Kusin Hjalmars "Fina Ljud"

HOJT!!!
Men nu jere läääääng sen! Hovvaligen se fejjen ja vart nu på mööran etter ja hadd dricke opp tjärkaffe!
Ja jett ju börj ve å sääj att ja ha ju n´ kusin! Hjalmar borto Mjösön!
Hann o jaa hadd ju vyre i laag ända sen vi va lillpalta söm trille runt på gåååårln o tokese å fäälesee att ojojoj!

... Iallafall se jere sinna att n Hjalmar ha ju släft en skiva idag!

Han for ju denna från gåårln, njaa, eller gård o gård, koja snarare, denna borto Mjösjön, osså tog han sparkarn å for han dell ICA i Vindeln, åsso nappe han opp ejn littn littn synt, söm han hitte dell barnavdelningen blann LEGO-göbbana å trolldegen...Sen kute han dell Bergners å tjöfft ejn fiiiiin bandspelar, för nu skulle han spela in ejn skiva!

Han hadd titte på TV:n hos Jälak-Edor å dänna te ruta se vise dem göjjva å blåfåra söm tjute och schkweeele se han fick hurven te kröppen, he va visst Melodifestivaaaln....

När han hadd kömme hejm ve alldeela se börje han på å spela in, han tryckt på knappa på syntn å råååme se högt att katta fräst åt han....
han pjuuule å scväängt ve fingra söm öm själve tandläkar Fällman hadd töjje över krappen, å he tjuute å pep borto både syntn å göbben!

Iallafall se räckt he ju int ve ejn låt, utan hadd schpela in då katta satt på kattlåa å sprätte te gruse, å han gick ut å spela in fööögla då han skrämt dem ve grepen, å då postbiln for förbi, he låte ju söm nånting iallafall....

Dell slut hadd han ju fått ihop ejn massa ljud åtminstone, he behövs ju int mer nuförtiin för å göra musik! tyckt n Hjalmar, se han tog sparkarn å kömme ne dell mig...
He tog 3.5 vecka, å av he tog he 4 dagana innan han tog se jörning Stockholm, dell södersiia jenna där ja boo...he va söm dålit sparkarfööre jenna dell asfaltn!

Ja hadd ju tjöfft in ejn skrivar dell fin datorn ja ha, ejn 286 från -92 , BÄSTE DATORN JA HADD HAFT TAMMETUSAN....enda datorn tro ja ve...om man int räken ve miniräknarn ja ha...
Se vi tryckt opp disketta ve musiken å gjort omschlage sjölven! Vi je branå lik ha ja hört ryktes öm! Men då je man från e grannt e schläkte veee!!

Se om jii vill ha "Fina ljud" på 3.5 tums diskett se jere ba å hojt dell, ja tro ja ska fera in dell Café Opera å hör om vi få ha ejn tocken däringa releasefest denna! DÅ ska vi bju på småsnittar, falukörven ve kaviarn på! o sen vaal he koke gädda ve makaronen! Gött se nanating å bätter än krämen!! HOJT!!!

Att va fejt nedi bååtn!

Ja haa int kakke ååå om jii tro hee!
Men nu jett jii få höör va som hännt i fjoool, då ja va opp dell Schtooorschaanschööö-stugan på semester!

Jag tog grisbiln opp från Stockholms centraaaaln, jaa ji vejt bussn!

Hee va se myche falke att ja höll på å kvammen ååå!! Men hellseekes se trangt he vaaa!!
Ja fick kläm in me mellan sätena, o sitt bredave 2 fejtgöbbana, som lukte gamm-dyngbrunn.. ja...tjännt me söm huvvuvill bortå luktn å ja satt å skruuuve på me å tjööjjessee meste hele vägen opp dell Vindeln.....
Hele bussn va fullt ve göjjva tyckt ja, gamm-tjääälingen som prata i ett, söm hönsen, småonga som skridd rakt ut, o göbba söm satt å glodd å spärre ve ööga....

Jaa, dem glodd på mig tro ja....Ioförsig, he je väl int se könstigt egeeentligen, då he va mitt i sömmarn å ja hadd Helle-Hansen ställe på mig, skoterstövvlen åå armens vinter-myssa oppa skalln, å fika kontn ve me, ve smöörgååsen...

Man vejt allri hur vädre jee se he je lika bra man jee förberedd bruuk ja sääääj.....joojoo....Men hinna va nog varmaste daagen på åre, ja schwettese se he rann nee åt pannan å ryggen....

Int vart he bätter då ja drack borto termosen, ja hadd ve me en liter het mört-buljong, gött se nånting , men bätter på vintern tro ja, för svalkande, he va he ICKET!! Ja satt å bada i schwetten tro ja tammetuusan, öga for runn runn inne huvvune, dell slut trodd ja att nu kakk ja ååå!!

O waaaart va he, luftkonditions-snerringen fungere ICKET, he ba kömme varm-sur-fiiis-lufta....
"HAAAAH!! tänkt ja för me sjölven, hoppas vi int vaal stååens längs vägen, för då jere gocke däre Nickes!!".......
(undra vem den där Nicke vaa för n göbb egentligen, jere nån söm tjänn han??!)

Ialla fullafall se etter myche dynglukta se va vi fraaam å ja kunne rusa ut från grisbiln å tjippa etter andan........
GUUUU SE SCHÖÖÖNT o få dra in Vindeln-lukta te lill-gris-näsborra mina.....
Ja vart som fejjen å ringt ejn Jonas å sa att ja hadd kömme fram, å han tyckt vi skull feer å fisk dell Mjösjöön om kvälln å fiisk nalta, se ja for in på Järnbolaaaaaage å tjöfft e se fint e drag dell spöe, he va ejn Rappala tro ja....
Man jett ju köst på se då man ska fisk först gånga på ååre tyck ja!

Nåväääl, kvälln kömme å ejn Jonas kömme å hämte opp mig, han hadd fyrhjulingen vee se, å tjört framför biln söm ja vaa te....

I vanlig ordning när he köm dell motorfordon se jee he ju som regel att he ska ju sotas ur avgasrööra när he jäll n Jonas, he ska icket finnas ett varvtal som ska va ovarvat, se han drog iväg som ejn skållad Kanka (läs om den dären lite tidigare jenna på siia) å gruse sprute söm allri förr, han ställa opp den där fyrhjulingen i varje kurva å satt å skridd o skratte om vartanne....

ja hadd fullt schååå å häng vee, ja satt å törke schvetten i sinne å han flög etter den där lill-gamm-vägen dell Mjösjön, se ja trodd att köm he en traktor nu se köm han å sitt söm e frimärke inni plåtn!!
Grästuven flög å till slut va vi fram ve ejn vägbom, se ja jette lämn biiln.....
Ja fick åk ve ejn Jonas sist biitn, för biln tog se int länger, he va se dålig ejn väg....eller väg å väg...he va väl mer nån sorts stig, unjefäär som vägen mella Vindeln å Granö kunne ja tro!

å ja skull ha hadd ejn vuxenblöja på me, för ja klamre fast me ve fingra se dem vart alldeles vit å blåå.....Han tjört söm den där gånga ja fick åk moped för först gången, (ja ska lägg opp den där historien jenna hadd ja tänkt, han köm! ) å ja hytt å skridd men en Jonas bara brännt iväg över stocka å tuven å jörning snåre.......Han hadd tejpa fast gaasen tro ja.....Ingen människ kör sinna!!

Dell slut kömme vi iallafall fram levande, å gu se fint he va denna!! Ejn liiitn stuga å båtn låg förtöjd se fint att.....

Hinna va anne än å strosa på Sveavägen bland toka å blåfåra!!!

Vi klämt ne oss dell bååtn å vi fick som styyr ut han branåå långt innan vi schlute bottna.....Ja tänkt int mer på he, utan vi börje på å rooo å hellberevittarns se tongt he gick!! Jii skull ha titte på!

Denna nedi båtn satt vi, se föronnat fejt jee vi ju int, men bååtn höll på å sjunka!! vattne va precis vid år-tulla, ja lova!! he va söm att vi rodd ejn ubåt!

Ja va tvungen å mönn ve ååren för att he int skull skalp in vattne!

Tongt se myche jääääävulsk vart he.......mitt utta sjön tänkt ja att hinna köm vi allri å klara......båtn bara börje på å sjoonk mer å mer tyckt ja.....men he va int EN droppe vatten te bååtn....ja begrep ingenting, men vi satt denna te badkare mitt uta Mjösjön å börje fiisk......
Ejn Jonas fick e napp, och vart se fejjen att hele bååtn börje skeka å he skalpe in vattne.....
Ja hytt å skridd rätt ut att han jett ju sitt still te bååtn annars sjunk vi juu!!
Jonas hytt å veva å vifte ve spöe se ja trodd han hadd fått Parkinson, för han skeke å vifte ve arma int utå denna värld....
Båtn gunge sakta å för varje gung se skalpe he in mer o mer vattne......MEN HELLSEEEKES VI SJUNK JUUU!!! Hytt jaa....ja börje på å ööösa ve klomphännren mina, för annars hadd vi vyre nedi böttn på nån minut, ös-kaare gick som trumpinna dell hännren mina, he sprute ut vattne söm en vattenspriidar.......

Iallafall se lossne fisken å Jonas vart förbajjad på att int gammgädda vart plocke opp....
Ja torke schwetten å va gla att ejn Jonas hadd lugne ne see nalta....Vi börje på å roo in dell lann, för man vart som orolig dell kroppen, vi kunne ju sjonk närsomhelst tjänntes he söm!!
He va söm å ro en stor oljetanker, ja lova!
Vi hadd vattne oppi kanten på båtn nu, å ja trodd ååren skull gå åå....när vi börje närme oss lann se hännt det mest otroliga......
vi gick på grund!!....vi vart ståååen....mitt uta sjön tjänntes he söm.......vi hadd bottne ve båtn, unjefär 20 meter från lann.....
Nu tänkt ja att nu jett ja börj på å äta mindre å träna mer, då man je se hellberevittarns fejt se man gå på grunn mitt uta sjööön!!
Vi ba titte på varann å skeke på huvvune.....denna satt vi.....fastkilade te bötten, int en människ på flere kilometers avstånd.....ingen mottagning på mobiln.....he vart alldeles tyst, bara en kråka söm kraxe å skratte åt oss, hörtes i fjärran.....

Etter myche juckande se lyckades vi bryt oss loss ve åren, å tog oss kanske ett par triiii meter dell, men sen varte pött tjätt igen.....
Sist biitn fick vi vada ilann, men de konstiga va att båtn va lika tung ändå såg he ut söm....Vi drog opp han se långt vi orke o for hejm igen.....Hemvägen såg ut ungefär som ditfärden....En blandning av skräck, framflygandes bland snår och stigar medans ejn Jonas skratte å tejpa gasen....

Ett par dagana senare se kömme ejn Jonas förbi stugan å förklare att den där båtn hadd tydligen dubbla skrov, å då hadd he gått hål på ena å båtn va fylld ve vattne mella skrova!! Se vi va int se fejt söm vi trodd!
He va ja tvungen å fira ve ejn koke gädda å makaronen!!!

Se kunn he gå dell ibland!!

Berättelsen om Maria Kristina Olofsdotter, även kallad Get-Gunnel borto Hunntjännmyra...Del 1

 
 
 
 
"Hee jii jaaarn!!"...."Försviiinnnn!!!!" He eka över Lillsävarträsk då gammtanta te bååtn hytte ve åra åt dem där könstiga människen som sto på straana....Hännren skaka då hon satte ne åra å börje på å mönn te vattne....
 
 
Schvetten dröppa nedifrån krokinääsan å hon andase tongt....he pep te bröste, å sola lyst inni öga hennes, he va sensömmarn å blada hadd böjre vorte gul å orange, skogen sto i brann såg he ut som å he va klart o friskt i lufta....
Hon kise ve öga å sååg att dem där göbbanan hadd int gått än, dem sto kvar på straana å vifte ve arma o hytt nanting som hon int hört....
 
"jaadå, jii kunn stå däär dellers julaftan om jii så vill, ja köm int dellbakas...." muttre hon för sig själv medans den där gammbåtn hon satt te sakta försvann jörning vassen å ut på öppne vattne....
tanta släft ååren å hon stirre nedi durken ve trötta öga.....hon ba stirre å andase sakta....
 
 
Maria Kristina Olofsdotter va hennes namn....Men falke i närheten tjännt na söm Get-Gunnel....Vissa kalla na Göjv-Gerda....Småbåna te byyn bruk skrik Tok-tjääringa åt na....Tjärt folk ha myche namna...
Maria bodd te ejn littn stuug te skogsbryne, strax nedanför Hunntjännmyra...Denna hadd hon bodd i herrans massa år...
 
 
1916 flytte hon å göbben sin, den amerikafödde Alfred Edgar Byford från Bloomington, Minnesota, till Sverige etter ett liv i flykt i Amerikat då n Alfred rädda a Maria från att ha vorte vålltöjje utåå 3 guldgrävare på en saloon i Bloomington, he schlute ve att n Alfred dräpt allihopen ve ejn yxa....
Denna haa du dem....Neder bildn je töjje på Långholmen, dåå n Alfred etter ejn låång rees te Stockholm ve SS Andrea Doria från New York vintern 1916, vart töjje utåå landsfiskaaaln etter e slagsmål på en bakgata vid Ola Pipars Gränd i Gamla Stan...
 
n Alfred vart satt på Långholmen som fånge nummer 3005 och a Maria ordna se hon vart husmora hos ejn förmögen familj vid namn Von Kossling, där hon skull husera dellers n Alfred vart fri igen....Tiin gick å n Alfred fick påbackning ettersom han rymt 2 gånger men vart fast bara timmana etteråt...
 
Livet hos Von Kossling va hårt...Hon fick skura alla rumma i 8-rummarn 3 gång per dag, endast ve ejn littn fingerborg ve tyge på, å tchvätt klea åt dem 3
snor-onga som dem hadd hele tiin....Redan i ottan börje a Maria på å laga frukost åt demm, o he va körvana å fin maatn redan på mööran!
 
Herr Kossling ville ha 2 korvringa å 9 koke ägga å ejn limpa rågbröd te frukost...Hinna sköljt han nee ve 2 liter svagdricka! Frun i huse va se elak så a Maria fick söva ståendes ve klea på se, se hon fort skull kömma då frun plinge te klocka....
 
 
Live va branåå hårt för a Maria...Men he jee ju se ve kärleken....He övervinn allt sääjj dem...
Tiin gick å n Alfred vart utsläppt dell schluut...
He va den 25 februari 1921 och världen låg redo för n Alfred a Maria...

Hopptävling i Schtoorsandsjöön....

Ha jaa berätte om då ja nästan brööjt footn å n´Jonas dränkt me ve lera ve blåå puuuchn? Joodu, sätt de i fejt-stooln ska ja berätt.......Va saa du? Vejt du int va ejn fejt-stool jee för nantiing?

Men Hellseekes!!
I sömmarstugan voore, dänna finns ejn reedi fejt-stool, i gammal gustaviansk stil, blåå å se fiiin att....Joo, he jee ejn stool som je alldeles för stoor för ejn person, men alldeeeless för liiiitn för två! Hee jee ejn fejt-stool...
Man sitt see braa, man kunn riiiktigt bree ut see se naaantiiing, och skööönt sitt man se ojojoj....

Ja bruk sitt dell den stool på sömmarn å sii då föögla flyyg förbi å minnes då pappa berätte att då han gjort lumpen på Ing 3 i Boden nån gång i schluuute på 60-taale, då toog han hejm k-pistn, för han hadd vorte less på all sjöööfööögel som skriidd o levd öm varenda mööörna runtöm stugknuutn....

See han gick opp tidit en möörna å vänte på att fögla skull böörj sckveeel å skriii, å då helt enkelt tog han e paar magasina å sätte see dell samme fejtfåtöölj å börje peppra ALLA föögla som flög förbi....
Min faar va ju ejn höjdaar på å skjuuut, å hadd vunne många många priser i olika skytte-tävlinga, å han sa själv att he flög bra mång fjädra å föögla om vartanne den däär möran nedii Schtoorsandsjöön....

Apropå min faar, han snodd ju dynamitn från farfar Sixtens byggföretag som han hadd, int va he samma säkerhet som idaaa int! Han dro ve see kömpisa sina å ejn låda dynamit, osså for han å fiske ve dem! Dem toog båtn o foor ut mitta sjööön där dem visst att fisken stoo....sen drack dem ööle å tännt på stuubiin å snöört dynamitn te vattne....Demm fick ejn årsranson av fisk på ejn heel kväll....

Samma gäng ha tydligen enligt uppgift kört ve ejn folkabubbla dell Tväråluund å stanne ååå dell majbrasa å snört in en dynamit i brasan....Sedan fick dem bröttöömmt hejm igen....En å grabbarna va pöjken åt landsfiskaaaln, å han toog pappas bricka å pistol å foor ut å lekt polis i Vindelnområdet, stanne åå bilana å låsses va polisn....Jaa, huuujeedaamee....

Hadd he hänt idaaag, se hadd he vorte stora rubriker överallt å stränga straff.....Men he va tidens melodi sii jee!!

MEEEN, nu ha jaa kömme bort från he ja skull berätt!!

Vi böörj ve då ja nästan bröjt footn å mee....Harkel....Host...Joo, he va ejn gråmulen julidag 1988, 10 år gammal hadd ja vorte å he vaaa see tråkigt denna dag minns ja....
Ja hört n Jonas kömme ve den där blåå Puuchn å stanne å utaa gååårn...Mamma hytt åt mej o brorsan att "nu jeee n JOOONAS JEENNNAAAA....KÖÖÖM UT!!"...He skååånggreee te vägga då hon hytt å he rentav mullre te finporsline på väggana....hon hadd e minner glatt röstläge, för hon hadd int komme över de Jonas hadd gjort 2 veckor innan....

Då hadd vi tjöööft e nytt luftgevär, ejn BSA Airsporter ve kikarsikte, 5.6 mm kula....E reedit finnt e luftgevär, som Jonas bestämt tyckt att kikasikte int va RIKTIGT inställt, å sedan direkt sköt in siktet på mammas trosen som hängt på tork på klästrecket.....Jääädrans, trosorna såg ut som e durkslag innan Jonas va klar.....Ja tyckt he va som fränt att dem snurre runn runn på strecke då han träffe å dem! Men he tyckt int mamma....hon kömme ut å n Jonas va snabb se förbajjat innan hon såg va som hänt....Han sprant över lillkulln dell Hjerpenskölds å gömt see te lövverke dellers mamma hadd gått in igen i tyst vredesmod...

Iallafall see sprant ja neee å uta gåårn se sööra vi nalta å n Jonas han tyckt vi skull ha ejn hopptävling!!....

Int va ja bangen int, så ja antog utmaningen direkt å tyckt att hinna skull va ejn lättköpt seeger för den Sixtenssonska släkten...Int för att ja va na dukti int, men ja hadd vittring på seger tjännt ja!

Sagt å gjort, vi gick ut på vägen å vi kömme överrens å höpp över krondike å se vem som kömme längst, då fick man nalta press på see, för man ville ju int hamna nedi vattne i krondike...Ja stoo å stretcha lill-fejt-kröppen se gått he gick...Böööjt på beena å vridd huvvune som ejn uggel, fram o dellbakas...fram å dellbakas...försökt å nå marka ve raka bejn....ja kömme väl halvvägs ungjefääär....

N Jonas tog sats å höppe först, å han hamne halvvägs öppa krondike, men ovanför vattukantn....brorsan tog sats å höppe e reditt e höpp see han hamne nånstans lika högt ut mot kantn.....Sen vare jaag....Jag tog sats å snört me allt va ja kunne över kantn......Ja flög se ja preeecis landa ovanför vattukantn, ja vingle å vifte ve arma se ja int skull fall bakslänges, lycklig över att ja klara mee.....

Hopp nummer två, då flög n Jonas över krondike som ejn världsmästare, tja, eller snarare som ejn skrämd älgkalv som va jagad uttå Umsjöliias jaktlag....
Brorsan höppe å klara sig högre opp å tog ledningen.....Sen vare min tur!!!....
Ja visst ju precis då ja skull höpp, see ja ställt me branå långt bort å tänkt att nu jere bara å bränn på!!!   

Lillhjärte bulte som ejn virveltrumma å ja sprätte gruse ve små fejt-klompa dell föttren....Ja tog e djupt andetag å börje spring....Jag sprant söm ja aldrig sprunge förut.....gruse flög å tiden stanne åå tjänntes e söm....n Jonas titte ve oppspärrade öga å brorsan mee....
Ja flög fram som ejn gasell å he gick fortare åå fortare....
Ja sprang söm ja hadd trampe nedi ejn getingdyll.....
Till saken hör att he hadd regne tidigare på dagen, se he fanns söm lerpölana på vägen....int tänkt ja på he, se då ja flög fram se PREEECIIIIIS då ja skulle dell å höpp se flätte ena footn te leeran å i stället för å jööra e graciöööst höpp se vart he Armageddon bortåå alltihoop!!

Jag dundra över krondike som ejn liittn elefant ve balansproblem, ja liksom volta ve kröppen å lyckese på nåt vidunderlitt sätt få dell ett höpp....
Ja minns att ja hann täänk "hinna kom int å schluuut bra!"......
Ja braka rätt in i krondike se lera ba spruute runtom å ja fick fulle mönn ve lera, kvista å blada....å ena footn tjeeeta fast te leeran innan resten å kröppen hunni landa.....
he braka till i foootn å ja trodd ja skull dööö.....halva kröppen va nedi sur-dyng-vattne å andra halvan satt fast te leeran....

HELLSEEEKES se ont he gjort!!!

Innan ja ens hadd hunne reagera se hadd ja spötte ut leran å kvista å allt fanskap söm fastne te käftn åsså börje ja skriiik.....JA SKREEK se fögla flög bortå trea...ja skridd se högt att Vittra vart rädd....Ja hytt kallpäären se högt att de ryktas att dem hört me ända dell åt Hällnäs enligt högst tvivelaktiga källor....N Jonas å ejn Patrik stoo kvar som förstenade å ba spärre på mee ve tefata te öga.....

"Men hjääälp me dååå, ja ha brytte BEEEJNEEEE!!!" Skrek ja se ilsket att själveste Getskalle-göbben fick hurrven...."HJÄÄÄÄÄLLLPPP!!!MAAMMMAAAAAA!!!"
Skrek ja medans ja plaske runt te surdyngvattne å fotn satt fast i dike....Putte å Jonas sa åt mej å va tyst....men he kunne ja ju int då fotn satt löst å hängt å dingle, tyckt jag iallafall...
Ja hytt RÄTT UT å brydd me int om att nån kunne höra me....Men troo jiii att ja fick sympatier?!!
NEEDU, he ska ja säääj de, att he fick ja inte!!
Brorsan å Jonas sa hele tiin att ja va tvungen å va tyst se int mamma eller pappa hörde....Men he va ju he jag ville jue! Ja va juu gåle dööö enligt mig själv....

Ja försökt å slit bort fotn bortå leran, men ju mer ja kämpa desto mer lerig å mer sjönk jag....Som genom ett under se fick ja loss fotn dell schluut...
Men hur skull ja komma över dike igen då?! Då ja komme loss se börje Jonas å skratt......SOM VANLIGT.....

Han skratte å på ann sia krondike stod jag...lerig, smutsig, ve snore å tårarna rinnandes nerför ansiktet....

Ja sto å griine å n Jonas vek sej av skratt....ja vart förbajjad som så många gånger förr på denna man, men kunne int göra nånting...fotn hängt å dingle, o ja tyckt han hadd gått utav, se snart trille väl foten av minst....jag såg framför mig ett liv utan fot, där ja höppe fram ve krycken, å bara en stump där fotn en gång suttit....Å samtidigt hadd Jonas mage å skratt.....
han kikne utav skratt å brorsan såg mest blek ut och av han fick jag nog lite sympati, för n Putte sa åt n Jonas å va tyst...Som genom ett under se lyckese ja vräka mig över dike å kravla mig upp på vägen....Eftersom Jonas blev avhyst från platsen av brorsan se gick han å hämta mopeden...han visste väl att mamma int skull uppskatta Jonas påhitt utav denna tävling...
Jag ställt me opp å i samma veva gick mamma ut för å sii vaa vi höll på vee.....Ja hytt åt mamma att ja hadd brytte bejne, å hon släppt allt hon hadd å rusa emot oss, som den hönsmamma som hon va....n Jonas vart fejjen å starta Puuchn...Som sagt, he hadd ju regna tidigare på dagen, och int hadd han lust o stanna å sööra ve mamma inte, se han gasa allt han kunne o slängt in ettan o släppt köpplingen, o he sprute leran söm ejn dyngspridar.....
he sprute å sprute dyngleran, och int hadd han en aning om att precis bakom mopeden sto en fejt littn gråtande pöjk ve snore te hele ansikte å ena bene söm hängt å dingle....

Han duscha mej ve leran i vad som kändes som en evighet..ja hadd gett opp...ja orke int röra me, se ja sto kvar medans han börna loss te lerpöölen....Putte höppe ju åt sidan se han klara se...men inte ja int.....ja såg ju knappt nåt för alla tårar, men ja kände hur leran spruta söm om han rent lackera mig.....eller snarare blästra mej.....Sinna såg ja ut då ja fastne ve footn...

Blåröken spred sig över nejdn då n Jonas brännt iväg....Hadd han vänta ett par sekunder dell hadd han fått tjänn på mammas vrede, he kunn ja va säker på....Mamma å Putte fick bära mig in i stugan å pappa undra om he fanns nån pöjk unner all lera, och etter varsam omplåstring uttå mamma och pappa somna ja framför brasan den kvälln efter ja hadd smaska på ejn vattenmelon.....

....Int hadd ja bryte fotn int, men ja fick nog ejn spricka eller två, för ja kunne knappt gå på ejn vecka....

Ha en riktitt trevliig ejn helg nuu!! Hojt!!


N Gamm-Augusts vilda jakt på Kroko-körrn...del 1...

PANG!!!! Ljude eka högt över Sävöns ståtliga furor och grana....
"Hellseekes!!!" roft n August och sprang jörning lövverke se lööva sprute.......n August flåse och he sprute snore borto näsbörra då han kute söm öm han hadd vort riktigt tookut.....
 
När han höppe över krondike se snört han opp studsarn på ryggen å satte åå bortot Lundmarks skifte.......
 
"Må gudarna sii dell att ja hitte å" tänkt n August då han sprant över päär-lanne se blastn yrt å nypären titte opp från joola då avtrycka från Augusts gamm-svart-stövvlen avskiljde sig från hans tjur-steg....
 
 
Väänt nu.....ja jett nog ta he från början.....Tjåå de nalta!
 
Sinna vaare, året va 1976 å n August va en gammgöbb redan på den tiin....hans rektia ålder jere nog ingen söm rektit veet, enligt vissa uppgifter från bönnren uppstylte te Flakabäck, jeer n August född redan 1878, eftersöm man hitte e kort på n August från bygget utå tjyrka te Vindeln.....
 
Grundstenen las 1901 uttå byggmästar Lars Theodor Ellström, o på e kort ve byggara se kunn man urskilj n August som stå ve bygg-göbba, he ska tydligen va n notering på baksiia där man ha rabble opp namna på alla söm byggd tjyyrka, å där på ejn raad se stå he ditritat ve knagglig handstil, "August från Näverliden, 23 år"........
 
.När tjyrka grundades o börje bygges 1901, då kunn man sii n August stå denna ve arbetslage på e kort söm finns nagerst på Flakabäck...
 
 
Vissa, dem ve ursprung från Kryckeltjärn, dem hävda ju bestämt att he jee n August, som ses på ett kort från Vindelns Järnvägsstationshus från 1903, göbben ve svart kostym till vänster...men ja sii se dåligt, se ja vejt int....
 
 
He va ju brukligt för göbbana från Näverlia att hjälp dell i Vindeln, om he skull bygges eller fixas nanting, för Näverlia-pöjka, dem va händig seee naaaanting!
 
Om jii int vejt vars Näverlia jee, se kööks på en karta see sii du stället, nordöst, cirka 1 mil från Vindeln.....triangeln mitt emella Kryckeltjärn-Buberget-Kryckelliden....
 
I alla fall, dem pöjka från Näverlia, dem va seee dukti på å snicker och bygg se att man trodd dem va född ve hammarn te hännren redan från födseln....Rykten gick att Näverlia-onga att såå va falle! Så fort dem onga kömme ut från mamma se klistre dem fast n hammar te nävan!!
Sen fick dem snicker sin egen vagga innan dem fick nagerst å söööva....He jee trooligt he! Innan dem kunne gå på kloo se skulle dem snicker sitt eget utedass, annars vare bara å pröppa igen dyngränna!
 
Men nu jere int om he ja ska berätt den hääär historien!!
Dellbakas dell den där möööran 1976, då n gamm-August stövvle över pääär-lanne i Sävön....Historien börje ve att n August hadd hört över en köpp ve tjär-kaffe vee n Jäälak-Edor,
( köm jii ihåg han?? )
 
joo, han hadd höört å Jäälak-Edor att nu hadd han sitt Kroko-Körrn igen!
"KROKO-KÖRRN??"  hytt n August frågande se ruten skallre på lillhuse hans......han satt kaffe tee hascha se han gatt tjöjjes nalta....
 
Jooo, n Edor sätte se tillrätta te fåtöljen å börje berätt allvarligt öm n varelse söm fanns i Sävön, strax bredave Kamsjön å Degernäs....He va n Kroko-körr! Alltså, he va en blanning mella n Krokodil å ejn Ekorre!!
När n gamm-August fick höra n Edor spött ur se en sån historia se börje han skratt.....OJ va han skratte.....löstännren flög ur mönn å träffa n Edor rätt på panna se han välte hele fåtöljen å n Edor flög ur den bakåt.....n August han rulle på gölve å kunne knappt andas, se skratte han å tjöööt....n Edor vart förbajjad å skeke n August se hörapparatn flög all världens väg o nedi guldfisk-skåln.....
Guldfisken försvann ju redan 1945 då tyskarna kapitulerade, då bestämt sig n August för å släpp ut den te ån söm rann baki huse, för att han va ju tvungen o bli fri oxå! ....
 
I alla fall...n Edor skeke n August se han slute å skratt...o sen nappe han opp fåtöljen å berätte ve allvarligt och HÖGT tonläge att he va sant....He fanns n Kroko-körr! Han had själv vorte anfalle bortå den där lille saatiken som han beskrev he söm....."Djävulens avkomma" sa han dell n August....
 
n Edor had sutte på n stubb å hytt och levd röövar söm han bruke te skogen, ettersöm han jee ju alltid jäälak, å då hadd n litten tvärhann hög ekörr ve krokodil-hövve studsa fram borto buska å börje hugg etter n Edor.....n Edor hadd flygi upp o skridd rakt ut då han såg det där förvridna kreaturet som ömsom väste å omsöm kackle söm n höna.....
n Edor försökt å värje sig mot Kroko-Körrn ve n pinn söm han hitte...men odjure bara tugge i see pinn å spötte ut e fortare än kvickt....
Vikke GUSSRIIIS hytt n Edor å börje kuut, ve odjure studsandes hack i häl.....han kunne tjänn hur hann naffse te hälsena lite då o då, på den där jakten inne snårskogen.....n Edor hytt o levd öm, o då n jäälak-Edor passere en liten äng se passe ejn turist, som va å plocke snattren, på å knäpp e kort på den där saken, odjuret, varelsen eller va man nu kunn kall he.....
 
 
 
 
Sii jee, Kroko-körrn han finns!!! Nu vejt ni! stygg se nanting å ilsken se oläcklitt!!
 
N Edor, han passere den där ängen å just söm han skull höpp ut på vägen se vänn han sig öm å se turisten söm knäfft korte, han bli påhoppe å den där Kroko-körrn o då såå........
 
Jooo du, nu vart du vääl nyfiken va? Du jett tjå de nalta, men fortsättningen, han köm snart!
 
 
 
Hojt från n Gamm-August!  

n Gamm-August ser fram emot första söndagen i Juli...

n Gamm-August ställt se på bron o roft i högan sky! Ja kunne höör he på avstånd då ja schvängt in på avtagsvägen dell huse hans, ja hadd ne ruten för he va ejn redigt varm n sömmardag...Gruse sprätte då ja bromsa frammanföör lillhuse hans..

Hadd man int veta bätter se hadd man trott att he va ett övergivet litet hus, färgen hade sett sina bästa dagar, he flagne mestadels överallt å takpannen på take såg ut söm e schackbräde, hele take va böjt söm ejn komage, he fattase var 3e panna unjefäär, skorsten va vinn å sne , o de mesta såg fallfärdigt ut...Han sto te långkallsöngren å hytt å råååme där på den där gamla skraltiga bron...Han vifte ve hännren å fline åt me då ja klev ut ur biln....

"jasså, fåå man finfrämmen idaaa, sa n August å plire ve öga....Men du, du jett int tro ja jee se tokut, ja skrämt ba bort gråhunna åt de, därför ja rope se hemskt då du kömme..."


n Gamm-August han grimasere illa då han skull gå in igen, bejna va int hans bästa vänner sen några år dellbakas...hännren skeke å dallre då han skull öppen ytterdööra...
"varför säg man främmen föör? utbrast n August högt....främmen jee ju okänt falke, men du je ju se känd hos mig att ojojoj...då jee du int na främmen! nu få ja schluut å sääg sånna tokutheter!...

n August hadd alltid vyre en man med kloka ord, även om han hade sina dagar då huvvune inte riktigt hängt me på schlute...
He känntes som om ja alltid hadd tjännt n August, han hadd lärt mig myche om live, om hur he kunn va...

"Jomen du vejt att nu jere en riktig högtid söm närma sig, sa n August å slo ut ve arma se han rev ne ejn blomkruka från fönsterbänken se he tjonge te hele huse....Näst vikkun se jere ju först söndagen te juli, å då jere dags å ta å se långkallsöngren!" sa han å fline ve hele ansikte...Ja log å visst ju att denna dag hade alltid vyre speciell för n August....

I mina ungdoms dar se hadd n August satt långkallsöngren te flaggstånga å hisse opp den söm n flagga, först söndagen i juli..sedan hadd han hämte trumpeten sin, å spela en trudelutt som fanfar för å understryyk denna högtidens daa, endast iklädd undertröja....ENDAST....mitt på gräsmatta hanses....

n August va int söm all aren....he kunne man verkligen sääj...men ja fastne för han på nå underligt sätt...han hadd alltid vyre snäll å omtänksam...

på vintranra se tog han skiien å laste ryggsäcken full ve maatn åt djura söm int riktigt klara se...sedan skida han ut mitt i skogen å om man feer ut dell skogen nånstans mella Umsjöliia å Degernäs, se ska man i ejn skogsglänt se resterna från e middagsbord söm n August hadd snickre ihop ve stolana å allt...

han bruke duka opp de där boole åt djura, ve olika slags maatn åt dem...
Sedan kunne han ta ejn schvääng åt Yttersjöön för å borra opp na håla dell isen, o sedan släpp ne burkvis ve fiskmaatn se dem också skulle ha nalta guldkant på tillvaron...

Denna soliga dag i schlute på juni se sååg ja att n August int riktigt mådd bra....han va tvungen å sätt se te köks-boole å flämta ejn stunn....Ja såg att han hadd ont te bröste å hännren dallre söm trumpinna....
Han titte på me strängt, han försto nog va ja tänkt...å blicken hans va som karvad ur sten då han utbrast..."Ja ska int dö än!...."
 Sedan titte han ut jörning fönstre, söm int hadd vorte putsa sedan året då ABBA splittrades.....ABBA va n August favoritband, dem å The Happy Boys från Vindeln, he va musik söm n August levd opp dell....

De sägs att n August ejn gång på en spelning ve De Happy Boys nånstans i de norra delarna av kommunen, hadd vyre se glaa å studsa omkring söm besatt av musiken, att han trille å dansbanan i logen, råke spark dell ett ljus söm stoo vid sidan av scenen, se he börje på å brinn å tammetusan hele logen brann ner...Ingen hadd vorte skadad o all instrumenta hadd vorte räddade, men logen va bortom all räddning, å som tur va se vare sist låten dem skull spela, vilken avslutning! Om hinna je sant eller ejn myt, he må va osagt...

n August titte dellbakas på me å fline, kraxe ur halsen å sa......"Neee, du ha alltid vyre snäll du lillpojken....ja kunn då int begrip att du ta de tid å kömma hit....en gammtok söm jag...va ha ja å kömma ve i dessa tider, nu jere bara tvn å datamaskina söm räknes..." Gammköks-klocka på väggen slog 11 gånger....Lunchtid för n August....Ja log o han titte på me å smacke ve munn..."Bäst tiin på hele dagen jere nu..." sa han å slo näven i boole...

fortsättning följer...Nu jee ja dellbakas!

Jomen tjenare ijeen! Nu vare lääng sen...sist ja såg de se va du sinna brej å sinna höög! (måtta ve hännren söm e litet paket...)
Jaa, ja jett ju berätt öm gånga på ja va i Norrtälje å falke blängt på me se föronnat....

He va ejn gång i sömmras söm hinna hänt, vi skull schtann åå i Norrtälje för å eta sjömansbiffen hos tjäälingas mormora, o jii vejt att ja va se hongrii te magan att ja tjört söm ejn dåre från Sätra på rekordtid tro ja! He ryykt blåröööken från Passatn då ja bränt E4an norrut...Vi kömme fram ejn tiim för tidigt se vi bestämt oss för å gå in dell e tjööpcenter å sii va dem hadd för nånting....Vi strosa runt denna å he va falke överallt söm springt om vartanne, o ja bestämt me för å spärr å sii på na bilschampoo å sånt där jox....

Ja sto denna te godan roo å titte å klämt på grejern söm fanns denna....Ja hitte nå vinylpolish söm såg se fiin ut se ja skrive loss kurken å sniffe nalta....UUUUJ se gött he lukte....söm ejn ny bil....

jaja, ja klämt vidare å sto denna å vissle för me själv....men så insåg ja att a tjäälinga hadd gått vidare, dell blömmen eller na sånt där kunne ja tro...se ja börje på å gåå o strosa vidare, å först tanta ja mött hon spärre nå se föronnat på me, se ja vart nästan blyg..
.....åsse fline na....ja begrep då ingenting....men näst person ja mött, ejn göbb, han ställt se å spärre på mej hann å! " men vaaad jeeere??!" tänkt ja för me själven...ha dem int sitt ejn norrlänning förut?! Tro du int att ejn dell tant ställt se å tokspärre på mee söm hon va tokut?! Ja spännt öga tii na å spärre dellbakas se myche ja bara kunne....å hon titte bort å fnisse kunne ja höra......Ja jick fortare å fortare å dell schlut se kömme ja fram dell tjäälinga å hon vänt se öm å skratte åt me se gött.....

"MEN VAAAAAAD JEEERE?!?!" fråga ja hon, å berätte att allihopen hadd titte på me söm öm ja hadd 4 arma å 2 huvven...."men titta i spegeln" sa hon å peke på ejn spegel....Joodu, då ja kömme fram se såg ansikte mitt te spegeln, å mitt på nästippen se va he en perfekt svart cirkel efter vinylpolish-flaska!!.....he såg ut söm he va rite dit! å hellseekes se röö ja vart oppi ansikte, denna hadd ja gått jörning affära å spärre dellbakas på falke söm hadd spärre på mej! O jääämarns va ja skämtes, å skratte samtidigt.....
he måst ju ha sitt branå könstigt ut!!
Ha en trevlig tisdag!

n gamm-August...

Ja tjänt ejn göbbtjyv söm spådd te blöja på mörnöm, för å sii öm he va lönt å fera ut å fiisk eller om man skull ta på se ett extra paar långkalsöngren...Han såg allt te den där blöja, vinterveere, fångstchanser, å öm he skull kömma nagen på besök....Han va urskogens å bergens man....Hele live hadd han levd uti skogen, hugge veen å fiske te sjöana runt öm Vindeltraktn...
Ena dagen va han te Lappavan där bredave Granön, anne dagen tog han skiden å fäälese dell Kamsjön för å sii om abbarn nappa...
Gamm-August kall ja han...n August han hadd kömme dell där punktn te live då öga int riktit häng vee å minnet ha börje fall bort, men rynken te ansikte avslöjje att han hadd levd live....myche mer än mång aaren hadd levt he, men plir-öga dem hadd han kvar, å humorn kunne man int ta miste på, den hadd han kvar dellers schluute.......
Ja bruke gå dell han å drick n köpp kaffe å sööra nalta...Ja ha allti tyckt om å höör på gammfalke, för dem ha se myche historien dem kunn berätt....n August vorte alltid se glaa då ja kömme oppa bron å njacke på dööra...
Man kunne höör innifrån kallfarstun hur han hytt "Ja kömm!!!", för he to ejn stunn innan han hadd rulla fram ve rullatorn å hann  fram dell dööra...Sedan dro han för n lillgardin söm satt te ruta på ytterdööra....Man kunne sii hur små-plir-öga lyst opp då han tjänt ijenn mej...
"Men jere duu, men köm då inn se int gråhunn köm å ta de!" sa han ve ejn darrig men glaa stämma...han öppne dööra å kute nästan ve rullatorn inn dell tjööke te hemmarne hans...bejna dem bar han knappt, men varken hemtjänst eller ett bättre boende var int å tänk på!
"Ja jee född jenna, å jenna skull ja döö, som dem ha jort förut i schläkta min! " sa han då man försökt å få han å tänk iallafall på att han kunne få mer hjälpa...
Han satt kaffepanna på vee-spisn ve en van hand....Ve darrande händer se snört han in ejn veklabb te spisn å fjutta på ve ejn tännstick....hännren dem darre å på vänster hanna kunne man sii att lillfingre fattase, etter en dispyt ve ejn folkilsken gråhunn en kylig höstmööra senhösten ´62,...
Sedan dess ha int n August lita på naagen gråhunn, utan älghunna han hadd sedan dess ha vyre pudla, taxa, ejn labrador å ejn chiahuahua kallad Puttrik, men ve e mycket magert resultat...
labradorn dog på fläcken då n August sköjt först oxn, för han vart se rädd å kakke åå på plats...
pudla dem fastne te rise ve tjackpäls dem haa, å n August fick spendera mestadels å älgjakts-tiin ve dem ve å klipp bort blåbärsrise å napp kotta från pälsn deras...
den där taxen han hadd, han kunne ju kuut se nanting, men ejn älgtjur je int se rädd för dem dären små-limpen se den taxn fick se sitt öde förseglat då älgtjurn fick för se å spela fotböll ve den där stackars taxen....
Chiahuahuan, han drunkne te ejn littn hellberevittes vattenpöl då han skull drick nalta dröppana vatten, å snubble på August kåsa....sedan gav n August opp....Dem te jaktlage tyckt att han skull släpp de där ve att va se rädd för gråhunna, men ejn August vägre....
Han fick söm ejn knäpp etter chiahuahuan drunkne te vattenpööln, he slo runn på ejn gång, då ingenting ville n August vääg, se han trodd att han hadd vorte ejn gråhunn!
n August klädd å see, å kute runt te skogen runt Lillsävarträsk!
Pöjka te jaktlage dem trodd int sina öga, då n August köm höppenes å yla högt i skyn, alldeles naken, ut jörning snårskogen å ut på grusvägen bredave jaktstugan...n August han höppe inn i Börjes blåa 245a , å börje piss ne hele skuffen! n Börje vart göjvuut å kute dit dell biln, öppne baklucka å schleet ut n August, men han hadd ju hunni piss ne överallt....n August flög på n Börje å börja jucka mot bene hans!!  n Börje ville je han e nådaskott, men pöjka te jaktlage dem skjusse n August dell Umedaln iställe....
Etter en tii på Umedaaln se kömme n August hejm ijen...Först tiin se fick han ju knaper på na pillra...han måst då ha tyckt om dem pillra, för se fort han hadd gneggd på dem dären se låg han te sänga å fline å stirre tomt upp mot take....men lycklii va ja sa n August nöjt å börje på å sörpell nykokekaffe!
n August köm du å få hööra mer om, ha en trevli söndag nu! Hojt!

dem hären je ingenting å jaga älgen vee enligt n August...


Armbandsklåkka...

Hur kunn man va se lättlure? Du tjänn, unne tiin ja jick te  Brinkskola se jere ett minne som stick ut från all aaaren minna man ha!

Ja kunn ju berätt om då katta min pisse te väska, å hele klassen fundere va i hellseekes he va söm lukte från mitt håll...He schlute ve att ja kaste ut väska fort se naanting på lillrasten 10 i 10 å gömt väska te buska, å cykle dellbakas å hämte väska då skola hadd schlute å allt falke hadd fyre hejm....

Då kunne jii ha sitt en littn tjack ong-snöjv söm kryppt runn på all fyra, spötte å fräst ut lööve jörning lillgrisnäsa, å dyngt ne se inni buska för å lejt opp pisse-väska, ja hadd joola tammetusan överallt....
unjefär sinna såg ja ut då ve väska!
Eller så kunne ja berätt öm då vi tutta på e papper inni klassrumme medans fröken va å hämte mer kriten te scvarta tavla, å fick fick full sjå å schläck pappere, å sedan lukte he brandrök te hele rumme, he stack te näsen vore....Då bestämt vi oss för å tränges te e fönster å försöka övertyga fröken att he brann på Shell......He jick int....
Nee, nu ska ja berätt om hur hellseekes lättlurad ja va som lillong...Ja trodd på alldela....å min övertygelse va skriven i sten....Ja begrip int hur ja tänkt, men hadd ja fått för me nånting, eller vorte itutad nånting se skull he bara vara så....du kunn kall me dumdristi eller göjjvut....Ja trodd wrestling va på riktit, ja va övertygad att Hulken fanns å kunne jöra slarven å allting, o att McGyver va se hellseekes smart, hur han kunne hitt på se myche grejern bortå tammetusan ingenting...Men hinna hannel om en klock!
Ja jick i 3an tro ja....då ja hadd fyllt år se fick ja en armbandsklocka......oj se stolt ja va över den där..ja hadd sitt den där hos Gideons tro ja....eller va he ICA? ja kom int riktit ihåg....Han hadd ejn urtavla i metallic-blå se he gnistre om han då man köökse på klocka i sola....resten va putsat stål kunn ja tro, eller nån silverbeläggning....
Ja kunn tro att han köste 199 kronren, eller nå sånt...
Till saken hör att ja ha vyre alldeles otroligt dukti på å hee sunt grejern...ja ha kunne he sönt grejern på de mest underlia sätt man kunn tänk se....se pappa min, han ville i förebyggande åtgärd försök få mej å va nalta försikti ve klocka, se han fick för se, att om ja trodd att klocka va riktigt dyr, då skull ja kanske va mer rädd öm han...
se pappa slängt ur se i farten utan å tänkt etter att klocka koste minsann över 3000 kronor, se nu va ja TVUNGEN å va rädd öm han....
Ja dro etter andan å våge knappt köökks på klocka, ja strök försiktit över urverke ve prinskörvsfingra å fline där ja satt i baksäte på våran vinröda Volvo 245, 75ans modell....
Sagt å gjort, dagen etter se strutta ja runt på skola å vise opp ny-fin-dyr-hellseekes-klocka för all småonga....o va dem inte kunne tro va att klocka koste över 3000 kronor! Ja va i total övertygelse att så va falle! He jick flere dagana uttå skryt från min sida så fort nån ville titt på klocka, innan ja till slut va tvungen å fråga pappa min va klocka ejentligen koste, för ja hadd ju fått allihopen emot me då ja sagt att klocka va se dyr....
Dell slut så va han ju tvungen å erkänn att han int alls koste se myche, han ville ju bara att ja skull va rädd om han! Den dagen så insåg ja plötsligt att allt som falk berätt för en, kunn faktiskt va osanninga! Oj va ja skämtes dagana etteråt te skola....
ja försökt å släta över he ja sagt ve att butiken hadd råke se fel på prislappen å slöjje in en nolla för myche, men he trodd ingen heller....
Men klocka, he va ändå den fineste klocka ja haft i mitt liv....än till denna dag ha ja inte sitt nån sån i nån affär varken på Drottninggatan eller Stureplan som köm opp i den skönheten som pappa hitte på Gideons i Vindeln!

Dem hären trodd ja fanns på riktigt....

Minnet av min far och jag...

När ja va unjefääär n tvärhann hög, o lika brej, tjaa, vi säg 10 år gammal, se de bäste ja visst he va å fera ut tidit öm mörnum å fiisk ve pappa min...Den här speciella dan utspele se i Schtoorsandsjöön, te stuga vore....Åre va 1988, en sommardag i början på juli....
ja vakne opp ve e ryck, o tjänt att nu hadd jett ja piss annars vaal he olycklitt te sänga...He kanske vorte varmt en stunn, men sedan både blött å kallt...Se ja smygd opp, å brorsan min låg å snarke å sövd se tungt...Ja kile nerför trappa ve småföttren, ja klappe katta söm låg te fåtöljen å kurre nedi vardagsrumme....hele huse låg se tyst å stilla....då ja kömme ut se va he en alldeles underbar sömmarnatt...

Jii vejt att sömmarnättren te Schtoorsandsjöön je nånting alldeles speciellt!...Sjön va alldeles spegelblank å henn hadd n litte tunt e täcke ve dimma på see..Sola lyst se försiktitt ve nager solstrålana söm lyst jörning grenverke på skogen....å ejn uggel satt på ledninga bredave huse å sa ho ho hoho...
He va daggen te gräse å he lukte sömmar kunn ja tjänn ve lill-grisnäsa min! Fögla hadd vakne dell å hadd börje sjong å krax å pjöllre på, he lät söm om dem satt på grena å skvallre om va söm hadd hänt seneste tiin...

...ja blinke ur öga å gäspe stort...sedan bruke ja pinka på en speciell björk på gräsmatta, ja vejt int varför men ja hadd söm fatta tycke för den där björken på någe sätt, se ja ställt me å börje på å jöra he ja skull jöra....

Ja skynde på me för he hadd vorte kallt ve små-bäär-föttren te kallgräse, se ja kute in direkt då ja va klar, osså mött ja på pappa min söm hadd vakne å sto å koke kaffe te tjööke....Ja sa gomorron å gäspe ejn gång dell, o då fråge han om ja ville fera ut å fisk?
Småöga dem blinke dell å ja spärre opp dem å sa JA innan ja ens hunni tänk nånting!

 Joo, men du få va tyst se ingen hör oss sa han...Ja fnisse å höll för mun, för he tjäntes söm om vi skull ut på nå spionuppdrag....Ja ha alltid haft en rejäl dos ve fantasi, se ja direkt to på me rolln som agent å smög opp dell sövrumme vårt, ja kröp oppför trappen se tyst söm ja kunne, ja åma me opp se tyst ja kunne....sedan att ja såg ut söm ejn littn tjöttbull ve tigerkallsongen, he hör int te saken...i fantasin va ja en ninja på hemligt uppdrag...
ja to me in dell sövrumme...brorsan låg å snarke å fes om vartanne, he lät söm en tryckluftsborr baki rompa på han....smacke ve mun å mummle te sömn....ja dro på me klea å smög dellbakas ne dell rumme....pappa hadd koke kaffe å bredd ett par smörgåsen söm vi skull ta ve oss....Sedan packe vi pappas fikakånt söm han hadd, å smög ut ur de sovande huse.....

vi jick ne dell båthuse å knöt loss båtn, å putte ut han från båthuse....pappa drog igång 4 hästarn å vi puttre ut på sjön.....
den upplevelsen få ja fjärila te magan å tänk på, speciellt då min pappa int finns kvar längre...just den bilden kunn ja dröm dellbakas å tänk på , då ja tänk på pappa....
vi som sitt te träbåtn som lukt tjära, sola söm precis börje gå opp över horisonten, fögla söm kvitter å vi som segla jörning dimman på ett spegelblankt schtoorsandsjöön...luftn som lukta sömmarmorron å pappa som sitt vid motorn o ler mot mig....han o jag....precis där och då....hela världen stod stilla tyckt ja då....

Inte en levande själ va oppe den tiin, förutom ett par koen som råme från byyn, från Olofssons lägda tro ja...
Vi stanne å en stunn innan gäddviken söm ja o pappa hadd döpt han te, för he sto alltid gädden te vassen där längst inni vika....Ja tog åren å börje på å möönn nalta, se int vi skull skräm bort fisken.....sedan släft ja ne ankare å satte fast båtn.....allt va alldeless stilla å lugnt....ja prove ve en rappala utan resultat, se ja bytt dell e gammalt hederligt gäddblänke....Tiin jick å ja hadd no vorte nalta trött för rätt söm he va se dro he te lina å ja fick napp....ja höppe dell å båtn gunga dell se pappa fick säj åt me å ta he lugnt...lillhjärte mitt he klappe på utta hellseekes å ja flämte dell då ja tjänt hur he va söm en stock som rört se vid ytan o sedan dök igen....hellseekes tänkt ja, nu jere Schtoorsandsjöö-odjure söm ha nappe på blänke mitt! Ja höll stumt ve småarma miiin, å bromsn tjöt te spolen...Pappa vart söm upphetsad han åå....ha to fram både håven å gäddkroken...jaa, den där förbajjade gäddkroken söm ja hadd tampats ve innan...he kunn jii lääs om sen tidigare!.....ja veva å veva å reglere bromsen om vartanne......fiskespöe for fram å åter å ja satt denna te båtn å gnydd å va alldeles schvettig te panna min...ja skratte å hytt om vartanne, för ja va se nervös....sakta men säkert se trötte ja ut fiskn, å dell schluut se kömme han se nära båtn att pappa kunne ta håven å lyftn inn hann dell båtn.....Ja titte ve småöga å vifte ve arma å titte opp åt skyn å skeke på lillkroppen söm en segergest....He käntes söm he va ejn bjässe på 50 kilo, men he vise se att he va en gädd på 2 kilo kanske....

He märktes att pappa va stolt över me, he va ju hann söm lärt me hur man skull fisk fisken! Ja va se stolt att ojojoj....Vi satt sedan te båtn å fira ve smörgååsn å koke-kaffe ve mjölka tii, ja hadd no mjölka ve ejn skvätt kaffe tii, satt denna te båtn å smaske på körvsmörgåsen å sörple kaffemjölka....
Vi pjöllre på å prata öm va vi skull jöra ve fisken å ja sa direkt att vi jett hejm å laga han på en endaste gång, inge å diskuteer!
 Se vi puttre hejm ijen, dimman hadd skingre se å sola lyst över mitt älskade Sandsjön....vi parkere båtn te båthuse å sedan fick pappa jöra iordning gädda å he han inni ugn...När resten å familjen hadd börje vakna se bjudd vi på ugnsbakad färsk gädda ve mandelpären te frukost!
Gissa om he va en stolt liten paltpöjk söm bjudd på frukost! 

Om du bara visste hur myche ja kunn saken dig kära pappa....Speciellt då man tänk etter vikka tider man ha haft ihop....Just sånna här minnen kömm ja för alltid att bära ve mee, dem finns där och man jett vårda dem ömt....
Detta jee å mina finaste minnen uttå min pappa...För han kanske he va ejn vanlig sömmardaa ve pöjken sin, men för mig va he något alldeles alldeles hellseekes speciellt...

Spräng int åå jii hännren nu!

Ja tro tammetusan ryssn ha kömme dell Sätra!
Jii vejt att jenna skjut dem raketa tammetusan hele tiin, flere dagana innan he je dags!
Ja satt nu på mööran å drack tjär-kaffe....jaa, ja bruk kall he tjärkaffe, för he je söm tjäran te konsestensen, ställ man skea mitt i köppen se stå n rätt opp, å etter en stunn se försvinn schea, han vitter opp uttå styrkan! Då jere gött å drick, pigg vaal man se nanting, man spärr ve öga helt utan å ansträng se, å man få söm e könstit flin te mönn!
Joo, ja satt te tjökks-boole å sörple tii me kaffe, å HELLSEEKES va he small å! He tjäntes söm dem sköjt ve n Haubits inni tjööke vore!
Ruten skeke å ja skeke ve hännren å hällt ut varm kaffe över hele mej själv! He jort se ont att ja hytt rätt ut å sparke katta rätt inni väggen, eftersom han låg å kurre vi föttren miin....han pjule å fruste nalta å skeke på skalln....Ja öppne köksfönstre å tro jii int att he va na snor-onga söm sto å tänt på smällara nedanför på gåårn!
Ja dro in andan åsse börje ja på åå rååm!
Ja skridd att nu jäääämarns jere gocke däre nickes, nu köm ja nee å stöpp ne dem te snödriva! Ja sto där te fönstre ve långkalsongen halvdeles på, å n alldeles för liten tshirt se magan hängt ut nedanför linningen...
sedan sto håre på trekvart, ja hadd ju vyre alldeles nyvaken innan hinna hännt! Småonga dem titte opp på me, å ja jett ju ha sitt förjäklii ut, för dem vart se föronnade rädd å börje på å kuut se fort dem bara kunne, dem for åt alla håll söm koen söm man släft ut på grönbete! Dem lämne kvar ett par smällara, se ja kute ne å nappe åt me dem, för dem kunn ju va bra å ha om Jehovas, Rädda Korset eller Röda Barnen köm å pling på! Hohoho....
Men duu, ja hoppas att jii få e RIIKTIGT Gott Nytt År allihopen därute söm läs!
Ja ha bara en sak dell å sääj!
HELLSEEKES!!!Köökks in nalta vettja....

http://blogg.artmissy.se/
A Månikas annra blöggen....Sätt de å tjiik runt nalta vejtja!

Goooo fortsättning på jula åsse få jii ha e gött nytt år!

Ja få önsk jii ejn goo fortsättning på jula åsse fåå jii ha e gött nytt år!
 Ja ha då itte se myche skinka att ja ha börje på å lååt söm n gris ha ja hört....jaja, he jee se gött att! He ende ja sakne i år va blöjta, men he få ja vääl stå å laga dell sjölven kunn ja tro! Hoppas jii hadd rolit på annandagsdansn, he bruk ju va söm sköj å få träff gamm-kömpisa å klass-kömpisa!
nu ska ja lägg me å rapa på sänga å lääs tininga, sedan jere dags å fera dell jobbe! A månika hon feer på Europe på Hovet ikväll, noo jee ja nalta avundsjuk, men he jör inge! Vi va ju å såg n Alice Cooper föör vikkun, hellseekes se bra he va! Han dödd 4 gång på scen, he sprute ba bloon å slamsen!

Jii jett gå in på kanal5.se å skriv nalta öm avschnitte söm vii va vee tee, dem hall på å röst fram avsnitte söm ha vyre mest minnesvärt å coolast...he je ji våre avschnitt, eller hur? klicka på Roomservice på hemsidan denna å skriv!

http://kanal5.se/web/guest/roomservice/3spalt?p_p_lifecycle=0&p_p_id=K5AV_INSTANCE_8ZkK&_K5AV_INSTANCE_8ZkK_struts_action=%2Fk5journal%2Fav&_K5AV_INSTANCE_8ZkK_articleId=2166451&_K5AV_INSTANCE_8ZkK_groupId=1097&_K5AV_INSTANCE_8ZkK_version=1.0#article-comments

Julmööran söm överjick dell en historia om brorsan...

Nu kömm juln ve störmsteg, he jee bara naager dagana kvar! Ja jett ju berätt nalta om hur he va då ja va litn på jula!
Vi jett då gå dellbakas dell mittn på 80-tale, då va man lagomt gammal för å kunna tyck att he va söm bäst ve juuln! Hellseekes se rädd ja va för tomtn! Ja ertjänn he vikken da söm helst! O ja va nalta rädd för lutfisken mee! Han såg se hämskt ut, där han låg å dallre på serveringsfata! söm ejn daller-klomp söm lukte illa se nanting! Ja ha allri förstått de där ve lutfiskn...ja ha itte he nu när man ha voxe opp, men he je juu söm å eta ejn snor-klomp tyck ja....
Iallafall se kute ja runn runn huse se fort ja vakne på mööran, öga va söm söpptallrika då ja kökkse ut jörning fönstre, för å sii öm tomtn hadd kömme ne dell Lia änn.....Men han hadd ju int he, för på nå hellberevittarns sätt se kömme han alltid etter Kalle Anka! Iallafall på mööran se när ja hadd kute schlut på småbejna se kunne ja sätt me å slafs tii mee na risgrynsgröötn, å sedan bruke brorsan å jaa spela Hockeyspel, ett sånt där söm stå te tjällarn för de flesta nuförtiin...
Vi bruke anordna turneringar å till pokaler see snodd vi sånna där småpokaler söm satt te e emblem på nån sorts spritflask söm sto te barskåpe! Vi pillre loss dem där småpokala, osse spele vi!
Men ja jett sääj att brorsan min, han je universums sämsta förlorar alla kategorier....VAD vi än spela, vägg va ju en klassiker till exempel....Hännt he att ja vann först pricken i vägg, se sura han ihop o hytt att "he va bara en provomgång!!"...vi skull ALLTID spela om, då han förlore....å he kunne slut i handgemäng, se allvarlitt to han på he!!
....Jaa, brorsan förresten...köm jii ihåg hur han såg ut? Joo, men jenna jee brorsan min...Han je seee gla att oj oj oj...Jii jett ju begrip att vi köm från e stiligt schläkte!
Ja jett berätt öm då ja nästan dräpt han! När vi va små se höll vi på å dräpa varann på riktit nager gång!
De här va en solig vårdag, å ja sto å öva ve brännbollsträe ut på snoningsplan, han låg bredave indexator, å he jee ju en sån där vändplats för bilana, en stor cirkel där vägen schluut förståå jii....Snonings-plan? man sno runn ve biln!
Ja sto denna å slo å slo i godan roo, pricke å naager gång, man va ju tvungen å träna inför säsongen på skolan!
Brorsan han va ute å tjört ve mopeden....Moppen he va en guldbrun automatisk tant-moppe! Han va see bra, men he va ju ingen tuff MT5a söm all aaren hadd!
Brorsan han kömme där på rakan rätt emot mej, o ja tro hann  skull försök å sii hur fort hann kunne pressa den där stackars moppen....han lute se fram för å minska luftmotstånde för å vinn nån km/h....jääämarns va he råååme från lillmotorn....men han höll stumt!
He tog unjefär 3 millisekunder se tänkt ja att nu ska ja försök å träff å han!
Brorsan kömme närmare å närmare, i rak linje rätt emot me! Han kanske skull försök å hitt å mej, he ha ja allri fått reda på när ja tänkt etter!
Sedan va he söm från en dröm, ja snört opp lillbölln, å dreva dell ve slagträäe.....o du tjänn, ja träffe å bölln  PEEEERFEEKT....bölln for iväg i en perfekt båge, å ja kökkse på bölln å på brorsan om vartanne!
Huvvene mitt for opp o nee om vartanne, å ja insåg att hinna kunne vaal en redi träff!!
Ja ångre me i sista sekund, å börje veva ve hännren att han skull vik å kursn å scväng nalta, men brorsan titte opp iställe å ja peka opp i luften, å då titte han opp, o nu köm de otroliga!! När brorsan titte opp se pricka bölln å hjälmen MITT I ÖPPNINGEN där visire va oppfällt!! Bölln tjaske dell rätt inni hjälmen å he dompe dell rejält bårtå smälln! ja såg hur brorsan å moppen börje på å vobbla, huvvene skeke fram å åter, å han såg ju ingenting för bölln va ivägen!! Ja spärre ve storöga, å ja såg hur brorsan o moppen vek av vägen å rätt in på våran tomt, helt utom kontroll! han bromsa men fartn va ju se hög, å sen såg han ju ingenting,  se han sladda ikull o vart liggendes på marka! Ja trodd för en sekund att nu ha ja döda brorsan min....nu jee han döö! Ja va nästan säker på he!
Ja släng slagträe å börje kuut mot han, men när ja kömme närmare see såg ja hur han börje på å rör se, å han tog å se hjälmen...MEN SAATIKENS se arg han va!
Ja tvärstanne, å svängt om å börje kuut åt andra hålle! Ja sprang för live mitt, han hytt å skridd baki me, å ja kute ve småbena mina!

"Snökaos i Stockholm" säjj tininga....

Hellseekes....vissa dagana önske man att he va söm i vindeln....va satikens mena han nu då, ha han ångre se att han flytte ne? needå...int alls...men he je nalta annorlunda jenna motför vindeln...he je ju naturlit...men söm ejn sån sak söm vintern....nu jere snöön dell förbannelse jenna, man få tjava å gå i 2 dm snö, för dem hinn int röjj unna för he vräk ne hele tiin nu....söm trafiken till exempel....he ska ju allti stå en massa "snökaos i stockholm" på löpsedlana....ja försto ingenting då ja bodd i vindeln, tyck den där satans stöckhölmara, dem kunn då int tjöör bil...dem jee bara fjollträskara...osså fline man å myst åt att dem va se dåli på alla sätt å vis....

dellers ja flytte hit å fick sii sakren på e helt anne sätt....nu begrip man ju, då man jee mitt oppi hinna....o he hannel int alls öm snön....needå...he hannel int öm att snön eller chafföra för den deln heller....falke tjör ju bil lika bra jenna söm i vindeln, he jee ju ingen raketforskning precis, gasa ve högern å köppel ve vänstern, å ratta litte emellanåt....
jenna kunn man trafikreglen dessutom, förbajjade reglen...
he too tii å läär se, he too tii å läär se att stockholmara tjör no bil kanske bätter än ja söm tjört biln i 13 år i vindeln, satikens he too hårt o inse, för man vill ju va nalta bätter tjänn man innerst inn!

...va he hannel öm je trafiken....bara he....int öm dem söm tjör, utan själva trafikfenomene....när man inse att he jee 150 000- 200 000 bilana söm passer Essingeleden varje daa....150 000-200 000 bilana vareviga da! om man då tänk etter....jere EN bil söm få minsta lilla sladd å vaal ståendes, så körka he ihop se på 2 minuter...he vaal köen söm från vindeln åt hällnäs....på 2 minuter....he jii he söm je "snökaos" i tininga!
nu kook kaffe på spisn!

RSS 2.0