen nu då he vaal jul-tider,men hele Jula va fullt å falke!!
 A monika hon fråga n göbb va söm hännt, å han sa att dem hadd halve prise på allt!! Jii skull ha sitt göbbanna! dem kute o slet te alldela! ja trodd dem hadd vorte göjvutt, falke fyllt vagna ve verktyga å skiden å växellåds-lyfta o gu vejt allt, allihopen va söm alldeles röö oppi ansikte å flåse o kute runt....vi passe på å tjöp na plugg å mer bits å n skruvdragar o masse anne...allt utom lysa! förståss...he hadd dem int...

schläkta min.....Jomen saatiken....hinna jee n schlääkting min, hon ha vyre på Kerstin-salongen å schlinge hååre å sätte opp töfsa, uj see fin hon vart! Sen hadd hon tänkt feer åt n fällman å fix tännren!


Dagen då ja too syrrans ong te Globen...


Hellseekes vikke minne! He börje flere måååne innan, då ja hadd tur o napp tag te biljetta te AC/DC, he sålt schluut på 3 minuta! Ja ringt dell n Krille o grint te telefåån o sa att nu jääämarns ska du få vaa ve öm nanting stort! "va ha hännt, ha dem rea på skoställe? " sa han nyvaket..."nee, dem haa ju rea hele tiin! sa ja"...."jenna jee nanting se hellberevittes stort se du jett sätt de! ...sitt du? " Jooda, ja ligg o sööööv"...."he låt fint he," sa ja ve lycka te darrn på rösta.." jommen du tjänn, tro du int att morbrorn din fick tag te biljette te AC/DC!! "MEN HELLSEEEKES, VA SÄÄÄJ DU, JA TRO JA SCHVIIM ÅÅÅ!! " hört ja från anne sia telefån....
ja vart se glaa, se ja danse na stega söm n Angus...Till saken hör ju att n Krille, han lärt se å säj medlemmas namn te AC/DC, nästan fyre han lärt se säg mamma å pappa....he märks vem han je oppstylte hos!...

Jaaja, tiin gick å n Krille to flyge ne dagen då dem skull spela te Globen...n Krille hadd allri vyyre på Globen innan, o ba he je ju n opplevelse o va vee öm....vi tog grisbiln...nee, ja mena tunnelbana, in dell Globen, å tammetusan hele tunnelbana å hele schtaan schvämma över å hårdrockara, o he va pött-tjätt te tunnelbana ve dem som skull te konsertn...Falke dem sjonge o skridd överallt o dem drack öle o hyyte....
n Krille hadd öga schtoora söm kakfata då vi klivd åå på station "Globen"....Vi kunne noo ha lyfte föttren å följd ve strömmen ut.....Se myche JÄÄÄVULSKT va falke....Vi knata e på åå rätt söm he va se uppenbara se gölfbölln frammanföör oss....n Krille tjippe etter andan å peke o trodd int man kunne bygg nanting se hellseekes runnt....

Joooda, vi gick in å hitte rätt ingång, o då vi kömme in dell arenan se fick ja tåren te öga då ja såg scenen uppenbara se....AC/DC jee min schtoora musik-tjärlek sen 1988, he finns inge bann söm je bätter i hele väääla....hele Globen va fullpacke ve falke o dem jort vågen runn runn väggana denna....förbanne börje spela, o dem va väl okej, men då dem hadd gått å scen se börje falke på å vråle se vägga skeke....man kunne nästan ta ve fingre på schtämningen, en fullpacke arena ve n schtoorhellseekes familj känntes he söm!
n Krille hann hadd bara e schtort e flin te hele ansikte o kakfata te öga dem spärre å kökkse på alldela, huvve jick söm e schvarvspån, run runn...

osså scläckt dem ne hele Globen.............FYYY HELLSEEEKES VA FALKE BÖRJE PÅ Å VRÅÅÅÅL! nackhåre å håre på arma ställt se rakt opp å både ja å n Krille vi titte på varann å nicke å fline.....hele scen vart n schtor-saaatans-bioduk, o volymen he va de högste ja ha hört sen sist gången ja såg dem! jii skull ha sitt hur publiken vart söm alldeles göjvut o skridd o danse o studse i takt te intro-musiken.....o precis innan dem skull gå in på scen se skull jii ha sitt!!! Vejt jii va söm hänt? Hellseekes, in på scen se störta e schtooor-hellberevittarns TÅG!!
 He braka jörning bioduken, he explodere å smällt se nanting, he sprute gnistren å explodere öm vartanne! Ja trodd att nu jävvlar hadd ståltåge från Lule tjört fel!!

O rätt söm he va se kute n Angus in på scen å falke dem vart göjvutt på riktit, he koke te publiken, vi tjoa å tjimme!! Resten å banne dem följd etter å dem börje spela, o va dem spela! Du tjänn, he va söm ängla hadd kömme ne från himmlen o spela de vackreste toner man kunn tro....vi börje på å råååm o hytt ve nävana...Ja å krille titte på varann o fline o vi fick tåren te öga! He va se underbart att harta vorte nog! men jääämarns se högt dem spela, när kanona sköjt i sist låtn se trodd ja öra skull trill å! dem jett juu ha skutte ännda åt Väståmån känntes he söm!

När konseern va schluut se träffe vi na kömpiisa åsså skull vi dra på Ankare o drick na öle! n Krille jett ju gå inskolning nu då hann ha fyllt artan!
 en kömpis tjännt vaktn denna se n Krille fick kömma in trots att he va 20 den dagen....he va smockfullt denna, å dem hadd bann söm spela AC/DC musiken hele kvälln...ja skull gå å tjöp ett par öl, osså då ja stoo vi scen, se tro du int att sångarn gå ut i publiken å kömme fram ve micken dell meg!!

haha, han såg att ja sjonge me i all oola han sjonge, se han kute ut i publiken å gav micken dell meg!! Jaa, ja va int sen, å börje sjong för allt ja va väärt! ja gav ejn ööl dell sångarn å han pilke tii se na dröppana, å sen tog han micken å kute opp på scen ijen....
Ja jick dellbakas o nu ska jii fåå hööör!!! Då ja kömme fram dell bole där vi satt, see se ja n Krille sitt ve kakfata te öga ijen, för tro du int att he va n strippa söm sto på boole vårt å danse!! hon stoo å krååma se å danse söm hon hadd ormen te krappen....Ja skratte å sa "välkömmen dell Ståkkhölm" dell Krille...Han to emot öln o vi skåla å titte på tjäälinga söm skeke tissen dell AC/DC musiken.....int va he se dum n kväll!jenna kunn ji spärr på hur he såg ut på konsertn!
http://www.youtube.com/watch?v=58t_ID_s9X8Hovvaligen Sätrapigen!


Hovva, nu je spökhälja jort bort! he ha kute småonga söm siii ut söm skelletta å döinga om vartanne...Dem fråga om dem skull få godisa eller busa för me? Hellseekes, ja snört åt dem smågodisa o hytt ve nävan åt demm....sen skratte ja å sa åt dem å "Hee jii jaarn!"...ja tro int dem förstådd me, för dem spärre ve småöga på me söm öm ja va göjvutt, sen lubba dem nerför trappen å hytt o skridd!

Jaja, ja vejt int va söm hänt men fredagskvälln va då se trevli, vi va hos granna å spela brädspela å åt gött o drack o pilke tii me na öla....he vart mööran då vi for hejm o höppe isäng...
Lördagen he vart söm lugn....vi hadd tänkt fera på fest, men he slute ve att ingen å oss hadd energi, varken vi eller granna, se vi jort na maatn o kökkse på filma hele natta, o grann-tjäälinga hon rulle negerbölla söm vi tryckt tii åss....riktit mysigt va he!

Idag ha vii dammsuge å städa bort bösse te hele lägenheten...hellseekes, ja sto mitta gölve ve förklää å dammvippa söm n ann tjääling...göjvutt jee man, men fint söm snuse vort he!!

RSS 2.0